BẰNG CÁCH

Anh ta đậu đại học bằng cách siêng năng có tác dụng bài tập.

Bạn đang xem: Bằng cách

She can’t stvà in front of a crowd, but by practicing gradually in class, she’s no longer afraid.


Cô ấy ko đứng trước đám đông được dẫu vậy bằng phương pháp tập dần dần sinh hoạt lớp đề xuất giờ đồng hồ cô không còn sợ hãi nữa.

Somehow the cat reached the top of the tree.

*

Cách áp dụng “By”

“By” + place = ở bên cạnh, ngay gần, sinh hoạt cạnh…

Ví dụ:

The house is by a river.

David lives by a train station.

I would love khổng lồ live sầu in a house by the sea.

“By” + method of transport

Cấu trúc này sử dụng khi mong muốn kể đến cách chúng ta đi gửi, bởi phương tiện gì

By + train/car/boat/plane/taxi/bus/coach

Ví dụ:

David went lớn Manchester by train.

I go to lớn work by oto.

My parents often go lớn France by boat.

Our children have never travelled by plane before.

“By” + method of communication

Cấu trúc này nhằm sử dụng khi ước ao kể đến cách bạn giao tiếp, hiệp thương ban bố với người không giống.

By + telephone/post/email/fax

Ví dụ:

I spoke to her by telephone.

I will send you the invoice by post.

Please confirm the order by email.

“By” + method of payment

Cấu trúc này áp dụng khi chúng ta tkhô giòn toán.

By + credit card/cheque

Ví dụ:

We paid for the computer by cheque.

Xem thêm: Giá Xe Máy Suzuki 150 Mới Nhất Tháng 5/2021, Giá Xe Suzuki Raider 150 Mới Nhất Tháng 5/2021

Can I pay by credit card?

**Lưu ý rằng chúng ta quan yếu thực hiện “by” khi thanh hao toán bởi chi phí khía cạnh, thay vào này sẽ dùng giới từ “in”

David paid in cash for the newspaper.

Cũng hoàn toàn có thể lược quăng quật giới trường đoản cú, đặc trưng vào văn uống nói

David paid cash for the newspaper.

“By” và the passive

Sử dụng dạng tiêu cực – the passive sầu voice, “by” vẫn bộc lộ (WHO) ai là bạn triển khai hành động.

Câu dạng công ty động:

David is cleaning the kitchen.

Câu bên trên “David” là bạn thực hiện hành vi. khi chúng ta lật qua dạng bị động:

The kitchen is being cleaned by David.

Một vài ví dụ (thì hiện giờ đơn):

Sarah wrote the book. (active)

The book was written by Sarah. (passive)

Our school organised the concert. (active)

The concert was organised by our school. (passive)

“By” + reflexive pronoun

by + myself/yourself/himself, herself, itself/ourselves/yourselves/themselves

Cấu trúc này diễn đạt Khi ai tự mình có tác dụng gì đó.

Ví dụ:

I enjoy reading by myself.

Sarah is studying by herself.

Let’s vì something by ourselves.

My parents often go on holiday by themselves.

“By” + verb – ing

Cấu trúc này để thực hiện Lúc nói tới cách có tác dụng, thêm nhiều thông tin

Ví dụ:

You can turn on the radio by pressing that button.

Question:

How can I turn on the radio?

Answer:

by pressing the button

Cụm “pressing the button” biểu đạt bí quyết làm cho (bật đài phát thanh khô bằng phương pháp nào)

“By” + time expression: không muộn rộng, trước hoặc tại một thời điểm ví dụ.

Chúng ta sử dụng cấu tạo này khi nói về thời hạn, thời hạn bắt buộc ngừng việc gì đấy.

Ví dụ:

Guests must vacate their hotel rooms by 11 am.

Please sover us the payment by tomorrow.