BÁO GIÁ VLXD HÀ NỘI 2015

Hiển thị tra cứu tìm Tên, số vnạp năng lượng bạn dạng Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Thời điểm --Vui lòng chọn-- Quý I năm ngoái Quý II năm ngoái Quý III năm ngoái Quý IV 2015 Quý I- năm nhâm thìn Quý II- 2016 Quý III-năm nhâm thìn Quý IV-2016 Quý I- 2017 Quý II- 2017 Quý III-2017 Quý IV-2017 Quý I-2018 Quý II - 2018 Quý III - 2018 Quý IV - 2018 Quý I năm 2019 Quý II năm 2019 Quý III năm 2019 Quý IV năm 2019 Quý I năm 20đôi mươi Quý II năm 20trăng tròn Quý III năm 2020 Quý IV năm 20đôi mươi Quý I năm 2021 Quý II năm 2021 Quý III năm 2021 Quý IV năm 2021 Loại vật tư --Vui lòng chọn-- Vật liệu tạo Vật tư điện Vật tứ nước Tìm tìm
STT Số vnạp năng lượng bản Cơ quan phát hành Tên chào làng Thời điểm Loại vật tư Tải về
1 7930 Ssinh hoạt Xây dựng Công bố giá chỉ đồ bốn nước quý III năm 2021 Quý III năm 2021 Vật bốn nước Tải về
2 7930 Snghỉ ngơi Xây dựng Công cha giá trang bị tứ điện quý III năm 2021 Quý III năm 2021 Vật tứ năng lượng điện Tải về
3 7930 Ssống Xây dựng Công tía giá VLXD quý III năm 2021 Quý III năm 2021 Vật liệu desgin Tải về
4 7930 Sngơi nghỉ Xây dựng Công tía giá vật liệu trong nghành nghề thi công quý III năm 2021 Quý III năm 2021 Vật liệu xây dừng Tải về
5 5543/dramrajani.com-QLXD Ssinh hoạt Xây dựng Công bố giá bán vật tư vào nghành nghề xây dựng quý II/2021 (điều chỉnh) Quý II năm 2021 Vật liệu thiết kế Tải về
6 5343 Slàm việc Xây dựng Công tía giá chỉ đồ dùng tư điện quý II năm 2021 Quý II năm 2021 Vật tứ điện Tải về
7 5343 Sngơi nghỉ Xây dựng Công cha giá thứ tứ nước quý II năm 2021 Quý II năm 2021 Vật tứ nước Tải về
8 5343 Ssinh hoạt Xây dựng Công bố giá VLXD quý II năm 2021 Quý II năm 2021 Vật liệu xây dựng Tải về
9 2537 Ssinh sống Xây dựng Công bố giá đồ vật tứ nước quý I năm 2021 Quý I năm 2021 Vật bốn nước Tải về
10 2537 Ssinh sống Xây dựng Công ba giá bán đồ dùng tứ điện quý I năm 2021 Quý I năm 2021 Vật tứ điện Tải về