Cảm âm xuân về trên bản mông sáo trúc

SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU MUA TIÊU TẶNG SÁO – GIẢM ĐẾN 40%

Xem cụ thể khuyến mãi TẠI ĐÂY


Cảm âm Xuân về bản Mèo bản không thiếu và cụ thể soạn cho sáo Mèo Việt, sáo Bầu – sáo Mèo Tàu cùng sáo ngang. Đây là bản cảm âm bài bác xuân về trên phiên bản Mèo không thiếu với chuẩn xác tuyệt nhất.

Bạn đang xem: Cảm âm xuân về trên bản mông sáo trúc

Cảm âm xuân về bản Mèo đến sáo Mèo Việt (bản chính).

Do2 Sib Do2… Sib Do2…. Mib Do) ( vuốt lỏng lẻo Mib xuống Do)Mib fa Sol Mib fa (Sib Sol Sib) SolSòn…. Do Mib fa Sol Mib fa Sol (Sib Sol Sib) Mib DoDo2 Sib Do2…. Sib Do2 Mib Do, …. Mib fa Sib ..Sol fa SolFa Mib fa, Mib fa Mib Do ….sònSòn Do Mib, fa Mib fa Mib Do (Sib Sol) ( Sib dập xuống sol)(Sol fa) Sol Sib Sol Sib Sol fa SolSòn Do Mib fa Mib fa Mib Do Mib(Mib fa) Mib Do Mib DoDo2 Sib Do2 Sib Do2 Mib Do fa fa Sol Sib Sib Sol (fa Sol)Sòn Do Mib fa Mib fa Mib DoSib Do2 Sib Sol SibSol Sib Sol fa SolFa Sol fa Mib faMib fa Mib Do MibDo Mib Do Mib Do Mib sòn Do Mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol (Sib Do2)Do2 Sib fa Sol Mib Do fa Sol (Sib Sol Sib) Sol (fa Sol)Sòn Do Mib fa….Mib fa Mib Do (Sib Do2 )

ĐK Xuân Về Trên Bản Mông

(Sib Do2) (Sib Do2) (Mib Do) DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib Do Mib fa (fa Sol) (fa Sol) (fa Sol)(Sib Do2) (Sib Do2) Mib Do DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib Do Mib Sol fa Sol Sib DoSòn sòn Do Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)Sòn sòn Do Do Mib fa Mib fa Mib Do DoSòn sòn Do Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)Sòn sòn Do Do Mib fa Sol Sib Do2 Sib Do2 Sib Sol Sib Sol Sib fa Sol fa Sol Mib fa Mib Do Mib Do Mib sòn Do Mib fa Sol fa Sol Sib Do2 Sib Do2 Mib Do DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib Do Mib fa (fa Sol) (fa Sol) (fa Sol)Sib Do2 Sib Do2 Mib Do DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib Do Mib Sol fa Sol Sib DoSòn sòn Do Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)Sòn sòn Do Do Mib fa Mib fa Mib Do DoSòn sòn Do Do Mib fa Sol Sib Do2…

Cảm âm Xuân về phiên bản mèo đến sáo Mèo Tàu với sáo Bầu.

Xem thêm: Cách Làm Bạch Tuộc Nướng Muối Ớt Ăn Là Nghiện, Bạch Tuộc Nướng Thơm Ngon Với 2 Cách Đơn Giản

Bản này cao hơn phiên bản cơ 1 cung

Re2 Do2 Re2… Do2 Re2…. Fa Re) ( VUỐT TỪ TỪ Fa XUỐNG Re)Fa Sol La Fa Sol (Do2 La Do2) LaSÒN…. Re Fa Sol La Fa Sol La (Do2 La Do2) Fa ReRe2 Do2 Re2…. Do2 Re2 Fa Re, …. Fa Sol Do2 ..La Sol LaSol Fa Sol, Fa Sol Fa Re ….SÒNSÒN Re Fa, Sol Fa Sol Fa Re (Do2 La) ( Do2 DẬPhường XUỐNG La)(La Sol) La Do2 La Do2 La Sol LaSÒN Re Fa Sol Fa Sol Fa Re Fa(Fa Sol) Fa Re Fa ReRe2 Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re Sol Sol La Do2 Do2 La (Sol La)SÒN Re Fa Sol Fa Sol Fa ReDo2 Re2 Do2 La Do2La Do2 La Sol LaSol La Sol Fa SolFa Sol Fa Re FaRe Fa Re Fa Re Fa SÒN Re Fa Sol La Sol La Do2 Sol La Do2 La (Do2 Re2)Re2 Do2 Sol La Fa Re Sol La (Do2 La Do2) La (Sol La)SÒN Re Fa Sol….Fa Sol Fa Re (Do2 Re2 )

ĐK

(Do2 Re2) (Do2 Re2) (Fa Re) ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa Sol (Sol La) (Sol La) (Sol La)(Do2 Re2) (Do2 Re2) Fa Re ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa La Sol La Do2 ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)SÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Fa Re ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)SÒN SÒN Re Re Fa Sol La Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 La Do2 La Do2 Sol La Sol La Fa Sol Fa Re Fa Re Fa SÒN Re Fa Sol La Sol La Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa Sol (Sol La) (Sol La) (Sol La)Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa La Sol La Do2 ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)SÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Fa Re ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol La Do2 Re2…

Cảm âm Xuân về phiên bản mèo cho sáo ngang.

Xem thêm: Làm Lại Chứng Minh Thư Bị Mất, Thủ Tục Cấp Lại Cmnd Hết Hạn, Bị Mất Năm 2021

La2 Sol2 La2, Sol2 La2 La.Do2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Sol2 Mi2 Sol2. Mi2. La2 Do2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 Sol2 La.La2 Sol2 La2, Sol2 La2 La, Do2 Re2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2 Mi2, Re2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Mi2.Mi2 La2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Sol2 Mi2.Re2 Mi2 Sol2.Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2.Mi La2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Do2.Re2 Do2 La2 Do2 La2. La2 Sol2 La2.Sol2 La2 La2 Re2 Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2.Mi La2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 La2 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Sol2.Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2.Re2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Do2 Do2.La2 Do2 La2 Do2 La2.Do2 Mi2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 La2.La2 Sol2 Re2 Mi2 Do2 La2 Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2.Mi La2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La La2 La2 La2 La La.La2 La2 Mi2 Mi2.Re2 Mi2 Re2 Do2 La2 Do2 Re2 Mi2 Mi2 Mi2.La2 La2 La La.La2 La2 Mi2 Mi2.Re2 Mi2 Re2 Do2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 La2.Mi2 Mi2 La2 La2 Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2.Mi Mi La2 La2 Do2 Re2 Do2 Re2 La2 La2. Mi2 Mi2 La2 La2.Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2.Mi Mi La2 La2 Do2 Re2 Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2 Sol2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Do2 Re2 La2 Do2 La2 Do2 Mi2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2.


Chuyên mục: Blogs