Bản Kiểm Điểm Đảng Viên

Để đánh giá lại hạn chế, thiếu sót của bạn dạng thân, Đảng viên gần như buộc phải tự làm bạn dạng kiểm điểm làm cho căn cứ Reviews, xếp loại chất lượng mỗi cuối năm. Dưới đó là chủng loại bạn dạng kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo dụng cụ tiên tiến nhất tại Hướng dẫn số 21.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên


*
Mục lục bài bác viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....mon....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


Năm.............

Họ với tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ bao gồm quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng bao gồm trị; phđộ ẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm cho việc:

- Về bốn tưởng chủ yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống………………….……………………………..

Xem thêm: An Việt Soft - Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Namvietsoft

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

- Việc tranh đấu phòng, chống các biểu hiện suy thoái và phá sản về bốn tưởng bao gồm trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, “tự diễn biến”, “từ bỏ gửi hóa” của cá thể. (Đối chiếu cùng với 27 biểu lộ, cá thể từ nhấn diện)………………………………………..…………..

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

2. Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc triển khai chức trách rưới, quyền hạn theo phương tiện (Đảng, chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết trái tiến hành những tiêu chí, trọng trách được giao vào năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể liên quan mang đến công dụng, hạn chế, yếu điểm sống nghành nghề, địa phương, tổ chức triển khai, ban ngành, đơn vị do bản thân phú trách……………………...….

Tự nhận xét về Lever thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

3. Việc tiến hành khẳng định tu chăm sóc, rèn luyện, tìm mọi cách hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và ngulặng nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 văn bản nêu trên)……………….……………

2. Nguyên ổn nhân của tinh giảm, kngày tiết điểm………………………………………..

III. Kết quả hạn chế các tinh giảm, khuyết điểm đã có cấp cho gồm thđộ ẩm quyền Kết luận hoặc được đã cho thấy sống những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã làm được khắc phục; sẽ hạn chế và khắc phục, mức độ xung khắc phục; không được khắc phục); gần như trở ngại, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

IV. Giải trình phần đa sự việc được lưu ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng sự việc được lưu ý kiểm điểm, nêu ngulặng nhân, xác minh trách rưới nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi nhắc kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân so với đa số tinh giảm, lỗi của bầy đàn (trường hợp có)

VI. Phương thơm phía, biện pháp khắc chế giảm bớt, kngày tiết điểm

VII. Tự nhấn nấc xếp một số loại chất lượng

1. Xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Không ngừng nhiệm vụ

2. Xếp các loại Đảng viên:

Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bán, xếp các loại quality cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, nhận xét của người thống trị, áp dụng cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp loại quality công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, cam kết, ghi rõ họ thương hiệu cùng đóng góp dấu)

Đánh giá chỉ, xếp một số loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, Reviews của chi ủy:..............................................................................

- Chi bộ khuyến cáo xếp các loại mức hóa học lượng:..............................................................