CÁC CUỘC CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM

Danh sách những trận đánh ttinh quái trong sử Việt (trường đoản cú Ngô Vương giành từ chủ đến khi Gia Long thống duy nhất khu đất nước)

Nhà Ngô (938 – 967)

• Loạn 12 sứ đọng quân (944-968)• Cuộc trỡ chấp ngôi báu trong cung đình thời Dương Tam Kha (944-950)• Cuộc chiến giành ngôi báu sau chết choc của Ngô Xương Văn uống (965)

Lăng Ngô Quyền

Nhà Đinc (968 – 980)

• Cuộc nổi dậy kháng Lê Hoàn của các cựu thần nhà Đinch (979)• Cuộc hành mê say Đinch Tiên Hoàng cùng Nam Việt Vương Đinh Liễn của Đỗ Thích (979)• Cuộc hành binh của Chiêm Thành tấn công quý phái Đại Cồ Việt (980)

*
Người Hùng Nước Việt : Đinc Bộ Lĩnh

Nhà Tiền Lê (981 – 1009)

• Chiến tnhãi ranh Tống – Việt, 981• Chiến ttinh ranh Việt-Chiêm (982-983)• Cuộc phản nghịch loàn của Dương Tiến Lộc ở 2 châu Hoan, Ái (989)• Cuộc đột nhập chiếm phá đất Tống của 5000 mùi hương binh châu Tô Mậu – TP. Lạng Sơn (995)• Cuộc bình định phản bội loàn làm việc Cử Long (1001)• Chiến tranh mãnh kế vị thời Tiền Lê (1005)• Cuộc hành quân chinh phạt châu Hoan Đường cùng châu Thạch Hà của Lê Ngọa Triều (1009)


*
Vua Lê Đại Hành (941-1005)

Nhà Lý (1009 – 1225)

• Cuộc hành binh dẹp tung giặc Cử Long sống Ái Châu (1011)• Cuộc gần cạnh nhập vùng Hà Giang vào giáo khu Đại Việt (1014)• Cuộc tấn công Diễn Châu của Knhị Thiên Vương Lý Phật Mã (1026)• Cuộc tiến quân công phá châu Thất Nguim của Knhị Thiên Vương Lý Phật Mã (1027)• Cuộc phản nghịch loạn của Đông Chinc vương vãi Lý Lực (1028)• Cuộc nổi loàn của Giáp Đãn Nãi ở trong Ái Châu (1029)Cuộc nổi loạn của thân phụ bé họ Nùng• Cuộc nổi dậy ra đời nước Trường Sinc của Nùng Tồn Phúc (1038-1039)• Cuộc nổi dậy thành lập nước Đại Lịch của Nùng Trí Cao (1041)• Chiến tnhãi ranh Việt-Chiêm 1044• Cuộc nổi loàn lần máy hai của Nùng Trí Cao (1048)• Cuộc nổi dậy thành nước Đại Nam của Nùng Trí Cao (1052-1055)• Cuộc giật phá thanh lịch Khâm Châu đất Tống (1059)• Cuộc tiếp giáp nhập vùng Hoàng Liên Sơn vào cương vực Đại Việt (1059)• Quân Tống xâm chiếm biên thuỳ (1060)Xung đột Đại Việt – Chiêm Thành• Nước Chiêm Thành xua quân quấy nhiễu biên thuỳ lần đầu tiên (1068)• Chiến ttrẻ ranh Việt-Chiêm 1069• Nước Chiêm Thành xua quân quậy phá biên giới lần sản phẩm công nghệ nhì (1074)• Lý Thường Kiệt rước binh tấn công Chiêm Thành (1075)Chiến tranh mãnh Tống-Việt, 1075-1077• Nhà Lý đưa quân tiến công tiến công phá sang đất Tống 1075-1076• Quân Tống tiến đánh Đại Việt (1077)

*
Vua Lý Thái Tổ có niềm tin rằng ao ước mang đến nhỏ cháu đời sau tạo ra được cuộc sống hạnh phúc thì phải dời đô từ miền núi chật thon thả Hoa Lư về Đại La , một vùng đồng bằng to lớn màu mỡ này.

Những trận chiến loạn không giống sau này

• Vụ nổi loàn của Lý Giác sinh sống Diễn Châu (1103)• Lý Thường Kiệt đem quân vượt mặt Chiêm Thành, lấy lại 3 châu Địa Lý (1104)• Cuộc nổi loàn của Bình Vương Thân Lợi (1140-1141)• Cuộc đột nhập phạm vi hoạt động Đại Việt của Đàm Hữu Lượng (1145)• Cuộc chiếm phá xứ Nghệ An của fan Chân Lạp (1150)• Cuộc phản loàn của Ung Minch Ta Điệp (tức Vangsaraja) chống lại vua Chế Bì La Bút ít (tức Jaya Harivarman I) sinh sống Chiêm Thành (1152)• Quân Chiêm Thành chiếm phá miền Ô Lý (1166)• Cuộc hành quân tấn công lịch sự Chiêm Thành của Thái uý Tô Hiến Thành (1167)• Cuộc bội nghịch loàn của bạn gần kề Cổ Hoằng (1192)• Cuộc chiếm phá của fan Chiêm Thành làm việc vùng hải dương Nghệ An (1203)• Cuộc nổi dậy của Phí Lang với Bảo Lương nghỉ ngơi Thanh Hóa (1203-1206)• Cuộc nổi loàn của người Man ngơi nghỉ núi Tản Viên (1207)• Cuộc khởi nghĩa của Đoàn Thượng cùng Đoàn Chủ (1207-1209)• Cuộc nổi loàn của Phạm Du (1207-1209)• Loạn Quách Bốc (1209)• Cuộc nổi dậy của Nguyễn Nộn (1213-1219)• Cuộc nổi dậy lần lắp thêm nhì của Đoàn Thượng (1214-1217)

Nhà Trần (1225 – 1400)

• Cuộc đánh đánh Nguyễn Nộn cùng Đoàn Thượng của Trần Thủ Độ (1226)• Cuộc xung tự dưng giữa Nguyễn Nộn cùng Đoàn Thượng (1228)• Cuộc nổi loạn của An Sinc Vương Trần Liễu (1237)• Cuộc hành binh bình định Chiêm Thành của vua Trần Thái Tông (1252)

*
Trực rỡ truyền thân Hưng Đạo Vương

Chiến trỡ Nguyên ổn Mông-Đại Việt

• Chiến trỡ ràng Nguyên Mông-Đại Việt lần 1 (1258)• Cuộc cạnh bên nhập man Ngưu Hống vào cương vực Đại Việt (1280)• Chiến tranh Nguyên ổn Mông-Chiêm Thành (1282-1283)• Chiến ttinh ranh Nguim Mông-Đại Việt lần 2 (1284-1287)• Chiến tranh con Nguim Mông-Đại Việt lần 3 (1288)• Cuộc chiến tranh cùng với Ai Lao của Phạm Ngũ Lão (1294)

Xung thốt nhiên Đại Việt-Chiêm Thành

• Cuộc ngự giá bán thân chinc quý phái Chiêm Thành của vua Trần Anh Tông (1311 – 1312)• Cuộc can thiệp quân sự chiến lược thanh lịch Chiêm Thành tiến công xua đuổi vua Chế Năng (1318)• Bình định cuộc biến hóa loạn của Xa Phần (1337)• Cuộc tranh giành ngôi báu ở Chiêm Thành giữa Chế Mộ với Trà soát Hòa Bố (1342)• Cuộc can thiệp quân sự sang Chiêm Thành cứu giúp vua Chế Mộ (1353)• Cuộc chiếm phá Đại Việt lần đầu tiên của tín đồ Chiêm Thành (1361)• Cuộc giật phá Đại Việt lần thứ hai của tín đồ Chiêm Thành (1362)• Cuộc giật phá Đại Việt lần đồ vật ba của tín đồ Chiêm Thành (1365)• Cuộc cướp phá Đại Việt lần lắp thêm tư của người Chiêm Thành (1366)

Chiến ttinh quái Việt-Chiêm 1367-1396

• Cuộc tiến công Chiêm Thành lần đầu tiên của Đại Việt (1367-1368)• Biến loàn Đại Định trong nội bộ vương vãi thất nhà Trần (1369-1370)• Cuộc tấn công Chiêm Thành lần thứ nhì của Đại Việt (1371)• Cuộc tiến công Chiêm Thành lần thứ ba của Đại Việt (1376-1377)• Cuộc bắc tiến lần thứ nhất của bạn Chiêm Thành (1377)• Cuộc bắc tiến lần thiết bị hai của tín đồ Chiêm Thành (1378)• Cuộc bắc tiến lần thứ tía của tín đồ Chiêm Thành (1380)• Cuộc bắc tiến lần sản phẩm công nghệ tứ của bạn Chiêm Thành (1382)• Cuộc bắc tiến lần sản phẩm công nghệ năm của tín đồ Chiêm Thành (1383)• Cuộc bắc tiến lần máy sáu của người Chiêm Thành (1389)• Cuộc bắc tiến lần lắp thêm bẩy của fan Chiêm Thành (1390)• Cuộc xung đột biên giới Đại Việt-Chiêm Thành lần trước tiên (1391)• Cuộc xung bỗng biên giới Đại Việt-Chiêm Thành lần thứ nhì (1396)• Cuộc chiến phòng giặc cỏ áo đỏ ngơi nghỉ chấn Tulặng Quang của Phạm Cự Luận (1397)

Nhà Hồ (1400 – 1407)


• Chiến tnhãi ranh Việt-Chiêm 1400-1407• Chiến ttrẻ ranh Minh-Đại Ngu (1406-1407)

Bắc thuộc lần 4 (1407 – 1427)

• Chiến tranh mãnh Minh-Việt (1407-1414)• Cuộc nổi dậy của Nông Vnạp năng lượng Lịch sống Tỉnh Lạng Sơn (1410)• Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)

Nhà Lê sơ (1428 – 1527)

• Cuộc nổi dậy của tín đồ Thái White (1431-1432)• Cuộc giật phá lần đầu tiên của bạn Chiêm Thành (1434)• Cuộc giật phá lần máy hai của người Chiêm Thành (1439)• Cuộc tạo ra phản của những Thổ tầy làm việc Tulặng Quang (1448)• Cuộc chính trở nên của Quý Do lật đổ vua Ma Ha Quý Lai sống xứ đọng Chiêm Thành (1449)• Binch phát triển thành Diên Ninh (1459-1460)• Chiến trực rỡ Việt-Chiêm 1471• Chiến trạng rỡ Đại Việt – Lan Xang (1467-1480)• Cuộc nổi loàn sinh hoạt hạt Nghệ An – Thuận Hoá (1497)• Cuộc nổi dậy lật đổ Quỷ Vương Lê Uy Mục (1509)• Cuộc khởi nghĩa của Phùng Chương thơm sinh hoạt Tam Đảo• Cuộc khởi nghĩa của Trần Tuân (1511-1512)• Cuộc khởi nghĩa của phụ vương con Trần Cảo-Trần Thăng (1516 – 1521)• Cuộc nổi loàn của hoàng thân quốc mê thích với họa quyền thần thời Lê mạt (1518-1526)

Nam Bắc phân tma lanh lần thứ nhất (1527-1802)

Chiến tnhóc Lê – Mạc quy trình một (1527-1592)

• Cuộc nổi dậy của Lê Ý chống lại đơn vị Mạc (1529-1530)• Cuộc tiến công nhằm mục đích phục sinh nhà Hậu Lê của Nguyễn Klặng (1531)• Cuộc tiến quân của phòng Lê tiến tấn công vùng Tây Nam (1540)• Cuộc nổi dậy của Mạc Chính Trung cản lại Mạc Tuyên ổn Tông (1546-1547)• Cuộc chiếm phá sang Trung Hoa nhằm giúp đỡ Mạc Chính Trung (1549)• Chiến tnhóc con Lê-Mạc lần trước tiên (1551)• Chiến ttrẻ ranh Lê-Mạc lần thiết bị nhị (1554)• Chiến tnhóc con Lê-Mạc lần sản phẩm công nghệ tía (1555)• Chiến ttinh ma Lê-Mạc lần máy tứ (1557)• Chiến ttinh ranh Lê-Mạc lần máy năm (1559-1562)• Chiến tnhãi con Lê-Mạc lần đồ vật sáu (1564-1565)• Chiến tma lanh Lê-Mạc lần vật dụng bảy (1570)• Chiến tnhãi ranh Lê-Mạc lần vật dụng tám (1571)• Chiến ttrẻ ranh Lê-Mạc lần đồ vật chín (1572)• Chiến ttinh quái Lê-Mạc lần sản phẩm mười (1573-1574)• Chiến trỡ Lê-Mạc lần thứ mười một (1575)• Chiến trực rỡ Lê-Mạc lần lắp thêm mười nhị (1576)• Chiến tnhãi con Lê-Mạc lần thiết bị mười tía (1577)• Chiến ttinh ma Lê-Mạc lần trang bị mười bốn (1578-1579)• Chiến tranh Lê-Mạc lần thứ mười năm (1580-1583)• Chiến tranh ma Lê-Mạc lần lắp thêm mười sáu (1584-1585)• Chiến ttinh ma Lê-Mạc lần máy mười bảy (1587)• Chiến tnhóc con Lê-Mạc lần lắp thêm mười tám (1588)• Chiến ttinh ranh Lê-Mạc lần đồ vật mười chín (1589)• Chiến trỡ ràng Lê-Mạc lần vật dụng nhị mươi (1592-1593)

Chiến ttinh ranh Lê-Mạc quá trình nhì (1593-1677)

• Nhà Mạc tái chiếm Thăng Long lần trước tiên (1600-1601)• Giặc thổ ngơi nghỉ Lộc Châu là Vi Đạt Lễ, xâm phạm châu Tư Lăng của Trung Hoa (1605)• Thái phó Tkhô hanh quận công Trịnh Tnắm đem binh đánh dẹp những xứ đọng Yên Quảng để không ngừng mở rộng khu vực (1614)• Thái bảo Trấn quận công Trịnh Lâm nắm quân đi tấn công đảng ngụy nghỉ ngơi Vũ Nnhì (1618)• Quân Lê – Trịnh do Tkhô hanh quận công chỉ đạo tấn công Cao Bằng (1621)• Vạn quận công Trịnh Xuân tranh ngôi nổi loàn (1623)• Nhà Mạc tái chỉ chiếm Thăng Long lần lắp thêm nhì (1623)• Quân Lê Trịnh tiến công Cao Bằng – bắt Mạc Kính Cung (1625)• Cuộc xung bỗng dai dẳng với quân Lê-Trịnh của mình Mạc Khi cát cđọng Cao Bằng (1638-1677)

Trịnh-Nguyễn phân tranh ma (1627-1672)

• Chiến tnhãi con Trịnh-Nguyễn lần thứ nhất (1627)• Chiến toắt con Trịnh-Nguyễn lần máy nhì (1633)• Chiến tnhóc Trịnh-Nguyễn lần trang bị cha (1643)• Chiến trỡ Trịnh-Nguyễn lần thiết bị tư (1648)• Chiến trỡ Trịnh-Nguyễn lần thứ năm (1655-1660)• Chiến ttinh quái Trịnh-Nguyễn lần lắp thêm sáu (1661-1662)• Chiến trạng rỡ Trịnh-Nguyễn lần thiết bị bẩy (1672)

Nội loàn cùng Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài

• Cuộc nội loạn trong che chúa của Trịnh Lịch và Trịnh Sầm (1645)• Loạn kiêu binh lần trước tiên (1674)• Cuộc khởi nghĩa Tam Đảo của hoà thượng Nguyễn Dương Hưng (1737)• Cuộc chế tác làm phản của giặc Ngân Già Vũ Đình Dung (1739-1740)• Cuộc khởi nghĩa của Đô Tế và Nguyễn Danh Phương (1739-1751)• Cuộc khởi nghĩa của chúa Mường Thanh khô Hoàng Công Chất (1739-1769)• Cuộc nổi dậy của Lê Duy Mật (1740-1770)• Cuộc thiết yếu đổi mới lật đổ chúa Trịnh Giang (1740)• Loạn kiêu binc lần sản phẩm công nghệ nhị (1741)• Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Cừ với Nguyễn Hữu Cầu (1741-1743)• Cuộc tiến quân của Nguyễn Bá Lân tiến công xua đuổi giặc Mạc Tam giật phá Cao Bằng (1746)

Các cuộc xung chợt làm việc Đàng Trong

• Cuộc tiến quân đánh tan sự cướp phá của bạn Lan Xang (1621)• Cuộc tấn công vượt qua Chiêm Thành msống mang bờ cõi lần đầu tiên (1629)• Xung đột nhiên Công ty Đông Ấn Hà Lan cùng với Đàng Trong (1641-1643)• Cuộc tiến công đánh bại nước Chiêm Thành mở mang lãnh thổ lần trang bị nhị (1653)• Cuộc can thiệp vào công việc nội bộ của Tbỏ Cao Miên (1658)• Cuộc chiến tranh quy mô to bình định Chân Lạp của chúa Nguyễn (1689-1690)• Cuộc chiến tranh xóa sổ trả toàn quốc Chiêm Thành bên trên vũ đài lịch sử vẻ vang (1692-1693)• Cuộc bội nghịch công giành lại vùng khu đất Sài Gòn-Gia Định của fan Chân Lạp (1699)• Cuộc can thiệp thanh lịch nội bộ Chân Lạp góp Nặc Yêm lên ngôi (1711-1714)• Cuộc nổi dậy giành đơ lại khu vực Cửu Long Giang của fan Chân Lạp (1729-1735)• Chiến tranh ma Cao Miên-Chúa Nguyễn (1755-1756)• Cuộc can thiệp quân sự của chúa Nguyễn sang Cao Miên lần máy hai (1757)• Cuộc chống cự kháng quân Xiêm La của Mạc Thiên Tứ sinh hoạt Hà Tiên (1769)• Xung bỗng dưng Xiệm La-Chúa Nguyễn (1771-1772)• Khởi nghĩa Csản phẩm Lía

Chiến tranh thời Tây Sơn

• Chiến ttrẻ ranh Tây Sơn-Chúa Nguyễn, 1771-1785• Cuộc phái nam tiến của chúa Trịnh chống quân Tây Sơn (1774-1775)• Loạn kiêu binch lần sản phẩm tía (1782-1786)• Chiến ttrẻ ranh Tây Sơn-Chúa Trịnh lần thứ nhất (1786)• Chiến tranh mãnh Tây Sơn-Chúa Trịnh lần máy hai (1786)• Cuộc biến loạn của Nguyễn Hữu Chỉnh với Vũ Văn uống Nhậm (1786-1788)• Chiến tnhóc con Tây Sơn-Chúa Nguyễn, 1787-1802• Chiến tnhóc Việt – Xiêm (1784)• Cuộc chiến tranh nội bộ của anh em đơn vị Tây Sơn (1787)• Chiến tnhãi Thanh-An Nam (1788-1789)• Cuộc tkhô giòn trừng cho nhau thân những tướng lĩnh công ty Tây Sơn (1795)Theo : Fb/phân tích kế hoạch sử