Base Là Gì

This cream provides an excellent base for your make-up (= a good bottom layer on which other layers can be put).

Bạn đang xem: Base là gì


 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ dramrajani.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


one of the four positions on a square that a player must reach lớn score a point in the game of baseball
to have sầu a particular town or area, etc. as the main place that you live sầu & work in, or where you vì business from:
one of four chemical substances that trang điểm the part of DNA & RNA that controls the structure of genes
any of various chemical substances that have the opposite effect or chemical behavior as that of an acid
a word or word part lớn which prefixes và endings may be added lớn make new words, as in "do," the base of "redo" and "doable"
(in the game of baseball) one of the four angles of a square, all of which a player must touch in order to score:
base (for sth) A cut to lớn 10p per giới thiệu would give a yield of 5.8% & a new base for dividkết thúc growth.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Magnolia Là Gì, Hoa Mộc Lan Và Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết


an amount of money or a number that is used lớn compare other amounts of money or numbers khổng lồ, especially as a way of measuring whether prices or numbers have increased or decreased:
The numbers are based on 132 two-hourly speech samples from 6 children & 75 two-hourly speech samples from 15 children.
Các quan điểm của những ví dụ không mô tả cách nhìn của những chỉnh sửa viên dramrajani.com dramrajani.com hoặc của dramrajani.com University Press xuất xắc của những công ty cấp giấy phép.

base

Các từ bỏ hay được sử dụng cùng với base.


Kanpur was an emerging mill centre, an important army base & source of army supplies since the mutiny.
In the base closure, the reforms raise the domestic prices of most exportable agricultural products.
Những ví dụ này tự dramrajani.com English Corpus cùng trường đoản cú các nguồn trên web. Tất cả các ý kiến trong các ví dụ ko miêu tả ý kiến của những chỉnh sửa viên dramrajani.com dramrajani.com hoặc của dramrajani.com University Press xuất xắc của người cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dramrajani.com English dramrajani.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message