Béo phì tiếng anh là gì

"To me she"s really pretty": This is a slightly less svào word than "beautiful." A teenage girl could be "pretty" but a mature woman could be "beautiful."
*

"Tôi thấy cô ấy hơi xinch " : đấy là giải pháp nói ko bạo dạn bởi "đẹp nhất. " Một phụ nữ thì" xinh" còn thiếu phụ cứng cáp thì "đẹp"
"She is kind of heavyset": This is a more polite way to say that someone is slightly large. This does not mean that they are extremely overweight.
"Cô ấy hơi to cao" : đó là cách nói một fan tương đối lớn béo lịch lãm hơn. Nói vậy ko Có nghĩa là họ rất là vượt cân.

Bạn đang xem: Béo phì tiếng anh là gì


"That person is obese": This phrase means that the person is extremely overweight by medical standards và that they are in poor health.
"Người đó bị bự phì" : Cụm từ bỏ này có nghĩa là người này hết sức vượt cân theo chuẩn mức độ khoẻ với sức khoẻ kém nhẹm.
"He is a bit chubby":
This term is sometimes used khổng lồ describe babies và kids. You can say that a baby has "chubby cheeks" if his cheeks are fat. It is not considered polite lớn say this about an adult.
Nó tương đối mũm mĩm: Từ này đôi lúc dùng để làm diễn đạt em bé xíu. Ta nói theo cách khác bé xíu tất cả "song má phúng phính" giả dụ má nhỏ nhắn mũm mĩm. Còn dùng chỉ fan to thì không được xem như là lịch lãm.
"He is extremely overweight": This is a more polite way khổng lồ say that someone is fat. You should not say "this person is fat" especially not directly lớn the person.
Anh ấy vượt cân nặng dữ quá: đấy là giải pháp lịch sự rộng nhằm nói một fan phệ. Quý khách hàng tránh việc nói "bạn này bự quá" tuyệt nhất là không nên nói trực tiếp vào phương diện bạn ta.
"She is in great shape": This means that the person exercises regularly and that he or she is in great physical condition, they are healthy
"Cô ấy khoẻ mạnh bạo dáng vẻ chuẩn" : Câu này Có nghĩa là bạn này bè lũ dục số đông đặn và fan ấy tất cả sức khoẻ tuyệt đối hoàn hảo, khoẻ to gan.
"He is really muscular" or "he is pretty fit": In this case "pretty" does not mean beautiful, but it means "very.
Anh ấy rất là đô con" hoặc" anh ấy hết sức cân đối" : Trong trường phù hợp này "pretty" không tức là dễ thương, cơ mà có nghĩa là "hết sức; rất kỳ; rất".

Xem thêm: Top 10 Phim Hành Động Mỹ Trên Netflix Hay Nhất, Hồi Hộp Tới Phút Cuối


"He is on the short side": Instead of directly saying "he is short" you could soften your statement by saying "He is on the short side."
"Anh ta khá thiếu thước tấc một tí" : Txuất xắc vày nói thẳng "anh ta lùn" chúng ta cũng có thể làm cho lời nói của bản thân nhẹ giảm bằng phương pháp nói" Anh ta khá thiếu thốn thước tấc một tí.
"She is quite petite, isn"t she?"
: This is only used to lớn describe women who are shorter than average. The average height for a woman in the United States is 5 foot 4 inches.
"Cô ấy hơi nhỏ tuổi bé, nhỉ? ": Chỉ nói vậy để diễn tả thiếu phụ rẻ hơn mức độ vừa phải. Chiều cao trung bình của thiếu nữ sinh hoạt Hoa Kỳ là 5 fút 4 inch.
*
*

2) How to lớn describe someone"s attractiveness
"I can"t believe sầu how xinh tươi he is": A young child can be "cute" or a potential date can be "cute" in the sense that you are attracted to the person.
Tả nét thu hút, duyên ổn dáng  Dễ thương siêu hạng tượng nổi: Em bé nhỏ hoàn toàn có thể "dễ dàng thương" hoặc người rất có thể thành các bạn trai/nữ giới có thể "dễ dàng thương" theo nghĩa fan ấy thu hút bạn.
"Isn"t she gorgeous?":
This means that the person is extremely attractive. "

"I think he"s good-looking": This is a more modern way lớn say "handsome" or attractive." "To me she"s really pretty": This is a slightly less strong word than "beautiful." A teenage girl could be "pretty" but a mature woman could be "beautiful."


 " Cô ấy không lộng lẫy sao? ": Câu này có nghĩa là bạn này khôn cùng lôi kéo. "Tôi nghĩ về anh ấy dễ dàng coi": đó là phương pháp nói mới nhằm chỉ "rất đẹp trai" hoặc "hấp dẫn". "Tôi thấy cô ấy hơi xinh " : đó là phương pháp nói không táo tợn bằng "đẹp mắt. " Một phụ nữ thì" xinh" còn thanh nữ cứng cáp thì "đẹp"
"He"s not very attractive lớn me." or "In my opinion, he"s not really that cute":
This is a way of saying that your opinion might be different from the opinion of other people."He isn"t very handsome": The word handsome is only used khổng lồ describe men. "Beautiful" or "pretty" can only be used lớn describe women.
"Anh ấy ko hấp dẫn lắm đối với tôi. " hoặc " Theo tôi, anh ấy không quá sự dễ thương cho thế": đây là biện pháp nói cho thấy thêm ý chúng ta cũng có thể không giống với ý người khác. "Anh ta ko đẹp nhất trai lắm " : từ handsome - đẹp trai chỉ dùng nhằm tả bầy ông. " Beautiful - rất đẹp " hoặc " pretty - xinh " chỉ dùng để làm tả thiếu nữ.