Alfresco là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ dramrajani.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.
Bạn đang xem: Alfresco là gì

Its especially famous hawker food, many served al fresco, strongly features noodles, spices, & fresh seafood.
There are several restaurants next khổng lồ the beach where meals featuring these can be eaten "al fresco" (at tables outside) in the sea breezes.
There is currently a revitalisation scheme under way and include converting this area khổng lồ al fresco dining for night shoppers.
This included an al fresco theatre, an industrial hall, a ballroom (later used as a skating rink), a scenic railway, a rustic mill and water-wheel & a speedway track.
The 16-hectare mall houses a 300-seat food court, al fresco dining outlets, fashion boutiques, specialty shops, banks, an amusement center, service outlets and cellphone & gadget shops.
There they would squat every few miles on the road having al fresco meals and enjoying the beauties of their surroundings.
So, if one does something that is wrong but it is done openly, that misgovernment al fresco is all right; but if one does something else, it is absolutely wrong.
We take our portable sets on picnics, & phối up al fresco wireless receiving stations without any thought that we are doing so unfairly.
Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của các chỉnh sửa viên dramrajani.com dramrajani.com hoặc của dramrajani.com University Press giỏi của những nhà trao giấy phép.


Xem thêm: Top 10 Xưởng May Áo Khoác Giá Rẻ & Uy Tín Tại Tphcm Uy Tín Chất Lượng

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dramrajani.com English dramrajani.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Top 8 Loại Cam Việt Nam - Giới Thiệu Một Số Giống Cam Phổ Biến Ở Việt Nam

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blogs