BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

Biên bản nhận xét viên chức năm 2021 : Mẫu biên bản họp Đánh Giá phân nhiều loại công chức, viên chức, tín đồ lao rượu cồn là biểu mẫu được lập ra nhằm tổng đúng theo hiệu quả, chủ ý Review của đơn vị, ban ngành đối với cán bộ, công chức, viên chức. Hãy xem thêm với dramrajani.com nhé.

Bạn đang xem: Biên bản họp đánh giá viên chức

*

Video biên bản họp Đánh Giá công chức 2021

Nội dung vào biểu chủng loại buộc phải trình bàu rõ thời hạn họp, yếu tắc tham gia, văn bản cuộc họp. Vậy sau đây là 3 mẫu biên bản nhận xét công, viên chức và người lao động, mời chúng ta thuộc tìm hiểu thêm với download mẫu tại trên đây.

Biên bản họp reviews công, viên chức – Mẫu 1

TÊN CƠ QUAN………….. TRƯỜNG……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do – Hạnh phúc ——————
….…, ngày…… tháng………. năm……

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM………

Đơn vị:…………………………………………

I. THỜI GIAN HỌP

Vào hồi…….. giờ,……….ngày ….. tháng…… năm………

Tại:……………………..…………………………..

Tiến hành họp nhận xét, phân một số loại công chức, viên chức, tín đồ lao động của đơn vị năm…………

II. THÀNH PHẦN HỌP

Toàn thể viên chức, fan lao rượu cồn đơn vị chức năng. Tổng số: …Có mặt:…; Vắng mặt: …

Họ, tên fan vắng mặt:…….. …

Chủ trì cuộc họp:…………………………. …

Tlỗi ký:……………….………………………

III. NỘI DUNG

Đơn vị tổ chức thực hiện triển khai Kế hoạch số: ………ngày…………..về triển khai

đánh giá cùng phân loại viên chức, người lao động của ………năm…………..như sau:

1. Phần I. Viên chức trường đoản cú Đánh Giá, phân nhiều loại cùng những chủ kiến góp sức của tập thể:

– Từng viên chức, bạn lao rượu cồn trình diễn bạn dạng trường đoản cú Reviews trước bằng hữu đối chọi vị

– Tập thể đơn vị chức năng đóng góp chủ kiến, bổ sung cập nhật bạn dạng từ đánh giá của từng cá nhân vào đơn vị (Nêu rõ

Đơn vị gồm duy nhất trí với bạn dạng từ bỏ nhận xét, phân một số loại của cá nhân không? Góp ý số đông ưu, nhược điểm

của các nhân (nếu có)

2. Phần II. tóm lại review, phân các loại của đơn vị:

Căn uống cứ vào tác dụng Review, phân một số loại, đơn vị chức năng tóm lại, đưa ra quyết định phân nhiều loại cho từng công chức, viên chức, tín đồ lao hễ. Cụ thể:

– Viên chức ngừng xuất sắc nhiệm vụ: ….tín đồ (chỉ chiếm tỷ lệ ……%) (Có list kèm theo)
– Viên chức kết thúc tốt nhiệm vụ: ….tín đồ (chỉ chiếm phần trăm ……%)
– Viên chức chấm dứt nhiệm vụ: ….fan (chỉ chiếm xác suất ……%)
– Viên chức không chấm dứt nhiệm vụ: ….fan (chỉ chiếm xác suất ……%)

Cuộc họp dứt vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua trước buổi họp, 100% những member dự họp của đơn vị nhất trí trải qua.

THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ cùng tên) CHỦ TRÌ CUỘC HỌP (Ký, ghi rõ họ với tên)

Biên bạn dạng họp review công, viên chức – Mẫu 2

Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN …….. TRƯỜNG…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc ——o0o——
Số: /BB …….., ngày .. tháng .. năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC trăng tròn.. – 20…

Hôm nay, vào hồi 7 giờ ngày …/…/20…., trên Phòng họp hội đồng………tổ chức họp review cùng phân các loại công chức năm học tập 20…. – 20…

I. THÀNH PHẦN:

– Bà: ……………………….. – Hiệu trưởng – Chủ trì;

– Bà: ……………………….. – GVPTCM – Thỏng cam kết.

– Cùng toàn cục các công chức, viên chức và lao rượu cồn thích hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc…………………………

Tổng số: …/… công chức, viên chức lao rượu cồn thích hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP xuất hiện tham dự cuộc họp.

Vắng mặt: 0

II. NỘI DUNG:

1. Bà: ……………………….. – Hiệu trưởng, tiến hành Công văn số …………về nhận xét, công chức, viên chức lao cồn hòa hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 20… -20… và nêu trình từ bỏ cuộc họp: – Công chức, viên chức và lao cồn vừa lòng đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CPhường trình bày báo cáo trường đoản cú review công dụng trên cuộc họp nhằm phần đa bạn tham dự buổi họp đóng góp chủ ý.

– Các cá nhân tham gia buổi họp góp sức chủ ý.

– Trên đại lý chủ ý đóng góp của bè phái trường, Hiệu trưởng tóm lại, ra quyết định review với phân một số loại đến từng công chức, viên chức (và lao đụng thích hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CPhường của Trường.

– Tlỗi ký kết tiến hành ghi biên bản;

– Thông qua biên phiên bản góp ý reviews tại cuộc họp.

2. Nội dung cuộc họp:

1. Đ/c ……………………….. – Hiệu trưởng – trình phiếu Reviews với phân nhiều loại, trường đoản cú nhấn mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Các chủ kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Đa số GV, NV vào hội nghị đều có chủ ý nhận xét phổ biến cùng Đánh Giá đ/c …………. luôn thân thiện, nkhô hanh nhẹn, lành mạnh và tích cực học hỏi và giao lưu cùng có khá nhiều sáng tạo vào công tác làm việc cai quản chỉ đạo đơn vị trường, gây ra các đại lý đồ vật chất, xây dừng phong cảnh môi trường thiên nhiên, nhất là trong công tác làm việc XD ngôi trường đạt chuẩn chỉnh Quốc gia. Luôn quan tâm với động viên kịp lúc, chăm sóc cho đời sống lòng tin của CB,GV,NV vào đơn vị và ý kiến đề nghị cấp bên trên xếp một số loại đ/c ………….: Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ.

+ Kngày tiết điểm: Đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán, thẳng thắn giải quyết và xử lý các vụ việc đối với mọi cá thể bị mắc điểm yếu vào công ty ngôi trường.

2. Đ/c ……………………….. – Phó Hiệu trưởng – Trình phiếu Review cùng phân loại, trường đoản cú dấn mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Các chủ ý đóng góp góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn luôn tất cả tinh thần học hỏi và giao lưu về công tác chỉ huy trình độ, sử dụng công nghệ thông tin nhuần nhuyễn, có tương đối nhiều sáng tạo trong Việc tu dưỡng mang lại hầu như thầy giáo còn yếu hèn về trình độ, chế tạo môi trường xung quanh học tập rước trẻ làm cho trung trọng tâm, tất cả tinh thần hỗ trợ người mẹ. Đề nghị xếp loại đ/c ……….: Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa bạo dạn tuyên bố, còn nể nả ngần ngại.

3. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu Đánh Giá với phân loại, từ bỏ dấn mức: Hoàn thành giỏi nhiệm vụ.

– Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn tất cả niềm tin học hỏi về công tác trình độ, có rất nhiều sáng chế vào huấn luyện và đào tạo, gồm ý thức hỗ trợ người mẹ. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ.

+ Kmáu điểm: Đôi thời gian còn không bạo dạn tuyên bố, còn nể nang e dè.

4. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu reviews và phân nhiều loại, từ dấn mức: Hoàn thành tốt trọng trách.

– Các chủ kiến đóng góp góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, tất cả năng lực trình độ chuyên môn, luôn luôn gồm lòng tin giao lưu và học hỏi, có không ít trí tuệ sáng tạo trong đào tạo và huấn luyện, bao gồm lòng tin trợ giúp mẹ. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất nhan sắc trọng trách.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn không mạnh dạn tuyên bố, còn nể nang rụt rè, không bạo dạn tuyên bố trước hội nghị bạn bè.

5. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu nhận xét cùng phân một số loại, trường đoản cú dìm mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Các chủ kiến đóng góp góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, bao gồm năng lượng chuyên môn, luôn gồm niềm tin học hỏi và giao lưu, có nhiều sáng chế trong đào tạo và giảng dạy, gồm ý thức giúp sức bà bầu. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất dung nhan trọng trách.

+ Khuyết điểm: Đôi thời gian còn chưa bạo dạn tuyên bố, còn nể nả e dè, không mạnh dạn tuyên bố trước hội nghị bè cánh.

6. Đ/c………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân nhiều loại, tự nhấn mức: Hoàn thành giỏi trọng trách.

– Các chủ ý đóng góp góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có niềm tin học hỏi và chia sẻ, gồm niềm tin giúp sức người mẹ. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc đẹp trọng trách.

+ Ktiết điểm: Còn chưa mạnh dạn tuyên bố trước cộng đồng.

Xem thêm: Bảng Giá Trực Tuyến Tvsi

7. Đ/c ………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá cùng phân loại, trường đoản cú thừa nhận mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Các chủ ý đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn luôn bao gồm tinh thần học hỏi và chia sẻ, tất cả tinh thần giúp đỡ mẹ, có trí tuệ sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Kngày tiết điểm: Còn không mạnh dạn tuyên bố trước bè lũ.

8. Đ/c ………………….. – Hợp Đồng 68 – Trình phiếu nhận xét với phân nhiều loại, trường đoản cú dìm mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Các chủ ý đóng góp góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, gồm lòng tin học hỏi và giao lưu, nkhô nóng nhứa, có trách nát nhiệm cùng với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt trọng trách.

+ Ktiết điểm: Còn chưa mạnh dạn tuyên bố trước bầy đàn.

9. Đ/c………………….. – HĐ 68 – Trình phiếu đánh giá cùng phân loại, từ bỏ thừa nhận mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Các ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, bao gồm lòng tin trách nát nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt trách nhiệm.

+ Kngày tiết điểm: Còn không mạnh dạn, đầy niềm tin, chưa linc hoạt xử lý trong các bước trình độ chuyên môn với không mạnh dạn phát biểu trước đàn.

* Sau Khi tổng hợp các dìm xét, phân các loại cùng nhận xét của cục bộ công chức, viên chức và lao đụng phù hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.. trực thuộc ngôi trường ……, bằng hữu ……………………….. – Hiệu trưởng ngôi trường ……. thống duy nhất phân một số loại cùng Review công chức, viên chức và lao cồn hòa hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CPhường năm học 20… -20…, như sau:

TT Họ với tên Đối tượng Xếp loại Lưu ý
1 ……………………….. Viên chức
2 ……………………….. Viên chức
3 ……………………….. Viên chức
4 ……………………….. Viên chức
5 ………………………. Viên chức
6 ………………………. Viên chức
7 ………………………. Viên chức
8 ………………………. Hợp Đồng 68

III. KẾT LUẬN:

Căn cứ vào câu chữ và những chủ kiến tuyên bố của các thành viên trong hội nghị, đồng minh công ty tọa hội nghị sẽ kết luận nlỗi sau: Trong số ….đ/c có tên vào list, hiệu quả xếp nhiều loại cuối cùng của Hiệu trưởng là:

– Xếp một số loại HTXSNV gồm: …..đ/c (BGH: 01; GV: 22; NV: 02)

– Xếp một số loại HTTNV gồm: …. đ/c (GV: 13, NV: 02)

– Xếp loại HTNV gồm: … đ/c (NVYT)

Cuộc họp hoàn thành vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản được phát âm thông qua đến gần như người cùng nghe và thống duy nhất cùng với câu chữ trên./.

THƯ KÝ (Ký, ghi rõ chúng ta và tên) CHỦ TRÌ CUỘC HỌP (Ký, ghi rõ họ cùng tên)

Biên phiên bản họp nhận xét công, viên chức – Mẫu 3

TÊN CƠ QUAN………….. TRƯỜNG……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự vì chưng – Hạnh phúc ——————
….…, ngày…… tháng………. năm……

BIÊN BẢN HỌPhường ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢPhường ĐỒNG NĂM HỌC 20…. – 20…

Đơn vị:…………………………………..

1. Thời gian, vị trí, thành phần

– Thời gian:………………………………………. ……………………………………………….

– Địa điểm:………………………………………. ……………………………………………….

– Thành phần: – Có mặt:………………………………………………………………………

– Vắng khía cạnh (Lý bởi vì chũm thể)………………………………………………

………………………………………. ………………………………………………………………..

………………………………………. ………………………………………………………………..

2. Nội dung:

2.1. Lãnh đạo đơn vị chức năng nêu nguyên nhân cuộc họp:

………………………………………. ………………………………………………………………..

………………………………………. ………………………………………………………………..

2.2. Từng thành viên trong đơn vị chức năng phát âm bạn dạng trường đoản cú dấn xét, reviews phân loại:

a) Góp ý cho đồng chí….

………………………………………. ………………………………………………………………..

………………………………………. ………………………………………………………………..

b) Góp ý đến đồng chí……

………………………………………. ………………………………………………………………..

………………………………………. ………………………………………………………………..

2.3. Nhận xét, nhận xét kết luận của lãnh đạo solo vị:

Cuộc họp xong xuôi hồi….tiếng ngày…… tháng. Biên bạn dạng cuộc họp đã được thông qua cục bộ những member tđam mê gia cuộc họp.