CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI

*

Những chủ trương công tác làm việc lớn
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết trong thực tế cùng tởm nghiệm
Bình luận - Phê phán

Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc biện pháp mạng khổng lồ, thâm thúy tuyệt nhất vào lịch sử. Bởi, sẽ là “Cuộc phương pháp mạng biết từ bảo vệ”, là ngọn gàng cờ giải pngóng quả đât khỏi áp bức bóc lột; “ngôi sao sáng chỉ đường” để Đảng Cộng sản toàn nước lãnh đạo nhân dân ta tạo nên sự thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cùng vào đương đầu đảm bảo an toàn thành quả bí quyết mạng, sản xuất, bảo đảm Tổ quốc bây giờ.

Bạn đang xem: Cách mạng tháng mười

Lenin diễn giả vào sự ủng hộ của binh lực Hồng quân (ảnh bốn liệu)

Những bước tiến thành công vào quá trình bảo đảm thành quả này Cách mạng Tháng Mười Nga đang trở thành hễ lực trẻ trung và tràn trề sức khỏe cổ vũ các dân tộc nằm trong địa đứng dậy chống chọi hạn chế lại ách áp bức, tách lột của ách thống trị bốn sản; đôi khi, ảnh hưởng phong trào giải pđợi dân tộc bản địa, trào lưu Cộng sản và người công nhân nước ngoài trở nên tân tiến. Nhờ đó, giai cấp vô sản vững vàng tin bước đi vũ đài chính trị với bốn biện pháp là thống trị trung trung khu của thời đại. Đánh giá bán ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười, TP HCM mang lại rằng: “Giống nlỗi mặt ttránh chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng mọi năm châu,... Trong lịch sử dân tộc loại fan chưa từng có cuộc giải pháp mạng như thế nào có ý nghĩa to lớn to và sâu sát nlỗi thế”3. Người khẳng định: mong cứu vớt nước với giải pngóng dân tộc bản địa không có con phố như thế nào không giống tuyến đường giải pháp mạng vô sản. Đây là cơ sở tiền đề nhằm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng Đảng Cộng sản nước ta chỉ đạo nhân dân ta thực hiện Tổng khởi nghĩa giành chính quyền mon 8/1945.

Tự bảo đảm thành quả đó của Cách mạng Tháng Mười Nga không những là “Ánh sáng” soi rọi sự nghiệp đương đầu giải pchờ các dân tộc bị áp bức, hơn nữa triết lý sự nghiệp thành lập, bảo đảm an toàn Tổ quốc làng mạc hội công ty nghĩa. Sự thiệt sẽ là chẳng thể phủ nhận. Tuy nhiên, các quyền năng thù địch tận dụng sự khiếu nại xẩy ra ngơi nghỉ Liên Xô cùng các nước làng hội chủ nghĩa nghỉ ngơi Đông Âu vào thập kỷ 80, 90 của rứa kỷ XX, ra sức xulặng tạc công ty nghĩa Mác – Lênin, bóp méo lịch sử hào hùng, mưu toan xóa sổ dáng vóc béo bệu của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga với những luận điệu: chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời; chủ nghĩa xã hội đã chấm dứt; Cách mạng Tháng Mười Nga chỉ là “cuộc nổi dậy mang ý nghĩa chất Nga thuần túy”; việc cấu hình thiết lập Nhà nước công - nông Xô viết là “đi chệch” quy lao lý trở nên tân tiến chung của xã hội loài người, v.v.

Song, sự xuyên ổn tạc của mình chỉ cần công “dã tràng”. Bởi, trong thực tiễn đang bằng chứng cho dù thời cục có không ít biến đổi, nhưng mà vấn đề “một cuộc phương pháp mạng chỉ có mức giá trị lúc nào nó biết từ vệ” vẫn còn đó nguim cực hiếm. Ghi nhớ lời hướng dẫn của V.I. Lênin “hãy nhớ rằng họ không được phnghiền lơi là một trong khoảng thời gian rất ngắn làm sao vào bài toán bảo đảm an toàn công nhân cùng dân cày của ta với đảm bảo an toàn mọi thành quả đó của họ”5, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kiên định, thường xuyên vận dụng linh hoạt, sáng chế đầy đủ sự việc cơ phiên bản về phương châm, trọng trách bảo đảm an toàn chủ quyền, chủ quyền, thống tốt nhất, toàn vẹn bờ cõi và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cố gắng thành lập cả năng lực với nỗ lực trận quốc chống toàn dân đính cùng với nỗ lực trận bình yên dân chúng, xuất bản Quanh Vùng phòng vệ tỉnh, thành thị vững vàng chắc; kiến tạo lực lượng khí giới bí quyết mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiến bộ, đem thiết kế vững táo tợn về thiết yếu trị có tác dụng các đại lý, nhằm nâng cao chất lượng tổng hòa hợp, sức mạnh hành động. “Kiên quyết, kiên cường đảm bảo an toàn vững chắc chủ quyền, chủ quyền, thống độc nhất vô nhị, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đảm bảo an toàn Đảng, Nhà nước, Nhân dân với chế độ xã hội nhà nghĩa,… phân phát hiện sớm với cách xử trí kịp lúc các nguyên tố có hại, duy nhất là hầu như nguyên tố nguy cơ khiến chợt biến; tăng cường chiến đấu có tác dụng không thắng cuộc phần đa thủ đoạn với chuyển động kháng phá của các quyền năng thù địch”6. điều đặc biệt, luôn luôn dìm thức, quán triệt thâm thúy luận điểm của V.I. Lênin: “một cuộc bí quyết mạng chỉ có giá trị lúc nào nó biết từ bỏ vệ”, coi kia là 1 lý lẽ không bao giờ thay đổi vào tạo ra với đảm bảo Tổ quốc toàn nước xã hội nhà nghĩa.

PGS, TS. VŨ QUANG VINH, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh________________

1 - V.I. Lênin – Toàn tập, Tập 37, Nxb CTQG, H. 2005, tr. 37.

Xem thêm: Cài Đặt Màn Hình Động, Hình Nền Động Trên Windows, Cài Hình Nền Động Cho Máy Tính Windows 10

2 - Sđd, tr. 145.

3 - Hồ Chí Minh –Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 300.

4 - Sđd, Tập 4, tr. 03.

5 - V.I. Lênin –Toàn tập,Tập 44, Nxb CTQG, H. 2005, tr. 370 - 371.

6 - ĐCSnước ta – Văn kiện Đại hội đại biểu nước ta lần vật dụng XIII, Tập I, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 117.