9 QUY TẮC PHÁT ÂM TIẾNG HÀN GIÚP BẠN GIAO TIẾP THÀNH THẠO NHƯ NGƯỜI BẢN XỨ

Phát âm tiếng Hàn Tuy dễ dàng hơn tiếng Nhật, giờ đồng hồ Trung nhưng cũng không phải là thừa dễ dàng cùng với những người dân new bắt đầu học tập giờ đồng hồ Hàn.

Bạn đang xem: 9 quy tắc phát âm tiếng hàn giúp bạn giao tiếp thành thạo như người bản xứ

Bởi do ngôn từ này còn có phần nhiều phép tắc phạt âm hơi phức tạp và hiện tượng kỳ lạ nói một đằng viết một nẻo là trọn vẹn có thể xảy ra. Sau trên đây, họ bên nhau mày mò 9 luật lệ chuẩn chỉnh trong vạc âm giờ đồng hồ Hàn nhé!

I. Nối Âm (연음화):

 1. Âm tiết trước tiên tận thuộc vì chưng prúc âm (받침), âm ngày tiết vật dụng nhị bắt đầu vì phú âm câm (이응):

받침 + 모음

예 : 발음 <바름> /ba-reum/ 책을 <채글> /chae- geul/

이름이 <이르미> /i-reu-mi/ 도서관에 <도서과네> /do- seo- kwa- ne

  2. Âm máu đầu tiên tận thuộc vì prúc âm ghxay (겹 받침), âm máu lắp thêm nhị bắt đầu bởi prúc âm câm (이응):

겹 받침+모음

예 : 읽어요 <일거요> /il-geo-yo/ 앉으세요 <안즈세요> /an- jeu-se- yo/

 II. Trọng Âm Hóa (경음화):

Âm máu trước tiên tận cùng vì chưng các phú âm ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ, ㄹ; âm ngày tiết sản phẩm nhị bắt đầu bởi vì các prúc âm ㄱ, ㄷ, ㅂ,ㅅ , ㅈ – > âm máu trang bị nhị gọi thành ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

예 : 식당 <식땅> /shik- ttang/ 문법 <문뻡> /mun- bbeop/

살집 <살찝> /san-jjip/ 듣고 <듣꼬> /deut- kko/

 III. Biến Âm (자음 동화 – Phụ âm đồng hóa):

1. Âm máu thứ nhất tận thuộc bởi vì phú âm ㄱ âm máu thứ nhì bắt đầu do những phụ âm ㄴ, ㅁ -> đuôi chữ gọi thành ㅇ :

받침 ㄱ + (ㄴ, ㅁ) -> ㅇ

예 : 한국 말 <한궁말> /Han- gung- mal/ 작년 <장년> /jang- nyeon/

2. Âm huyết thứ nhất tận thuộc vị phụ âm ㄷ âm ngày tiết đồ vật nhị bước đầu vày những prúc âm ㄴ-> đuôi chữ gọi thành ㄴ :

받침 ㄷ + ㄴ -> ㄴ

예 : 믿는다 <민는다> /min- neun-da/

3. Âm máu đầu tiên tận cùng bởi vì prúc âm ㅂâm huyết máy hai bắt đầu bởi prúc âm ㄴ-> đuôi chữ hiểu thành ㅁ :

받침 ㅂ + ㄴ -> ㅁ

예 : 얼마입니까 ? <얼마 임니까> /eol- ma- im- ni- kka/

4. Âm máu trước tiên tận thuộc vị các phú âm ㅇ, ㅁâm tiết sản phẩm nhì ban đầu vị prúc âm ㄹ-> âm huyết sản phẩm nhị gọi thành ㄴ :

받침 ㅇ, ㅁ + ㄹ -> ㄴ

예 : 종로 <종노> /jong-no/ 음력 <음녁> /eum- nyek/

 5.

Xem thêm: Làm Đẹp Dầu Dừa - 10 Cách Sử Dụng Dầu Dừa Thông Minh, Hiệu Quả

Âm máu thứ nhất tận thuộc vị những prúc âm ㄱ, ㅂâm huyết sản phẩm công nghệ hai ban đầu do prúc âm ㄹ-> âm tiết trước tiên phát âm thành ㅇ, ㅁ; âm tiết máy hai phát âm thành ㄴ :

받침 ㄱ, ㅂ + ㄹ -> ㅇ, ㅁ +ㄴ

예 : 국립 <궁닙> /gung-nip/ 수업료 <수엄뇨> /su- eom- nyo/

 IV. Nhũ Âm Hóa (유음화):


*

Phát âm giờ Hàn


Âm ngày tiết đầu tiên tận cùng bởi vì các phụ âm ㄴ,ㄹâm máu lắp thêm hai ban đầu vị phú âm ㄹ-> đọc thành ㄹ :

받침 ㄴ, ㄹ+ㄹ ->ㄹ

예 : 몰라요 <몰라요> /mol-la-yo/ 연락 <열락> /yeol- lak/

 V. Âm Vòm Hóa (구개 음화):

Âm ngày tiết đầu tiên tận thuộc vày những phụ âm ㄷ, ㅌâm máu máy hai có nguan tâm ㅣ(이) -> âm nối phát âm thành ㅈ,ㅊ :

받침 ㄷ, ㅌ+ㅣ ->ㅈ, ㅊ

예 : 같이 <가치> / ga-đưa ra / 닫히다 <다치다> /da-chi-da/

해돋이 <해도지> /hae-do-ji/

 VI. Giản Lượt “ㅎ” ( ‘ㅎ‘ 탈락):

Âm ngày tiết trước tiên tận thuộc vì phú âm ㅎâm ngày tiết đồ vật hai ban đầu vị prúc âm câm ㅇ (이응) -> ko đọc ㅎ :

받침 ㅎ+모음 -> ‘ㅎ’ 탈락

예 : 좋아하다 <조아하다> /jo-a-ha-da / 많이 <마니> /ma- ni/

 VII. Âm Bật Hơi Hóa (격음화):

  1. Âm huyết đầu tiên tận thuộc bởi phú âm ㄱ, ㄷ, âm tiết sản phẩm nhị bắt đầu vì prúc âm ㅎ -> âm máu đồ vật hai gọi thành ㅋ,ㅌ:

받침 ㄱ, ㄷ+ㅎ -> ㅋ

예 : 축하하다 <추카하다> /chu-k’a-ha-domain authority /

 2. Âm huyết trước tiên tận thuộc vì phú âm ㅎâm huyết trang bị nhì bắt đầu vì phú âm ㄱ, ㄷ -> âm máu sản phẩm nhì hiểu thành ㅋ,ㅌ :

받침 ㅎ+ㄱ, ㄷ-> ㅋ

예 : 축하하다 <추카하다> /chu-k’a-ha-da / 까맣다 <까마타> /kka-ma- t’a/

VIII. Cách Đọc “의” (‘의‘ 발음):

1. Nguyên lòng “의” bước đầu âm huyết trước tiên -> phát âm thành 의 /eui/:

예 : 의사 <의사> /eui-sa / 의자 <의자> /eui- ja/

  2. Nguan tâm “의” nằm ở trong phần âm tiết trang bị nhị -> phát âm thành 이 /i/ :

예 : 주의 <주이> /ju- I / 동의 <동이> /dong – i/

 3. Trợ từ tải “의” -> phát âm thành 에 /e/ :

예 : 아버지의 모자 <아버지에 모자> /a- beo-ji-e- mo-ja /

 IX. Nhấn Trọng Âm:

Âm ngày tiết trước tiên tận cùng bởi vì nguyên lòng (không có 받침); âm tiết sản phẩm công nghệ nhị bước đầu bởi phụ âm kép ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ -> xuống giọng sống âm máu đầu tiên và nhấn trọng âm ở âm máu thiết bị hai

예 : 아까 /a- kka / 오빠 /o-ppa/

예쁘다 /ye-ppeu- da/ 아빠 /a-ppa/

Vận dụng những nguyên tắc phân phát âm chuẩn này Lúc tiếp xúc giờ đồng hồ Hàn, bạn sẽ dễ ợt tiếp xúc nhuần nhuyễn cùng mau lẹ chuẩn như fan bản xđọng.