Cách dùng lệnh trim

Lệnh cắt vào CAD (TRIM) là 1 trong trong những lệnh AutoCAD quan trọng đặc biệt tốt nhất . Lệnh này giúp cắt những đường thẳng vượt vào bạn dạng vẽ của doanh nghiệp. Nếu tôi bao gồm hai đường thẳng giao nhau với ước ao cắt một / cả nhì điểm tại điểm chúng giao nhau, TRIM để giúp tôi làm cho điều này. Lệnh TRIM là 1 trong trong các khí cụ bạn sẽ áp dụng hơn một ngàn lần trong một dự án, do vậy bạn phải học tập cách sử dụng bọn chúng ngay hiện nay.


Các bước sử dụng lệnh cắt vào CAD

Kích hoạt lệnh TRIM: Trên comm& hotline TRIM (lệnh tắt TR). Hoặc trang chủ tab > Modify > Tryên ổn.
*
*
*
*
*
*

Kéo nhiều năm mặt đường trực tiếp trong AutoCAD cùng với lệnh TRIM