Báo Giá Điều Hòa Multi

ModelGiá
Dàn lạnh multi Daikin 3MKM52RVMVDàn nóng multi một chiều 18000Btu Inverter23.190.000₫
Dàn lạnh multi Daikin 4MKM68RVMVDàn lạnh multi một chiều 24000Btu Inverter28.390.000₫
Dàn lạnh multi Daikin 4MKM80RVMVDàn lạnh multi 1 chiều 27000Btu Inverter33.150.000₫
Dàn lạnh multi Daikin 5MKM100RVMVDàn nóng multi một chiều 34000Btu Inverter40.390.000₫
Dàn rét multi Daikin 3MXM52RVMVDàn nóng multi 2D 18000Btu Inverter25.350.000₫
Dàn lạnh multi Daikin 4MXM68RVMVDàn nóng multi 2 chiều 24000Btu Inverter30.990.000₫
Dàn rét multi Daikin 4MXM80RVMVDàn lạnh multi 2D 27000Btu Inverter36.190.000₫
Dàn rét multi Daikin 5MXM100RVMVDàn lạnh multi 2D 34000Btu Inverter44.290.000₫
Dàn rét multi Daikin CTKM25RVMVDàn rét mướt treo tường 1 chiều 9000Btu Inverter3.790.000₫
Dàn lạnh multi Daikin CTKM35RVMVDàn lạnh lẽo treo tường 1 chiều 12000Btu Inverter4.090.000₫
Dàn lạnh lẽo multi Daikin CTKM50RVMVDàn lạnh treo tường 1 chiều 18000Btu Inverter6.490.000₫
Dàn giá buốt multi Daikin CTKM60RVMVDàn rét treo tường 1 chiều 21000Btu Inverter8.090.000₫
Dàn giá buốt multi Daikin CTKM71RVMVDàn lạnh lẽo treo tường một chiều 24000Btu Inverter8.290.000₫
Dàn giá buốt multi Daikin CTKJ25RVMVWDàn rét mướt treo tường 1 chiều 9000Btu Inverter12.090.000₫
Dàn lạnh lẽo multi Daikin CTKJ35RVMVWDàn rét mướt treo tường một chiều 12000Btu Inverter13.690.000₫
Dàn lạnh lẽo multi Daikin CTKJ50RVMVWDàn lạnh treo tường 1 chiều 18000Btu Inverter16.090.000₫
Dàn giá buốt multi Daikin CTXM25RVMVDàn giá treo tường 2 chiều 9000Btu Inverter4.350.000₫
Dàn giá multi Daikin CTXM35RVMVDàn lạnh lẽo treo tường 2D 12000Btu Inverter4.750.000₫
Dàn rét multi Daikin CTXM50RVMVDàn lạnh lẽo treo tường 2 chiều 18000Btu Inverter7.450.000₫
Dàn lạnh lẽo multi Daikin CTXM60RVMVDàn giá treo tường 2 chiều 21000Btu Inverter9.350.000₫
Dàn rét mướt multi Daikin CTXM71RVMVDàn rét mướt treo tường 2 chiều 24000Btu Inverter9.490.000₫
Dàn lạnh multi Daikin CTXJ25RVMVWDàn rét treo tường 2 chiều 9000Btu Inverter12.090.000₫
Dàn rét multi Daikin CTXJ35RVMVWDàn rét treo tường 2D 12000Btu Inverter13.690.000₫
Dàn rét multi Daikin CTXJ50RVMVWDàn lạnh treo tường 2D 18000Btu Inverter16.090.000₫
Dàn lạnh multi Daikin FFA25RV1VDàn rét mướt âm è 1 chiều, 2D 9000Btu Inverter8.350.000₫
Dàn lạnh multi Daikin FFA35RV1VDàn lạnh âm nai lưng 1 chiều, 2 chiều 12000Btu Inverter9.290.000₫
Dàn giá buốt multi Daikin FFA50RV1VDàn rét âm è 1 chiều, 2D 18000Btu Inverter10.890.000₫
Dàn giá buốt multi Daikin FFA60RV1VDàn lạnh âm è một chiều, 2 chiều 21000Btu Inverter12.750.000₫
Dàn rét mướt multi Daikin CDXM25RVMVDàn rét mướt nối ống gió một chiều, 2 chiều 9000Btu Inverter7.390.000₫
Dàn giá buốt multi Daikin CDXM35RVMVDàn lạnh lẽo nối ống gió 1 chiều, 2D 12000Btu Inverter7.850.000₫
Dàn lạnh multi Daikin CDXM50RVMVDàn giá nối ống gió một chiều, 2D 18000Btu Inverter9.790.000₫
Dàn giá multi Daikin CDXM60RVMVDàn lạnh lẽo nối ống gió một chiều, 2D 21000Btu Inverter10.490.000₫
Dàn rét mướt multi Daikin CDXM71RVMVDàn giá nối ống gió một chiều, 2 chiều 24000Btu Inverter10.990.000₫
Dàn lạnh lẽo multi Daikin CDXP25RVMVDàn lạnh lẽo nối ống gió 1 chiều, 2D 9000Btu Inverter7.290.000₫
Dàn giá multi Daikin CDXP35RVMVDàn lạnh lẽo nối ống gió 1 chiều, 2D 12000Btu Inverter7.690.000₫
Dàn lạnh lẽo multi Daikin FMA50RVMVDàn rét nối ống gió một chiều, 2 chiều 18000Btu Inverter10.990.000₫
Dàn lạnh multi Daikin FMA60RVMVDàn rét nối ống gió 1 chiều, 2 chiều 21000Btu Inverter11.690.000₫
Dàn rét mướt multi Daikin FMA71RVMVDàn giá buốt nối ống gió 1 chiều, 2D 24000Btu Inverter12.190.000₫
Daikin BYFQ60B3W13.750.000₫
Daikin BRC1E63Điều khiển1.590.000₫
Daikin BRC073A4Điều khiển2.600.000₫
Daikin BRC086A22Điều khiển2.600.000₫
Daikin BRC086A21Điều khiển2.600.000₫
Daikin BRC086A12Điều khiển1.300.000₫
Daikin BRC086A11Điều khiển1.300.000₫

Tất cả điều hòa multi Daikin được niêm yết tại đây những là sản phẩm chính hãng, bắt đầu 100%, nguyên đai nguyên kiện cùng được BH tận nơi khách hàng theo tiêu chuẩn cùng pháp luật của Daikin cả nước. Giá sẽ bao hàm 10% VAT, miễn phí tổn vận động nội thành của thành phố Hà Nội Thủ Đô cùng không bao hàm nhân công, vật dụng tứ lắp đặt.


Bạn đang xem: Báo giá điều hòa multi

Báo giá chỉ điều hòa multi


*
*
*
*

Xem thêm: Cách Làm Bánh Tráng Nướng Ngon Miệng Dễ Làm Từ Các Đầu Bếp Tại Gia

5.0
07