Cách hỏi đi bằng phương tiện gì trong tiếng anh

Crúc ý: Động tự vào câu hỏi và câu trả lời rất cần được tất cả sự thống nhất: trường hợp câu hỏi cần sử dụng “go” thì câu vấn đáp cũng đề xuất sử dụng “go”, ví như thắc mắc cần sử dụng “travel” thì câu vấn đáp cũng dùng “travel”.

Bạn đang xem: Cách hỏi đi bằng phương tiện gì trong tiếng anh

Ví dụ: 

- Câu hỏi: How vị they go lớn school?

Câu trả lời: They go khổng lồ school by bus.

- Câu hỏi: How bởi vì you travel khổng lồ Ha Noi?

Câu trả lời: I travel to Ha Noi by car.

2, Với nhà ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh trường đoản cú số ít Câu hỏi: 

 

 
 

 

 

Ví dụ:

- Câu hỏi: How does she go to school?

Câu trả lời: She goes to lớn school by bus.

- Câu hỏi: How does Peter travel lớn Ha Long?

Câu trả lời: Peter travels to Ha Long by train Chụ ý: Từ “walk” tức là “đi bộ” Lúc nói ko sử dụng “by”. “Walk” = “go on foot”

Ví dụ: - Câu hỏi: How does she go to lớn school?

Câu trả lời: She walks to school/ She goes on foot.

3, Bài tập

1. I go to work ... train.

Xem thêm: Quá Trình Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa, Evn Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa

A,by B, for C, with D, in

2. She ... to the gym by bike.

A, go B,went C, traveled D, goes.

3, They travel lớn Ha Long by ...

Xem thêm: Vietjetair Bay La Thich Ngay

A, walk B, foot C, bus D, traffic

4, ... does your mother travel to lớn Hong Kong?

A, Why B, How C, What D, Which

5, How ... Mrs Linh come to lớn Korea?

A, does B, bởi C, is D, are.

Đáp án:

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

Bài viết gợi ý:
1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 tiếng anh 6 3. Unit 7 giờ anh 6 4. Unit 6 giờ anh 6 5. Unit 5 giờ đồng hồ anh 6 6. Unit 4 tiếng anh 6 7. Unit 2 tiếng đồng hồ anh 6
Từ khóa: / phương tiện đi lại tải
Bình luận dramrajani.com
0 phản hồi

Cách tính điểm xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc gia 20đôi mươi mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
8 tháng trước
*

Chính thức công bố đề Minch Họa Toán năm học 2020
1 năm kia
*

Chuyên ổn đề Câu so sánh trong Tiếng Anh
1 năm kia
*

Chuyên ổn đề: Tính từ cùng Trạng từ ( Adjectives và Adverbs)
1 năm kia
Chuyên ổn đề: Sự hòa hợp thân nhà ngữ với động từ bỏ - Từ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners)
1 năm trước
Cách tính điểm xuất sắc nghiệp THPT Quốc gia 2019 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
588636 lượt coi
MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI p;q
500913 lượt xem
Chính thức chào làng đề Minch Họa Toán thù lần hai năm học 2019
383557 lượt coi
Pmùi hương pháp xác định tâm mặt đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác
356868 lượt coi
ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
295493 lượt coi
Tài liệu
Đề thi
Bài viết
dramrajani.com Team

Chuyên mục: Blogs