Bảo Tâm An: Trang Chủ


Bạn đang xem: Bảo tâm an: trang chủ

Bảo Tâm An là sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá nhân của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, được thiết kế dành riêng cho khách hàng với chi phí chỉ 1.500 đồng/ngày, bảo vệ khách hàng trước rủi ro tai nạn với quyền lợi lên tới 500 triệu đồng. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn điều tốt đẹp đến với bản thân và gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống vốn thăng trầm và khó có thể lường trước được những “tai bay vạ gió” có thể xảy đến với mình. Dù không muốn đối mặt với bất trắc, chúng ta vẫn cần sẵn sàng trước những điều không mong đợi. Với Bảo Tâm An, bạn sẽ được bảo vệ toàn diện trước các rủi ro do tai nạn và trải nghiệm các tiện ích chưa từng có.

Xem chi tiết

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả một lần


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật Chi trả một lần


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả một lần

100.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật Chi trả một lần

% của 100.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)

10.000.000 đ


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả một lần

250.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật Chi trả một lần

% của 250.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)

25.000.000 đ


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả một lần

500.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật Chi trả một lần

% của 500.000.000 đ


Xem thêm: Giá Máy Cán Tôn Sóng Chính Hãng, Ưu Đãi Tốt Nhất, Giá Rẻ Nhất Tháng 05/2021

Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)

25.000.000 đ


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả một lần

100.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật Chi trả một lần

% của 100.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả một lần

200.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật Chi trả một lần

% của 200.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả một lần

200.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật Chi trả một lần

% của 200.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)

10.000.000 đ


Ngày hiệu lực
*

Gói sản phẩm Gói cơ bản Gói tiêu chuẩn Gói nâng cao Mở rộng 10 Mở rộng 20 Mở rộng 30