Bài tập word form lớp 8 có đáp án

những bài tập Word Form lớp 8 tất cả đáp án

bài tập Word Form lớp 8 Unit 6 vày Tìm Đáp Án trường đoản cú biên soạn với đăng mua dưới đây tổng vừa lòng các tự phía bên trong chủ đề Festivals in Vietphái mạnh sinh sống Tiếng Anh 8 bắt đầu đi kèm câu trả lời.

Bạn đang xem: Bài tập word form lớp 8 có đáp án

Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn thể trường đoản cú vựng cũng tương tự những dạng thức của chúng ở vai trò tính từ, cồn trường đoản cú, trạng trường đoản cú cùng danh từ bỏ xuyên thấu tự Unit 6, bao gồm lời giải giúp học viên lớp 8 ôn tập kiến thức đang học tác dụng. Trong khi các em hoàn toàn có thể tham khảo tư liệu môn Toán 8 với Ngữ Vnạp năng lượng lớp 8. Mời những em tham khảo bài bác sau đây.


Những bài tập Word Form lớp 8 Unit 6


Bài tập Word Form lớp 8 Unit 6

Bản quyền ở trong về dramrajani.comnghiêm cấm các hành động coppy do mục tiêu tmùi hương mại

Supply the correct form of the words in brackets.

Xem thêm: Địa Điểm Atm Donga Bank Tại Tp Hcm, Điểm Đặt Cây Atm Donga Bank Tại Tp Hcm

1. The king và the queen were always _______ khổng lồ keep the princess away from spindles. (care)

2. Is The False Grandmother one of the ____________ versions of Little Red Riding Hood? (origin)

3. The king wanted khổng lồ repay his servant’s ____________ in another way. (loyal)

4. The fox ____________ stole the egg by distracting the mother with a roông xã. (cunning)

5. Saint Giong heard an ________ that the emperor needed brave men to protect the country. (announce)

6. The first thing that saved All Batía was his lachồng of ____________. (greedy)

7. The villagers talked about the knights’ __________ when they fought against the rồng. (brave)

8. Saint George is one of the most ____________ heroes in the western world. (legend)

9. Everyone was scared when the witch made the dog _________ disappear. (magic)

10. Tam’s stepmother và half-sister were ______ and wicked. (cruelty)

11. Giving gifts to servants is an example of King’s ____________. (generous)

12. Princess Elsa ____________ magic that allows her khổng lồ control & create ice & snow. (possession)

13. Once upon a time there was a happy và ________ ladybug. (cheer)

14. ____________, his parents passed away when he was 12 years old. (fortune)

15. The princess was so ____________ that she lost her ability to speak. (fright)

16. Although the old và wicked fairy was not invited, she came to the _____ anyway. (celebrate)

-The end-

Đáp án bài bác tập Word Form lớp 8 Unit 6

Supply the correct khung of the words in brackets.

Xem thêm: Phòng Chống Hiv Aids Ở Việt Nam Nhiễm Hiv 30 Năm Trước Vẫn Sống Khỏe

1. careful

2. original

3. loyalty

4. cunningly

5. announcement

6. greediness

7. bravery

8. legendary

9. imaginary

10. cruel

11. generosity

12. possesses

13. cheerful

14. Unfortunately

15. frightened

16. celebration

Trên trên đây Tìm Đáp Án vẫn trình làng bài tập Word Form lớp 8 Unit 6. Mời chúng ta tham khảo đọc thêm những tài liệu học tập lớp 8 hoặc như là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6, .... được cập nhật liên tiếp trên Tìm Đáp Án.


Chuyên mục: Blogs