BIÊN BẢN BÀN GIAO CON DẤU CÔNG TY

Mẫu biên phiên bản về vấn đề bàn giao con lốt hết cực hiếm sử dụng

Mẫu biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao bé vết hết quý giá áp dụng là mẫu mã biên bạn dạng được lập ra để chuyển giao con vệt không còn quý hiếm sử dụng. Mẫu được phát hành theo Quyết định 19/2019/QĐ-TTg. Mời độc giả thuộc tìm hiểu thêm cụ thể và thiết lập về tại phía trên.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao con dấu công ty

Biên bạn dạng ghi chxay chuyển nhượng bàn giao nhỏ vệt hết quý giá sử dụng

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢNTÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số:…/BB-…(1)

BIÊN BẢNVề việc bàn giao nhỏ vết không còn giá trị sử dụng


Cnạp năng lượng cđọng Quyết định số .../2019/QĐ-TTg ngày ...tháng ... năm 2019 của Thủ tướng mạo Chính phủ về việc giữ gìn con vệt không còn quý hiếm sử dụng của một số phòng ban, tổ chức và chức danh công ty nước để lưu trữ, phục vụ phân tích định kỳ sử;

Hôm ni, vào .. .giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm ... tại .. .(2),

Chúng tôi gồm:

1. Bên giao: ... (cơ sở ĐK chủng loại bé dấu), đại diện là:

Ông/ Bà: ...

Chức vụ: ...

2. Bên nhận: ... (lưu trữ kế hoạch sử), thay mặt đại diện là:

Ông/Bà: ...

Xem thêm: Ship Đồ Ăn Đà Lạt, Danh Sách Các Quán Nhận Ship, Quán Nào Nhận Ship Đồ Ăn Khuya Đà Lạt

Chức vụ: ...

Hai mặt thống tuyệt nhất chuyển nhượng bàn giao bé vệt hết quý hiếm thực hiện của các phòng ban, tổ chức, chức danh nhà nước nhằm lưu trữ với ship hàng phân tích lịch sử hào hùng theo hạng mục ví dụ như sau:

TT

Tên phòng ban, tổ chức triển khai, chức vụ nhà nước sử dụng bé dấu

Số lượng

Chất liệu

Mẫu dấu

Giấy chứng nhận THCD

(ghi số, ký hiệu ngày, mon, năm)

Ghi chú

1

2

Tổng số


Biên bản này được lập thành nhì bản; bên giao giữ lại một bạn dạng, bên nhận giữ một bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO(Ký thương hiệu, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan ĐK mẫu bé dấu

(2) Địa chỉ trụ ssinh sống ban ngành Lưu trữ lịch sử

Mẫu biên bạn dạng bàn giao bé dấu không còn quý hiếm sử dụng


Mời bạn đọc cùng bài viết liên quan trên mục thủ tục hành chính vào mục biểu mẫu nhé.


Tđê mê khảo thêm
Đánh giá bài viết
1 6.280
Chia sẻ bài viết
0 Bình luận
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*
Thủ tục hành chính
Giới thiệuChính sáchTheo dõi bọn chúng tôiChứng nhận
*