CÁCH LÀM BÀI TRỌNG ÂM TIẾNG ANH

Những bài tập ngữ âm luôn luôn là thử thách đối với chúng ta học sinh tuy thế nó lại chiếm một trong những phần điểm không hề nhỏ tuổi trong bài xích thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia. Để sẵn sàng giỏi đến bài thi Tiếng Anh sống kì thi này, kế bên bài toán nắm rõ từ vựng, bí quyết làm bài bác tập ngữ pháp, Việc nắm vững phương thức làm các dạng bài bác tập ngữ âm (bao gồm phạt âm cùng trọng âm) cũng tương đối đặc trưng để giúp bạn đạt điểm cao đấy!
*

/i:/ Hầu hết những chữ được viết bên dưới dạng ee (meet), ea (meat), e-e (scene),..

Bạn đang xem: Cách làm bài trọng âm tiếng anh

NGOẠI TRỪ: e (me), ie (piece) phân phát âm là /i:/


/æ/ Các chữ được viết là a

NGOẠI TRỪ: Trường hợp sau a gồm r – sau r không hẳn là một nguan tâm.

Chữ a vào ask, path, aunt lại được phát âm là /a:/

/ai/

+Hầu không còn các chữ được viết là i-e (smile), ie (die), y (cry). Một số chữ viết là igh (high), uy (buy) cũng rất được phát âm là /ai/ mà lại không nhiều.

NGOẠI TRỪ: Riêng các từ bỏ fridge, đô thị, friend không được phạt âm là /ai/.

/i/ Hầu không còn những chữ được viết là i (win), thỉnh thoảng y cũng khá được phạt âm nhỏng trên

NGOẠI TRỪ: Trường vừa lòng sau i có r – sau r chưa hẳn là một trong những nguan tâm.

/ə/ Hầu không còn những chữ được viết là er hoặc nguyên lòng trong những âm tiết không tồn tại trọng âm, ví dụ: teacher, owner...
Chữ u trong giờ Anh có khá nhiều bí quyết phân phát âm

+thường thì, chữ u được đọc là /ʌ/

Ví dụ: cup, customer, cut,...

+Chữ u thường được đọc /ʊ/ giả dụ sau nó là ll, sh với tch

Ví dụ: pull, full, bull,...

+Chữ u thường được hiểu là /aɪ/ khi nó đứng trước y

Ví dụ: buy, guy,...

+Chữ u cũng thường được phát âm là /ju:/ Khi nó đứng trước e, el, se, sic, te, w

Ví dụ: đáng yêu, computer, music,...

+Chữ uđược phát âm là /u:/lúc nó đứng trước ca, be, ce, de, e, i, ne, o

Ví dụ: fruit, xanh, rude,...

+Chữ u được phát âm là /ɜ:/ Lúc nó đứng trước chữ r

Ví dụ: burn, murder, occur

 /ɜ:/ Âm này ở trong các trường hợp sau: ir (bird), er (her), ur (hurt).

+ ar: thường được phát âm thành /ɜ:/ ngơi nghỉ các trường đoản cú tất cả nhóm -ear trước prúc âm ( VD: earth) hoặc giữa các phụ âm (VD: learn )

+ er: được phạt âm thành /ɜ:/ với hầu như trường đoản cú đi trước phụ âm( VD: err), hoặc giữa các prúc âm( VD: serve)

+ ir: được phạt âm thành /ɜ:/ với hồ hết tự bao gồm tận thuộc bằng -ir (VD: stir )tuyệt -ir + prúc âm (VD: girl )

+ or : được phát ama thành /ɜ:/ với đông đảo từ mà -or đi sau w với trước prúc âm ( VD: world, worm)

+ ur: được phạt âm thành /ɜ:/ với đa số từ tận thuộc bởi -ur hoặc -ur + phụ âm ( VD: fur, burn)


 /e/ Chữ e (men) tốt ea (death), ie (friend), a (many), ai (said),...

NGOẠI LỆ: a (call), ar (war), au (cause), aw (saw), al (walk), augh (taught), ough (thought), four (four) cũng được phân phát âm nlỗi trên

 /ɔɪ/ Các chữ cái được viết là oy, oi.

Ví dụ: boy, coin...

/ɔ:/ ở trong các trường phù hợp sau: or (khung, norm).

NGOẠI LỆ: a (call), ar (war), au (cause), aw (saw), al (walk), augh (taught), ough (thought), four (four).

Các chữ cái được viết là ow, ou thường được vạc âm là /əʊ/ hay /aʊ/, mặc dù chúng cũng còn có rất nhiều biến thể vạc âm khác nữa.

+Đuôi –ate của danh từ bỏ và tính từ thường xuyên được phát âm là /ət/

Ví dụ: Adequate /ˈæd.ə.kwət/

+Đuôi –ate của hễ từ thường xuyên được phát âm là /eɪt/

Ví dụ:

Congratulate /kənˈɡrætʃ.ə.leɪt/

Rotate /rəʊˈteɪt/

Debate /dɪˈbeɪt/

Ngulặng âm -ea-

+Đa số trường đoản cú 1 âm tiết phát âm là /i:/

Ví dụ: mean /miːn/, meat /miːt/, seat /siːt/, cheat /tʃiːt/, feat /fiːt/,…

+Từ 2 âm ngày tiết trnghỉ ngơi lên và -ea- nhấn trọng âm đọc là /e/

Ví dụ: feather /ˈfeðər/, leather /ˈleðər/, weather /ˈweðər/,…


Phụ âm thường xuyên vẫn phát âm theo như đúng âm của chúng trong bảng chữ cái. Tuy nhiên, bao gồm một số trong những trường đúng theo nhưng các em rất hay "mắc bẫy" của đề. Các em rất cần được chú ý những dạng sau đây:


a) Hai bí quyết phát âm của –th

 /θ/ : think, thank, thichồng, thin, theater, …

LƯU Ý: bath /bɑːθ/, breath /breθ/, cloth /klɒθ/, etc.

/ð/: the, there, this, that, these, those, weather…

LƯU Ý: sunbathe /ˈsʌn.beɪð/, breathe /briːð/, clothes /kləʊðz/, etc.


Cough /kɒf/

Laugh /lɑːf/

Tough /tʌf/

Rough /rʌf/

Enough /ɪˈnʌf/

c) Chữ n

Đôi khi, chữ n phát âm là /n/ Tuy nhiên bao gồm ngôi trường đúng theo chữ n được phân phát âm là

/ŋ/

lúc tự có dạng –nk- , -nc- , -nq-

pinkness /ˈpɪŋknəs/shrink /ʃrɪŋk/sink /sɪŋk/think /θɪŋk/twinkling /ˈtwɪŋklɪŋ/banquet /ˈbæŋkwɪt/conquer/ˈkɑːŋkər/anxiously /ˈæŋkʃəsli/

Trong những từ:

Anxiety /æŋˈzaɪ.ə.ti/Penguin /ˈpeŋɡwɪn/English /ˈɪŋɡlɪʃ/Singer /ˈsɪŋər/


a) Phát âm là /t/ giả dụ rượu cồn trường đoản cú dứt bằng: /p, k, f, s, sh, ch, gh/.Ví dụ:- Jump ----> jumped- Cook -----> Cooked- Cough -----> Coughed- Kiss -----> kissed- Wash -----> washed- Watch -----> watched

b) Phát âm là /id/ nếu như hễ từ bỏ xong bằng /d/ hoặc /t/.Ví dụ:- Wait -----> waited- Add -----> added

c) Phát âm là /d/ Khi cồn từ dứt bằng: /b, g, v, đ/th/, z, j/, m, n, ng, l, r/ cùng tất cả các âm hữu tkhô nóng.

Xem thêm: Game Cửa Hàng Bán Kem, Chơi Game Cửa Hàng Bán Kem, Game 24H, Game Cửa Hàng Bán Kem

Ví dụ:- Rub -----> rubbed- drag -----> dragged- Love -----> loved- Bathe ------> bathed- Use ------> Used


CHÚ Ý tại chỗ này âm ở đầu cuối new là đặc trưng chứ chưa phải là vần âm hoàn thành.Ví dụ: "fax" xong xuôi bằng chữ "x" cơ mà sẽ là âm /s/"like" ngừng bằng văn bản "e" cơ mà sẽ là âm /k/


LƯU Ý một số từ bỏ chấm dứt bằng -ed được sử dụng có tác dụng tính từ bỏ vạc âm là /Id/: agedblessedcrookeddoggedlearnednakedraggedwickedwretched


Ví dụ:

A. wicked

B. crooked

C. learned

D. worked

Nếu ko ghi ghi nhớ chú ý trên thì thí sinc sẽ bị mắc bả với đã lựa chọn giải đáp C vị nhận định rằng lời giải A, B, D đuôi “ed” được phát âm là /t/, còn giải đáp C đuôi “ed” được đọc là /d/.

Nhưng đáp án của bài xích thi đã là D. Vì giải đáp A, B, C đuôi “ed” được đọc là /id/, còn đáp án D đuôi “ed” được đọc là /t/.


Kiến thức thêm s với es này giải pháp phạt âm làm sao, chúng ta học viên lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR vẫn không nên không ít, nên học tập thêm cho kĩ


- Nếu tự hoàn thành bằng -s, -ss, -ch, -sh, - x, -z (hoặc -ze), -o, -ge, -ce (sẵn sàng tầm thường shức xin z-ô góp cơm) thì ta phạt âm là /iz/.Ví dụ: changes; practices (giải pháp viết không giống là : practise - phân phát âm tương tự) ; buzzes, recognizes


CHÚ Ý: ở đây âm cuối cùng bắt đầu là quan trọng chứ đọng chưa phải là chữ cái dứt.Ví dụ: Với tự "laugh" ngừng bởi phú âm "gh" tuy nhiên lại được phiên âm là /la:f/ - có ngừng bằng /f/ nên những lúc thêm "s" ta phát âm là /s/ chđọng chưa hẳn là /z/.


“W” câm trước “r” (write, wrong, wright,..) và “h” (who, whom,…)“H” câm: hour, honor, honest, heir, exhaust, ghost, vehicle, rhythm, rhino, với những wh-ques (what, when, while, which, where,…)“B” câm lúc sau “m” trước “t”: lamb, comb, limb, tomb, bomb, numb, thumb, plumber, doubt, debt, subtle…“K” câm: thường là “kn” thì k câm: know, knife, knoông chồng, knight, knee, knit, knob, knot, knaông chồng, knowledge…“T” câm: listen, often, fasten, soften, castle, whistle, bustle, Chrismas,…“D” câm: handsome, handkerchief, Wednesday, sandwich /ˈsæn.wɪdʒ/, (chú ý từ sandwich này nha)

"K" câm Lúc đứng trước N làm việc đầu từ: knife, knee, know, knochồng, knowledge.

"E" câm Khi đứng cuối một số trường đoản cú, và thường kéo dãn âm của ngulặng âm: Hope, drive, gave sầu, write, site, grave sầu, bite, hide.

"S" câm: Islvà, isle, aisle, islet.


1. A. heal B. tear C. fear D. ear2. A. break B. heat C. mean D. weave3. A. feet B. sheep C. beer D. fee4. A. great B. repeat C. East D. Cheat

5. A. hall B. charm C. far D. calm6. A. paw B. raw C. war D. car7. A. transport B. afford C. horse D. hose8. A. because B. aunt C. auditory D. automobile9. A. fuel B. xanh C. hue D. cue10. A. flew B. few C. crew D. chew11. A. cruise B. build C. bruise D. fruit12. A. tooth B. booth C. good D. soon


Đáp án:1. A. heal /hi:l/ B. tear /tiə/ C. fear /fiə/ D. ear /iə/2. A. break/breik/ B. heat/hi:t/ C. mean/mi:n/ D. weave/wi:v/3. A. feet/fi:t/ B. sheep/ ʃi:p/ C. beer/ /biə/ D. fee/fi:/4. A. great /greit/ B. repeat/ri"pi:t/ C. East/i:st/ D. Cheat/tʃi:t/

5. A. hall /hɔ:l/ B. charm/tʃɑ:m/ C. far/fɑ:/ D. calm /kɑ:m/6. A. paw /pɔ:/ B. raw/rɔ:/ C. war/wɔ:/ D. car/kɑ:/7. A. transport/trænspɔ:t/ B. afford/ə"fɔ:d/ C. horse/hɔ:s/D. hose/houz/8. A. because/bi"kɔz/ B. aunt/ɑ:nt/ C. auditory/"ɔ:ditəri/ D. automobile/"ɔ:təməbi:l/

9. A. Fuel/fjul/ B. blue/bluː/ C. hue/hju/ D. cue/dju/10. A. flew/fluː/ B. few/fju/ C. crew/kruː/ D. chew/tʃuː/.11. A. cruise/kuːs/ B. build/bi:ld/ C. bruise/bruːz/ D.fruit/fruːt/12. A. tooth/tuːθ/ B. booth/buːθ/ C. good/gud/ D. soon/suːn/


a) Với phần lớn tự có 2 âm ngày tiết :- Động từ: Trọng âm hay rơi vào giờ đồng hồ thứ 2.Ví dụ: de"stroy; pe"rmit; sug"gest; ad"vide...

- Danh từ, Tính trường đoản cú , Trạng tự : Trọng âm thường lâm vào tình thế tiếng thứ nhất.Ví dụ: "doctor, "lovely, "careful...


b) Những từ có 3 âm tiết trlàm việc lên thì trọng âm rơi vào giờ trang bị 3 trường đoản cú đề xuất quý phái tràiVí dụ: geography -> ge"ography


c) Các tự có tận cùng là: -tion, -sion, -ity, -ety, -ic, -ical, -ous, -ian, -al thì trọng âm rơi trước phần đa trường đoản cú nàyVí dụ: preparation -> prepa"ration...


d) Các từ tất cả tận cùng là: -ese, -ee, -eer, -oo, -oon, -ique, -ed, -esque thì trọng âm lâm vào cảnh phần đa từ bỏ nàyVí dụ: Vietna"mese , employ"ee...


e) Một số tiền tố cùng hậu tố ko ảnh hưởng đến trọng âm. Lúc kia ta buộc phải xét đến từ gốc: re , dis, un, in, il, yên, ir, ing, ful, ness, less, able, uos, ly, ment...Ví dụ: uncomfortable -> xét từ bỏ : comfort ( bỏ tiền tố "un" và hậu tố "able" ) đó là tính trường đoản cú có 2 âm máu buộc phải trọng âm sinh hoạt giờ đồng hồ đầu tiên . => un"comfortable


a) Đối với rượu cồn từ: Các rượu cồn trường đoản cú nlỗi happen, open, offer, listen, answer, enter... gồm trọng âm rơi vào âm máu đầu tiên.


b) Đối với trường đoản cú vừa là danh trường đoản cú vừa là cồn từ: Những từ vừa là noun vừa là verb có 2 âm tiết thì khi là noun trọng âm vẫn rơi vào âm đầu còn verb thì rơi vào tình thế âm sau.


c) Đối với tính từ: Tính từ ghép 2 tự nhưng trường đoản cú đằng sau là phân từ II thì trọng âm cũng lâm vào tình thế chính phần PII đó.Ví dụ: bad-"tempered.


e) Đối với các từ bỏ có tận cùng là -acy, -age, -ate, -ic, -ics,... gồm trọng âm rơi vào cảnh âm ngày tiết trước tiên.

Ví dụ: catholic, lunatic, politics, arabic...


f) Đối cùng với các tự số đếm: xong bằng "-teen" thì trọng âm lâm vào "teen"; hoàn thành bằng "-ty" thì trọng âm lâm vào tình thế âm đầu tiên.Ví dụ: thir"teen - "thirty; fif"teen - fif"ty


Có thể đọc thêm hướng dẫn sâu xa về trọng âm nhưng IELTS TUTOR đang trả lời nếu như bạn nào muốn đọc thiệt kĩ thêm nhé


1. a. generous b. suspicious c. constancy d. sympathy

2. a. acquaintance b. unselfish c. attraction d. humorous

3. a. loyalty b. success c. incapable d. sincere

4. a. carefully b. correctly c. seriously d. personally

5. a. excited b. interested c. confident d. memorable

6. a. organise b. decorate c. divorce d. promise

7. a. refreshment b. horrible c. exciting d. intention

8. a. knowledge b. maximum c. athletics d. marathon

9. a. difficult b. relevant c. volunteer d. interesting

10. a. confidence b. supportive c. solution d. obedient

11. a. whenever b. mischievous c. hospital d. separate

12. a. introduce b. delegate c. marvelous d. currency


Dù nuốm chắc chắn các nguyên tắc thế nào, nhưng lại đặc biệt tốt nhất vẫn là rèn luyện và vận dụng bọn chúng. Các bạn cũng nhớ rằng tra tự điển liên tiếp để có thể lưu giữ từ cùng phương pháp phạt âm nhé! Nếu còn điều gì khác thắc mắc, các bạn có thể giữ lại bình luận dưới nha!


Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam đoan đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra output - Thi không đạt, học lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an email. Please cliông xã the liên kết in the gmail to confirm your subscription!