Bài tập nguyên lý máy

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant khổng lồ Be Rachel Hollis

Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý máy

*

Boundaries Updated & Expanded Edition: When lớn Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
*

*

52 Small Changes for the Mind: Improve Memory * Minimize Stress * Increase Productivity * Boost Happiness Brett Blumenthal

Xem thêm: Bán Nhà Khu Thanh Xuân Giá Rẻ, Bán Nhà Riêng Tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội

*

Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shaumãng cầu Niequist
*

Quiet Your Inner Critic: Overcoming Imposter Syndrome lớn Get Gutsy and Play Bigger Becky Mollenkamp ACC

Bài tập nguyên lý máy

1. CHƯƠNG 1: C U TRÚC VÀ X P. LO I CƠ C U 1) Tính b c t vì với x p lo i cơ c u ph i hơi ñ u trang bị xe pháo l a trên hình 1.1a cùng 1.1b. 9 K 9 K I H H I O2 G 8 8 7 G 7 6 O1 B 6 2 D D 2 B 1 3 E A 1 3 E C A C A 4 5 F D E C Hình 1.1a Hình 1.1a.a 4 5 F B c t do cơ c u ñư c tính theo công th c: W = 3n – (2P5 + P4) + rth - Wth = 3 * 9 – (2 * 13 + 0) + 0 – 0 = 1 Ch n khâu 1 là khâu d n, team tĩnh ñinh ñư c tách bóc ra bao g m 4 team lo i 2 (6,9; 7,8; 2,3;4,5) như hình 1.1a.a. ðây là cơ c u lo i 2.Công th c c u t o cơ c u : 1 = 1 + 0 + 0 + 0 + 0 H H A O2 9 10 K K 8 O2 9 10 I 8 6 M 1 G G I O3 F O1 11 L 5 A 11 L 7 6 M E G FM 7 1 2 B 5 O1 3 2 E 4 D C A B C 4 3 D Hình 1.1b Hình 1.1b.b B c t vày cơ c u ñư c tính theo công th c: W = 3n – (2P5 + P4) + rth - Wth = 3 * 11 – (2 * 16 + 0) + 0 – 0 = 1 Ch n khâu một là khâu d n, team tĩnh ñinh ñư c bóc tách ra bao g m 1 đội lo i 2 (2,3) cùng 2đội lo i 3 (4,5,6,7; 8,9,10,11) như hình 1.1b.b. ðây là cơ c u lo i 3.Công th c c u t o cơ c u : 1 = 1 + 0 + 0 + 0 2) Tính b c t bởi vì với cơ c u thiết bị d p cơ khí (hình 1.2a) cùng trang bị xay thu ñ ng (hình 1.2b) A A 1 1 A 2 2 B 4 5 B O1 O1 4 5 3 B 3 C O2 O2 C Hình 1.2a Hình 1.2a.a