Cấu trúc tiếng anh là gì

Những kỹ năng và kiến thức cơ bản trong tiếng Anh sẽ có được vào bài giảng này. Các bạn nên nỗ lực thiệt chắc 84 kết cấu sau để trọn vẹn cai quản trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Cấu trúc tiếng anh là gì


*

1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + khổng lồ vị something: (vượt....làm cho ai làm cái gi...)e.g. This structure is too easy for you lớn remember.e.g. He ran too fast for me lớn follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... mang đến nỗi nhưng...)e.g. This box is so heavy that I cannot take it.e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + lớn do something : (Đủ... đến ai đó làm gì...)e.g. She is old enough khổng lồ get married.e.g. They are intelligent enough for me lớn teach them English.
5. Have/ get + something + done (past participle): (dựa vào ai hoặc thuê ai làm cái gi...)e.g. I had my hair cut yesterday.e.g. I’d lượt thích to lớn have sầu my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to bởi vì something : (đã đến khi ai đó buộc phải làm cái gi...)e.g. It is time you had a shower.e.g. It’s time for me to lớn ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + khổng lồ vì chưng something: (làm cái gi... mất từng nào thời gian...hoc tieng anh) e.g. It takes me 5 minutes to lớn get to school.e.g. It took hlặng 10 minutes lớn bởi this exercise yesterday.

Xem thêm: Cách Viết Chữ Trên Bánh Rau Câu Xịn, Lớp Này Là Lớp Viết Chữ Lên Mọi Loại Bánh Rau Câu


8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngnạp năng lượng cản ai/ vật gì... làm gì..)e.g. He prevented us from parking our oto here.
9. S + find+ it+ adj lớn bởi vì something: (thấy ... để gia công gì...)e.g. I find it very difficult khổng lồ learn about English.e.g. They found it easy khổng lồ overcome that problem.10. To prefer + Noun/ V-ing + lớn + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm cái gi rộng cái gì/ làm cho gì)e.g. I prefer dog to lớn cát.e.g. I prefer reading books to watching TV.
11. Would rather ("d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (say mê làm cái gi rộng có tác dụng gì) e.g. She would play games than read books.e.g. I’d rather learn English than learn Biology.
13. Used khổng lồ + V (infinitive): (Thường làm gì trong thừa khđọng với hiện nay ko có tác dụng nữa)e.g. I used lớn go fishing with my frikết thúc when I was young.e.g. She used to lớn smoke 10 cigarettes a day.14. To be amazed at = khổng lồ be surprised at + N/V-ing: kinh ngạc về....e.g. I was amazed at his big beautiful villa.15. To be angry at + N/V-ing: tức giận vềe.g. Her mother was very angry at her bad marks.
*

16. khổng lồ be good at/ bad at + N/ V-ing: tốt về.../ kỉm về...e.g. I am good at swimming.e.g. He is very bad at English.17. by chance = by accident (adv): tình cờe.g. I met her in Paris by chance last week.18. lớn be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về...e.g. My mother was tired of doing too much housework everyday.19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không Chịu nỗi/ko nhịn được thiết kế gì...e.g. She can"t st& laughing at her little dog.20. khổng lồ be keen on/ to be fond of + N/V-ing : ham mê làm gì đó...e.g. My younger sister is fond of playing with her dolls.21. to be interested in + N/V-ing: quyên tâm mang lại...e.g. Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays.
22. lớn waste + time/ money + V-ing: tốn chi phí hoặc thời hạn làm gìe.g. He always wastes time playing computer games each day.e.g. Sometimes, I waste a lot of money buying clothes.23. To spover + amount of time/ money + V-ing: dành riêng bao nhiêu thời hạn làm gì..e.g. I spover 2 hours reading books a day.e.g. Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year.24. To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào bài toán gì...e.g. My mother often spends 2 hours on housework everyday.e.g. She spent all of her money on clothes.25. lớn give up + V-ing/ N: từ bỏ có tác dụng gì/ vật gì...e.g. You should give up smoking as soon as possible.26. would like/ want/wish + lớn bởi vì something: yêu thích làm cái gi...e.g. I would like to go khổng lồ the cinema with you tonight.27. have + (something) lớn + Verb: tất cả dòng nào đấy để làme.g. I have sầu many things khổng lồ vị this week.28. It + be + something/ someone + that/ who: thiết yếu...nhưng mà...e.g. It is Tom who got the best marks in my class.e.g. It is the villa that he had khổng lồ spkết thúc a lot of money last year.29. Had better + V(infinitive): nên làm gì....e.g. You had better go to lớn see the doctor.30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-inge.g. I always practise speaking English everyday.31. It is + tính tự + ( for smb ) + to do smtVD: It is difficult for old people to learn English.( Người tất cả tuổi học tập tiếng Anhthì cực nhọc )32. To be interested in + N / V_ing ( Thích đồ vật gi / làm cho vật gì )VD: We are interested in reading books on history.( Chúng tôi say mê đọc sách về lịch sử )33. To be bored with ( Chán làm cho vật gì )VD: We are bored with doing the same things everyday.( Chúng tôi chán ngày nào thì cũng có tác dụng những công việc lặp đi tái diễn )
34. It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là lần đầu tiên ai làm vật gì )VD: It’s the first time we have sầu visited this place.( Đây là lần trước tiên công ty chúng tôi cho tới thăm khu vực này )35. enough + danh từ ( đầy đủ đồ vật gi ) + ( to vày smt )VD: I don’t have enough time lớn study.( Tôi không có đầy đủ thời gian để học tập )36. Tính tự + enough (đủ làm sao ) + ( to lớn vị smt )VD: I’m not rich enough khổng lồ buy a car.( Tôi cảm thấy không được giàu để mua ô-tô )37. too + tính trường đoản cú + to lớn bởi vì smt ( Quá làm sao để triển khai vật gì )VD: I’m khổng lồ young lớn get married.( Tôi còn quá tphải chăng để hôn phối )38. To want smb to vị smt = To want to lớn have smt + PII( Muốn ai làm cái gi ) ( Muốn nắn gồm đồ vật gi được làm )VD: She wants someone to lớn make her a dress.( Cô ấy mong ai kia may cho cô ấy một chiếc váy đầm )= She wants to lớn have a dress made.( Cô ấy muốn gồm một dòng đầm được may )39. It’s time smb did smt ( Đã cho thời gian ai cần làm cái gi )VD: It’s time we went home.( Đã mang lại thời điểm tôi đề xuất về công ty )40. It’s not necessary for smb khổng lồ bởi smt = Smb don’t need to bởi vì smt( Ai không cần thiết yêu cầu làm gì ) doesn’t have sầu khổng lồ vị smtVD: It is not necessary for you to vày this exercise.( quý khách không cần phải có tác dụng bài bác tập này )41. To look forward to V_ing ( Mong ngóng, mong mỏi hóng làm những gì )VD: We are looking forward to going on holiday.( Chúng tôi đã hy vọng được đi nghỉ )42. To provide smb from V_ing ( Cung cấp cho ai đồ vật gi )VD: Can you provide us with some books in history?( quý khách hoàn toàn có thể cung cấp đến Cửa Hàng chúng tôi một trong những sách về lịch sử hào hùng không?)43. To prevent smb from V_ing (Cản trsinh sống ai làm cái gi )To stopVD: The rain stopped us from going for a walk.( Cơn mưa đang ngăn uống cản chúng tôi đi dạo )44. To fail lớn vày smt (Không làm cho được cái gì / Thất bại trong Việc làm chiếc gì)VD: We failed to vì chưng this exercise.(Chúng tôi cần yếu làm cho bài tập này )45. To succeed in V_ing (Thành công vào Việc làm cho chiếc gì)VD: We succeeded in passing the exam.(Chúng tôi sẽ thi đỗ )46. To borrow smt from smb (Mượn đồ vật gi của ai)VD: She borrowed this book from the liblary.( Cô ấy vẫn mượn cuốn nắn sách này ngơi nghỉ thư viện )47. To lend smb smt (Cho ai mượn loại gì)VD: Can you lover me some money?( Bạn rất có thể mang lại tôi vay ít chi phí không? )48. To make smb vày smt (Bắt ai làm gì)VD: The teacher made us vì a lot of homework.( Giáo viên bắt Cửa Hàng chúng tôi làm cho rất nhiều bài bác tập ở nhà )49. công nhân + be + so + tính từ bỏ + that + S + cồn từ bỏ.( Đến nút nhưng )công nhân + động từ + so + trạng từ là một. The exercise is so difficult that noone can bởi it.( các bài luyện tập khó đến hơn cả không một ai có tác dụng được )2. He spoke so quickly that I couldn’t understand hyên.( Anh ta nói nhanh hao tới mức nhưng mà tôi tất yêu phát âm được anh ta )50. công nhân + be + such + ( tính trường đoản cú ) + danh từ bỏ + that + công nhân + hễ tự.VD: It is such a difficult exercise that noone can vì it.( Đó là một trong bài tập quá cạnh tranh cho nỗi không ai hoàn toàn có thể làm được )51. It is ( very ) kind of smb to lớn do smt ( Ai thiệt tốt bụng / khoan thai Lúc có tác dụng gì) VD: It is very kind of you lớn help me.( quý khách thật tốt bởi đã hỗ trợ tôi )
52. To find it + tính tự + to bởi smtVD: We find it difficult to learn English. ( Chúng tôi thấyhọc giờ Anhnặng nề )
53. To make sure of smt ( Bảo đảm điều gì )that + công nhân + động từVD: 1. I have khổng lồ make sure of that information.( Tôi bắt buộc bảo vệ chắc chắn về lên tiếng kia )2. You have sầu khổng lồ make sure that you’ll pass the exam.( Quý Khách đề xuất đảm bảo an toàn là các bạn sẽ thi đỗ )
54. It takes ( smb ) + thời hạn + to vày smt ( Mất ( của người nào ) từng nào thời gian để gia công gì)VD: It took me an hour khổng lồ bởi this exercise.( Tôi mất một tiếng để làm bài bác này )
55. To spend + time / money + on smt ( Dành thời hạn / tài lộc vào loại gìdoing smt làm cái gi )VD: We spover a lot of time on TV.watching TV.( Chúng tôi để nhiều thời hạn coi TV )
56. To have no idea of smt = don’t know about smt ( Không biết về đồ vật gi )VD: I have sầu no idea of this word = I don’t know this word.( TÔI lần khần từ bỏ này )
57. To advise smb khổng lồ vị smt ( Khuyên ổn ai làm gìnot lớn bởi smt ko làm những gì )VD: Our teacher advises us lớn study hard.( Cô giáo khulặng công ty chúng tôi học cần cù )
58. To plan khổng lồ vì smt ( Dự định / có kế hoạch làm cái gi )intendVD: We planed khổng lồ go for a picnic.intended( Chúng tôi dự định đi dã ngoại )
59. To invite smb khổng lồ vị smt ( Mời ai làm cái gi )VD: They invited me lớn go lớn the cinema.( Họ mời tôi đi coi phlặng )
60. To offer smb smt ( Mời / đề xuất ai cái gì )VD: He offered me a job in his company.( Anh ta mời tôi thao tác làm việc cho doanh nghiệp anh ta )
63. To be able to lớn bởi smt = To be capable of + V_ing ( Có năng lực làm gì )VD: I’m able khổng lồ speak English = I am capable of speaking English.( Tôi có thể nói giờ Anh )
64. To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( có tác dụng ) đồ vật gi )VD: I’m good at ( playing ) tennis.( Tôi nghịch quần vợt giỏi)
65. To prefer smt to lớn smt ( Thích đồ vật gi hơn vật gì )doing smt lớn doing smt làm cái gi rộng làm cho gìVD: We prefer spending money than earning money.( Chúng tôi thích tiêu tiền hơn kiếm chi phí )
66. To apologize for doing smt ( Xin lỗi ai vì chưng đang làm gì )VD: I want lớn apologize for being rude khổng lồ you. ( Tôi ý muốn xin lỗi vì chưng vẫn bất lịch lãm với các bạn )
67. Had ( ‘d ) better vì smt ( Nên làm gì )not vì chưng smt ( Không bắt buộc làm gì )VD: 1. You’d better learn hard.( Bạn cần học tập cần mẫn )2. You’d better not go out.( Bạn tránh việc đi ra ngoài )
68. Would ( ‘d ) rather bởi vì smt Thà làm cho gìnot vì smt chớ làm cho gìVD: I’d rather stay at home page.I’d rather not say at home.
69. Would ( ‘d ) rather smb did smt ( Muốn ai làm cái gi )VD: I’d rather you ( he / she ) stayed at home page today.( Tôi ao ước bạn / anh ấy / cô ấy trong nhà về tối nay )
70. To suggest smb ( should ) vày smt ( Gợi ý ai làm những gì )VD: I suggested she ( should ) buy this house.