Challenge là gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vdramrajani.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền đức Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
challenge
*
challenge<"t∫ælindʒ>danh trường đoản cú (challenge to lớn somebody) (challenge to lớn bởi something) sự mời hoặc lôi kéo ai tmê man gia một trò chơi, cuộc thi, cuộc võ thuật nhằm chứng minh coi ai giỏi hơn, khoẻ hơn, tài hơn; sự thách thức to lớn issue/skết thúc a challenge chỉ dẫn lời thách thức; thử thách lớn take up/accept a challenge nhận lời thách thức trách nhiệm của tín đồ lính canh bắt tạm dừng cùng nói ta là ai The sentry gave the challenge, "Who goes there? " Người lính gác hô: "Ai đó? " (challenge lớn something) tulặng bố hoặc hành động nghi vấn giỏi cản lại cái gì a serious challenge to lớn the Prime Minister"s authority một thử thách rất lớn đối với quyền lực của thủ tướng tá trách nhiệm khó khăn, gay go hoặc kích mê say she likes her job khổng lồ be a challenge cô ta ham mê công việc của mình là 1 trong sự thử thách reducing the gap between rich và poor is one of the main challenges facing the government thu bé cái hố phân làn bạn nhiều và tín đồ nghèo là 1 trong giữa những thách thức mập so với chính phủ nước nhà (pháp lý) sự làm phản đối thỏa thuận (đối với một member của bồi thđộ ẩm đoàn chẳng hạn)đụng tự (quân sự) hô "đứng lại" (bộ đội đứng gác) the sentry challenged the stranger at the gate lính gác hô người kỳ lạ phương diện "đứng lại" ngơi nghỉ cổng (lớn challenge somebody khổng lồ something) thách, thách thức khổng lồ challenge someone to lớn a duel/a game of tennis thách ai một trận quyết đấu/một cuộc tấn công quần vợt she challenged the newspaper to lớn prove sầu its story bà ta thử thách tờ báo chứng minh mẩu chuyện của bản thân this new discovery challenges traditional beliefs phát hiện nay new này thử thách những ý thức truyền thống lâu đời không thừa nhận; ngờ vực khổng lồ challenge somebody"s authority/right to lớn vị something làm phản đối quyền lực/quyền của người nào làm cho cái gì lớn challenge a claim/an assertion/a verdict nghi ngờ một yêu sách/một sự khẳng định/một phán quyết thử thách năng lượng của ai; kích thich the job doesn"t really challenge hyên các bước này thiệt sự không kích đam mê anh ta chấp thuận làm phản đối (tốt nhất là 1 thành viên của bồi thẩm đoàn)
*
/"tʃælindʤ/ danh tự (quân sự) giờ hô "đứng lại" (của lính đứng gác) sự thử thách to issue (send) a challenge thách, thách thức to take up (accept) a challenge dìm lời thử thách (pháp lý) sự ko phê chuẩn hiệu lệnh (cho tàu thuỷ, lắp thêm bay) bắt trưng bày tín hiệu ngoại hễ trường đoản cú (quân sự) hô "đứng lại" (quân nhân đứng gác) thách, thách thức to lớn challenge someone to a duel thách ai đấu tìm không xác định yên cầu, thử khám phá to lớn challenge attention đòi hỏi sự chăm chú

*