CÁCH NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ MIỀN

BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI trung học phổ thông QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Dấu hiệu thừa nhận biết biểu đồ Miền (địa lý)

b. Cách vẽ biểu vật dụng Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà khuyến mãi Bản vật dụng cá nhân hóa (Mã T-20)

" data-medium-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=300" data-large-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-trăng tròn.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9532" src="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-đôi mươi.png" alt="T-20" width="772" height="754" srcset="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-trăng tròn.png 772w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=150&h=147 150w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-đôi mươi.png?w=300&h=293 300w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=768&h=750 768w" sizes="(max-width: 772px) 100vw, 772px" />Quà tặng kèm Bản thứ cá nhân hóa (Mã T-20)

c. Cách nhấn xét biểu đồ Miền (địa lý)

d. Những lỗi thường xuyên gặp lúc vẽ biểu vật Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà khuyến mãi Bản trang bị cá thể hóa (Mã T-18)

" data-medium-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=300" data-large-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9521" src="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png" alt="T-18" width="792" height="768" srcset="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png 792w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=150&h=145 150w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=300&h=291 300w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=768&h=745 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" />Quà tặng Bản vật cá nhân hóa (Mã T-18)

*
" data-image-caption="Quà bộ quà tặng kèm theo Bản đồ gia dụng cá nhân hóa (Mã T-19)

" data-medium-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=300" data-large-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9527" src="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png" alt="T-19" width="842" height="618" srcset="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png 842w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=150&h=110 150w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=300&h=2đôi mươi 300w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=768&h=564 768w" sizes="(max-width: 842px) 100vw, 842px" />Quà khuyến mãi Bản trang bị cá nhân hóa (Mã T-19)" data-image-caption="Quà tặng ngay Bản vật cá thể hóa (Mã T-74)

" data-medium-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=300" data-large-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9841" src="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png" alt="T-74" width="770" height="768" srcset="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png 770w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=150&h=150 150w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" />Quà Tặng Bản đồ dùng cá thể hóa (Mã T-74)

e. lấy ví dụ như minh họa rõ ràng biểu trang bị Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà khuyến mãi Bản thiết bị cá thể hóa (Mã T-75)

" data-medium-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=300" data-large-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9844" src="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png" alt="T-75" width="888" height="768" srcset="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png 888w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=150&h=130 150w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=300&h=259 300w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=768&h=664 768w" sizes="(max-width: 888px) 100vw, 888px" />Quà tặng Bản vật cá nhân hóa (Mã T-75)

 ví dụ như khác

Bài 1.

Bạn đang xem: Cách nhận xét biểu đồ miền

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

(Đơn vị: nghìn ha)

Lúa

Năm

Lúa Đông xuân

Lúa Htrằn thu

Lúa Mùa

1995

2 421,3

1 742,4

2 601,9

2005

2 942,1

2 349,3

2 037,8

2010

3 085,9

2 436,0

1 967,5

2014

3 116,5

2 734,2

1 963,1

Vẽ biểu trang bị phù hợp tuyệt nhất diễn tả sự biến hóa tổ chức cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của đất nước hình chữ S, quá trình 1995-năm trước.

Xem thêm: Cấp 3 Tiếng Anh Là Gì, Mẩu Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Tiếng Anh

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng ngay Bản thứ cá thể hóa (Mã T-68)

" data-medium-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=300" data-large-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9813" src="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png" alt="T-68" width="838" height="768" srcset="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png 838w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=150&h=137 150w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=300&h=275 300w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=768&h=704 768w" sizes="(max-width: 838px) 100vw, 838px" />Quà khuyến mãi Bản đồ gia dụng cá thể hóa (Mã T-68)

Bài 2. Cho bảng số liệu sau:

TỶ SUẤT NHẬPhường CƯ VÀ TỶ SUẤT XUẤT CƯ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ, GIAI ĐOẠN 2005-2014

(Đơn vị: ‰)

Năm

Tỷ suất

2005

200820102012

2014

Tỷ suất nhập cư

10,3

14,224,815,5

18,5

Tỷ suất xuất cư

3,1

4,84,93,8

7,3

Vẽ biểu đồ dùng phù hợp tốt nhất trình bày tỷ suất nhập cảnh, tỷ suất xuất cư với tăng thêm cơ học của dân sinh vùng Đông Nam Bộ, quá trình 2005 – 2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà khuyến mãi Bản đồ dùng cá nhân hóa (Mã T-07)

" data-medium-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=300" data-large-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9457" src="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png" alt="T-07" width="812" height="742" srcset="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png 812w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=150&h=137 150w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=300&h=274 300w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=768&h=702 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng Bản đồ gia dụng cá nhân hóa (Mã T-07)