Bằng Tiếng Việt

Chi tiếtKỳ thi năng lực tiếng Việt29 Tháng 3 2019Lượt xem: 4052 Procedure:

 - Administrative sầu Requirements:

01 Application form01 Copy of Passport04 Photos (3 x 4 cm).

Bạn đang xem: Bằng tiếng việt

Fees (effective from September, 2020 lớn August, 2021)

* Taking the kiểm tra : 1,300,000 VND/time/level

* Re-scoring : 200,000 VND/time/skill

 Note: 40% discount for those who have accumulated up to 80 periods or above sầu of Vietnamese language course within the most recent 6 months at our Faculty.

* TEST PREPARATION CLASS:

Study period: within 10 days (đôi mươi periods) prior khổng lồ the test date.

Xem thêm: Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án, Đặt Câu Hỏi Cho Từ Gạch Chân

Fees (effective from September, 2020 to lớn August, 2021):

A Elementary Level (A1, A2 - Reviews VSL1, VSL2) : 1,800,000 VND/class/person

B Intermediate Level (B1, B2 - nhận xét VSL3, VSL4) : 2,000,000 VND/class/person

C Advanced Level (C1, C2 - Đánh Giá VSL5, advanced books) : 2,100,000 VND/class/person

The Deadline for Registration is 3 working days prior to lớn the class starting date!

Sài Gòn City, August 7th, 2020

DEAN OF FACULTY

(signature)

ASSOC. PROF. LE GIANG


Chi tiếtKỳ thi năng lực giờ đồng hồ Việt29 Tháng 3 2019Lượt xem: 3950

*


Chi tiếtKỳ thi năng lực giờ đồng hồ Việt29 Tháng 3 2019Lượt xem: 3465
Chi tiếtKỳ thi năng lực giờ Việt29 Tháng 3 2019Lượt xem: 9882

Quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng, Review và cấp cho chứng từ giờ đồng hồ Việt cho những người nước ngoài

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Tổ chức thi cùng cấp chứng chỉ năng lực giờ đồng hồ Việt

trong những thắng lợi nhưng mà Khoa Việt Nam học đạt được nhìn trong suốt nhì mươi năm qua đó là câu hỏi tổ chức những kỳ thi nhận xét năng lực tiếng Việt cho tất cả những người nước ngoài. thuở đầu, Khoa vẫn tổ chức triển khai các kỳ thi cung cấp chứng từ tiếng Việt theo 3 cấp độ: Sơ cấp cho, Trung cấp cho, Nâng cao, khớp ứng cùng với chuyên môn A, B, C.

Từ tháng 02 năm 2017 đến nay, triển khai Thông bốn số 17/2015/TT-BGDĐT về Việc Ban hành khung năng lượng giờ Việt dùng cho những người quốc tế cùng Định dạng đề thi reviews năng lực tiếng Việt theo Khung năng lượng tiếng Việt dùng cho tất cả những người nước ngoài theo Quyết định số 2097/QĐ-BGDĐT ngày 21 mon 06 năm 2016 của Sở trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ra và chỉ huy của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tập Xã hội cùng Nhân vnạp năng lượng, Khoa cả nước học tập đã biến hóa cấp độ Reviews năng lượng giờ đồng hồ Việt và format đề thi năng lượng giờ Việt cho người nước ngoài theo form năng lực tất cả 6 cấp độ: Sơ cấp cho 1 - 2, Trung cung cấp 1 - 2, Nâng cao 1 - 2 tương ứng với size tsi mê chiếu châu Âu là A1, A2, B1, B2, C1, C2.