Cách Nhận Xét Biểu Đồ Miền

BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI THPT QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ Miền (địa lý)

b. Cách vẽ biểu đồ Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-20)

" data-medium-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=300" data-large-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9532" src="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png" alt="T-20" width="772" height="754" srcset="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png 772w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=150&h=147 150w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=300&h=293 300w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=768&h=750 768w" sizes="(max-width: 772px) 100vw, 772px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-20)

c. Cách nhận xét biểu đồ Miền (địa lý)

d. Những lỗi thường gặp khi vẽ biểu đồ Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-18)

" data-medium-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=300" data-large-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9521" src="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png" alt="T-18" width="792" height="768" srcset="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png 792w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=150&h=145 150w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=300&h=291 300w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=768&h=745 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-18)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-19)

" data-medium-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=300" data-large-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9527" src="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png" alt="T-19" width="842" height="618" srcset="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png 842w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=150&h=110 150w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=300&h=220 300w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=768&h=564 768w" sizes="(max-width: 842px) 100vw, 842px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-19)" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-74)

" data-medium-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=300" data-large-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9841" src="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png" alt="T-74" width="770" height="768" srcset="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png 770w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=150&h=150 150w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-74)

e. Ví dụ minh họa cụ thể biểu đồ Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-75)

" data-medium-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=300" data-large-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9844" src="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png" alt="T-75" width="888" height="768" srcset="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png 888w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=150&h=130 150w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=300&h=259 300w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=768&h=664 768w" sizes="(max-width: 888px) 100vw, 888px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-75)

 Ví dụ khác

Bài 1.

Bạn đang xem: Cách nhận xét biểu đồ miền

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

(Đơn vị: nghìn ha)

Lúa

Năm

Lúa Đông xuân

Lúa Hè thu

Lúa Mùa

1995

2 421,3

1 742,4

2 601,9

2005

2 942,1

2 349,3

2 037,8

2010

3 085,9

2 436,0

1 967,5

2014

3 116,5

2 734,2

1 963,1

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của Việt Nam, giai đoạn 1995-2014.

Xem thêm: Cấp 3 Tiếng Anh Là Gì, Mẩu Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Tiếng Anh

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-68)

" data-medium-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=300" data-large-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9813" src="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png" alt="T-68" width="838" height="768" srcset="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png 838w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=150&h=137 150w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=300&h=275 300w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=768&h=704 768w" sizes="(max-width: 838px) 100vw, 838px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-68)

Bài 2. Cho bảng số liệu sau:

TỶ SUẤT NHẬP CƯ VÀ TỶ SUẤT XUẤT CƯ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ, GIAI ĐOẠN 2005-2014

(Đơn vị: ‰)

Năm

Tỷ suất

2005

200820102012

2014

Tỷ suất nhập cư

10,3

14,224,815,5

18,5

Tỷ suất xuất cư

3,1

4,84,93,8

7,3

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỷ suất nhập cư, tỷ suất xuất cư và gia tăng cơ học của dân số vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2005 – 2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-07)

" data-medium-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=300" data-large-file="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9457" src="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png" alt="T-07" width="812" height="742" srcset="https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png 812w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=150&h=137 150w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=300&h=274 300w, https://dramrajani.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=768&h=702 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-07)