Bán đất xuân canh đông anh

Do tình trạng trở ngại buộc phải e Hà bắt buộc chuyển nhượng mau chóng lô khu đất khổ đẹp mắt trên xã Xuân Canh - thôn Xuân Canh - Đông Anh - thủ đô . * Diện tích : 81,5m2 * Mặt chi phí : 4,5m * Đường trước đất 2,8m ngõ cộc , cuối ngõ là kh... >

ĐẦU TƯ GIỮ TIỀN ĐÓN CẦU TỨ LIÊN - CHIA LÔ- XÂY VĂN PHÒNG - NHÀ NGHỈ.