Bản Thẩm Tra Xác Minh Lý Lịch Bộ Quốc Phòng

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tư liệu. Xem cùng cài đặt ngay lập tức phiên bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (91.07 KB, 4 trang )


BỘ QUỐC PHÒNG…………………….…………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 5bĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN THẨM TRA XÁC MINH LÝ LỊCHI. SƠ YẾU LÝ LỊCHHọ tên thường dùng : ……………………………………………………………(Nam,Nữ)Họ tên knhị sinh : ……………………………….……..Tên khác…………………………Sinh ngày ……….tháng………..năm………………Dân tộc:…,....…Tôn giáo :...…….....Cấp bậc,chức vụ,solo vị hoặc nghề nghiệp:……...………………………………………………………………………………………………………………………………………...Quê quán:...…………………………………………………………………………………Trú quán:..………………………………………………………………………………….Chỗ ở hiện ni của gia đình:…...…………………………………………………………..Nhập ngũ:………….…..Đảng:……………..Chính thức:……………….Đoàn:…………..Thành phần gia đình:…………………….TP bản thân:……………………………………Trình độ vnạp năng lượng hóa:…………………………Học hàm, học vị:……………………………...Họ tên cha:…………………………...….. Năm sinh:..………….Nghề nghiệp:.………….Họ thương hiệu mẹ:……………………………….. Năm sinh:.……….….Nghề nghiệp:.…………Họ tên vợ (Chồng):…………………….... Năm sinh:..……….....Nghề nghiệp:.………….Họ thương hiệu, năm sinch, nghề nghiệp các con:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...II. TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘIGhi rõ họ thương hiệu, năm sinh, thành phần, nghề nghiệp, địa điểm ở, tình hình gớm tế và quanhệ chính trị – xã hội từng thời kỳ mang đến đến nay của từng người vào gia đình- Họ thương hiệu ông nội:………….………….……Năm sinh:…………..Nghề nghiệp….………..- Họ tên bà nội:………….………….…..…Năm sinh:…………...Nghề nghiệp….……….

Bạn đang xem: Bản thẩm tra xác minh lý lịch bộ quốc phòng


+ Trước cách mạng tháng 8/1945:………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...+ Trong kháng chiến chống Pháp, phòng Mỹ:……………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...+ Hòa bình lập lại mang đến đến ni (1954 đối với miền Bắc; 1975 đối với miền Nam)……….……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...- Họ thương hiệu ông ngoại: ……………..….…….. Năm sinh: …....……Nghề nghiệp: ….………- Họ thương hiệu bà ngoại: …………………………Năm sinh: ………….Nghề nghiệp: …………+ Trước cách mạng tháng 8/1945: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...+ Trong kháng chiến kháng Pháp, kháng Mỹ: ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...

Xem thêm: Vén Màn Bí Mật Các Mối Hàng Việt Nam Xuất Khẩu Bán Buôn, Bán Buôn Hàng Việt Nam Xuất Khẩu Số Lượng Lớn


……………………………………………………………………………………………...+ Hòa bình lập lại mang đến đến nay ( 1945 đối với miền Bắc; 1975 đối với miền Nam):……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...- Họ thương hiệu cha: ………………….……… Năm sinh: ….….……Nghề nghiệp:...…………...- Họ tên mẹ: …………………..……… Năm sinh: ….….……Nghề nghiệp:...…………...+ Trong kháng chiến chống Pháp, phòng Mỹ:……………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...+ Hòa bình lập lại cho đến ni (1954 đối với miền Bắc; 1975 đối với miền Nam):……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...- Họ thương hiệu, năm sinc, nghề nghiệp, KT, CT, XH của anh, chị, em ruột ba.……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...- Họ thương hiệu, năm sinh, nghề nghiệp, KT, CT, XH của anh, chị, em ruột mẹ.……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...- Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, KT, CT, XH của anh, chị, em ruột.……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...- Bản thân (Có điều gì tốt, xấu vào quan liêu hệ chính trị - xã hội ở địa phương)……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...* Quan hệ với người ncầu ngoài hoặc người Việt Nam ở ncầu ngoài (Ghi rõ nguyên do, tínhhóa học, mức độ, thái độ chính trị,…vào mối quan tiền hệ của ông, bà, cha, bà bầu, anh chị, em vàbạn dạng thân nếu có)……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...Họ tên, năm sinc, chức vụ, chữ ký người cung cấp.1. …………………………………………………………………………………………...2. …………………………………………………………………………………………...* Những trường phù hợp nội dung dài không ghi hết, cần ghi tiếp quý phái trang giấy khác vàkẹp vào trang cuối của Bản xác minh; tất cả đóng góp vệt tiếp giáp lai.III. KẾT LUẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG HOẶC CƠ QUAN ĐƠN VỊ (Về nguồn gốc, thànhphần, lịch sử chính trị và quan liêu hệ làng mạc hội của gia đình nội ngoại và bản thân).……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...Ngày……mon..….năm…….TM. Đảng ủy làng (phường) hoặc phòng ban, đơn vị
IV. Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ ĐI XÁC MINH ( Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ).……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...Ngày……mon..….năm…….V. KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN BẢO VỆ AN NINH.……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...Ngày……mon..….năm…….TM. Cơ quan Bảo vệ an ninhVI. KẾT LUẬN CỦA CẤPhường ỦY CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Cấp trung đoàn và tương đươngtrở lên)……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...Ngày……tháng..….năm…….TM. Đảng ủy………………………


*
14/2008/TT-BTTTT: Hướng dẫn quản lý ngân sách đầu tư cung ứng tiến hành thđộ ẩm tra, chứng thực sản lượng các dịch vụ viễn ththổ công ích tại các địa phương 16 969 0