Bài tập trắc nghiệm về tính từ và trạng từ có đáp án

Trạng từ (xuất xắc còn được gọi là phó từ) trong tiếng Anh Call là adverb. Là các loại từ không còn xa lạ mà lại bất kể bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Anh mà lại cũng cần được nắm vững và sử dụng thành thục.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về tính từ và trạng từ có đáp án

Trạng từ là gần như trường đoản cú dùng để bửa nghĩa đến động trường đoản cú, tính tự, một trạng tự không giống tốt cho tất cả câu. Nhưng cũng tùy ngôi trường vừa lòng lời nói mà lại tín đồ ta có thể đặt nó thua cuộc hay cuối câu nên sẽ gây ra nhầm lẫn vì có rất nhiều phương pháp thực hiện không giống nhau, vì vậy Việc có tác dụng bài bác tập nhằm củng cầm cố kiến thức là hết sức quan trọng. Bài viết lúc này đã chia sẻ về các bài tập luyện về Trạng trường đoản cú vào tiếng Anh được bố trí theo hướng dẫn đáp án cụ thể. 


Nội dung chính:


1. Tóm tắt lý thuyết về trạng từ bỏ trong tiếng Anh2. các bài tập luyện trạng từ

1. Tóm tắt lý thuyết về trạng trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh

1.1. Trạng từ là gì? Dấu hiệu nhận biết

Adverbs- trạng từ bỏ tuyệt có cách gọi khác là phó tự, là các từ được thực hiện vào câu để té nghĩa cho động tự, tính từ bỏ, một trạng từ không giống.

Dấu hiệu nhận biết:
Adverb endingsExamples
l. – lyfirstly, fully, greatly, happily, hourly
2. – wiseotherwise, clockwise
3. – wardbackward, inward, onward, eastward

1.2. Cách thành lập trạng từ

Cách ra đời trạng từ

*
*
*
*
Các trạng từ bỏ đồng nghĩa
Cẩn thận, kỹ càng: carefully, cautiously, thoroughly, meticulously, elaboratelyĐôi khi: occasionally, sometimesĐột ngột: dramatically, suddenly, unexpectedlyBan đầu: firstly, initially, primarily, originallyThường xuyên: frequently, regularly, usually, often, consistentlyVô thuộc, rất: highly, extremely, very, reallyHiện tại: currently, recently, lately, already, stillKhá: relatively, quiteĐặc biệt, thế thể: Especially, specificallyHoàn toàn: fully (+verb), absolutely (+adj), completely (+adj), extensively (+ verb/adj)Hiếm khi: hardly, seldom, scarcelyĐầy đủ: adequately, sufficientlyĐã từng, 1 khi: onceHợp lý: reasonablyLẫn nhau: mutuallySớm, ngay: shortly, soon, right after/before, brieflyNhanh khô, lập tức: immediately, promptly, urgently, quickly, swiftly, rapidly

2. bài tập trạng từ

Theo chức năng, trạng trường đoản cú được tạo thành 7 loại đó là trạng từ chỉ cách thức, trạng từ bỏ chỉ thời gian, trạng trường đoản cú chỉ gia tốc, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ bỏ chỉ cường độ, trạng trường đoản cú Đánh Giá, khoảng chừng cùng ở đầu cuối là trạng từ nối. Dưới đây sẽ là bài bác tập chi tiết mang đến từng dạng:

Bài 1: Tìm ra hầu như trạng từ bỏ vào câu dưới đây

They worked fast to lớn cover the distance before the breakfast hour.He wanted lớn go there immediately.He walked farther than I did.They got up very early.Are you quite sure about this?I didn’t know it as well as him.Today I feel somewhat better.He does his work quite differently from his brother.I wish he could write more plainly so that I could read his letters easily.They usually begin khổng lồ work at 6 a.m.He is well spoken of.The children of our school were all neatly dressedHe works hard all day.

Bài 2: Chọn đúng trạng tự chỉ tần suất với xứ sở nhằm điền vào trong câu

He has read that book. (already).This book is interesting (extremely).I haven’t been there (before).He is on time (seldom).He has a bad pain in his chest (today, very).The elevator operates (automatically).He arrives (on time, never, at the meeting).I saw Dan (at the lecture, last night).I will be there (certainly, by 2 o’clock).He left the office (this afternoon, early).She will return the book (next week, to lớn, the library).She went (at 6 o’cloông xã, khổng lồ school).He was born (in 1392, at 10 am, on June 14th).They stayed (all day, quietly, there).

Bài 3: Chuyển trường đoản cú tính từ bỏ sang trọng trạng từ chỉ giải pháp thức

James is careful. He drives____________.The girl is slow. She walks____________.Her English is perfect. She speaks English____________.Our teacher is angry. She shouts____________.My neighbor is a loudspeaker. He speaks____________.He is a bad writer. He writes____________.Jane is a nice guitar player. He plays the guitar____________.He is a good painter. He paints____________.She is a quiet girl. She does her job____________.This exercise is easy. You can do it____________.

Bài 4: Điền đúng dạng của trạng trường đoản cú vào nơi trống kế tiếp nhận ra coi đó là một số loại trạng từ gì

Occasionally Sometimes Usually Rarely Once Very Never Mostly Often always

I …………………….. go to lớn bed at 10 o’clochồng. (…………………………………)I have …………………. been khổng lồ the USA. (…………………………………)I have sầu been to nước Australia just ………………….. (…………………………………)I ………………….. take a bath before I go to bed. (…………………………………)My grandparents live in Kerala. I visit them …………………… (…………………………………)My friends are ………………… non-smokers. (…………………………………)I was …………………… impressed with her performance. (…………………………………I ………………….. go for a walk in the park. (…………………………………)I watch English films …………………. (…………………………………)They …………………. go out. (…………………………………)

Bài 5. Điền đúng một số loại trạng trường đoản cú chỉ mức độ vào vị trí trống

Almost Very There Ever So Sometimes Clearly Perhaps Seldom Certainly

I have ………………….. finished.He is ………………… clever.There is …………………. something wrong.……………….. I think I should take a long break.………………… her train is late.He is ……………….. late for work.She is ……………….. the right person for the job.Have you ………………. wanted khổng lồ run away?You can see lots of flowers ……………….They are ………………… beautiful.

Bài 6. Viết lại câu hoàn hảo bằng phương pháp thực hiện trạng từ chỉ tần suất trong ngoặc

They go to lớn the movies. (often)She listens khổng lồ classical music. (rarely)He reads the newspaper. (sometimes)Sara smiles. (never)She complains about her husb&. (always)I drink coffee. (sometimes)Frank is ill. (often)He feels terrible (usually)I go jogging in the morning. (always)She helps her daughter with her homework. (never)We watch television in the evening. (always)I smoke. (never)I eat meat. (seldom)I eat vegetables và fruit. (always)

Bài 7. Hoàn thành câu bằng phương pháp áp dụng tính từ hoặc trạng từ

He’s always in a rush. I don’t understand why he walks so ____________ (quick/quickly).

I prefer studying in the library. It’s always_______________ (quiet/quietly).

Michael __________ (happy/happily) took the assistant job. He had been looking for a position all summer.

Marta dances _____________ (beautiful/beautifully). She’s been taking ballet since she was five sầu years old.

They speak French very ____________ (good/well). They lived in France for two years.

My neighbor always plays ___________ (loud/loudly) music on the weekends. It’s so annoying.

Please be __________ (careful/carefully) in the hallway. The walls have sầu just been painted.

Dan is very smart, but he is not a very___________ (good/well) student.

He reacted __________ (angry/angrily) to the news. I have sầu never seen hyên ổn so upmix.

Xem thêm: 11 Mệnh Giá Tiền Cao Nhất Thế Giới Xếp Hạng Theo Gdp, Cận Cảnh 10 Loại Tiền Đắt Giá Nhất Thế Giới

We didn’t ______________ (complete/completely) understvà the teacher’s instructions. Most of us did not finish the assignment.

Bài 8: Trắc nghiệm chọn đáp án đúng

1. I take sugar in my coffee. (sometimes)

A. Sometimes take

B. Take sometimes

C. In my coffee sometimes

2. Tom is very friendly. (usually)

A.Is usually

B. Usually is

C. Very friendly usually

3. Pete gets angry. (never)

A. Never gets

B. Gets never

C. Angry never

4. They read a book. (sometimes)

A. Read sometimes

B. Sometimes read

C. Read a book sometime

5. He listens lớn the radio. (often)

A. Often listens

B. Listens often

C. To the radio often

6. He’s lazy và _____ tries.

A. hard

B. hardly

C. Either could be used here. Academy

7. He should pass the thử nghiệm _____.

A. easy

B. easily

C. easily

8. He’s a ____ actor.

A. terrible

B. terrible

9. I’ve sầu been having a lot of headaches ____.

A. late

B. lately

10. Cheông xã your work ____.

A. careful

B. carefuly

C. carefully

11. I know them quite ____.

A. good

B. well

C. Either could be used here.

12. She’s a ____learner.

A. quick

B. quickly

13. She speaks so very ____.

A. quick

B. quickly

14. The TV’s far too ____.

A. loud

B. loudly

C. Either could be used here.

15. She played _____.

Xem thêm: Báo Giá SơN Giả Gỗ Lotus ChấT LượNg Cao &Ndash; Nhà Phân PhốI Sỉ Và Lẻ Chính Hãng

A. beautiful

B. beautifuly

C. beautifully

16. Maria …. opened her present. (slow)

A. Slow

B. Slowly

17. Don’t speak so …… I can’t understvà you. (fast)

A. Fast

B. Fastly

18. Our basketball team played ….. last Friday. (bad)

A. Badly

B. Bad

19. This steak smells …… (good)

A. Good

B. Goodly

20. Jack is …. upset about losing his keys. (terrible)

A. Terribly

B. Terrible

21. Robin looks …. What’s the matter with him? (sad)

A. Sadly

B. Sad

22. Be …. with this glass of milk. It’s hot. (careful)

A. Careful

B. Carefully

23. This hamburger tastes ….. (awful)

A. Awful

B. Awfuly

C. Awfully

24. Kevin is ….. clever. (extreme)

A. Extremely

B. Extreme

25. The bus driver was ….. injured. (serious)

A. Serious

B. Seriously

những bài tập 8

1. A 2. A 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. B 10. C 11. C 12. A 13. B 14. A 15. C 16. B 17. A 18. A 19. A đôi mươi. A 21. B 22. A 23. C 24. A 25. B

Trên đây là bảng nắm tắt kỹ năng và kiến thức về trạng tự cùng những dạng bài xích tập về trạng từ tương quan. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn nắm vững ngữ pháp về trạng từ bỏ cùng vận dụng vào bài bác tập một cách thuần thục độc nhất vô nhị nhé. Chúc các bạn học giỏi.


Chuyên mục: Blogs