Chào hàng cạnh tranh rút gọn là gì

Khái niệm chào hàng cạnh tranh rút gọn là gì? Điều kiện và quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn? Khi nào được áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn? Các bước tiến hành chào hàng cạnh tranh rút gọn mới nhất.

Bạn đang xem: Chào hàng cạnh tranh rút gọn là gì


1. Chào hàng cạnh tranh rút gọn là gì?

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là một hình thức thực hiện trong đấu thầu, là hình thức mời thầu phổ biến đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa hiện nay. Các trường hợp được phép áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn được quy định cụ thể tại Luật đấu thầu năm 2013.

Xem thêm: Coopmart Giảm Giá Hầu Hết Các Mặt Hàng, Hệ Thống Siêu Thị Co

Vậy khi thực hiện chào hàng cạnh tranh rút gọn cần đáp ứng điều kiện và được thực hiện theo quy trình cụ thể sau đây: 

*
*
*

Hỗ trợ tư vấn mọi vấn đề liên quan đến pháp luật đấu thầu, thủ tục đấu thầu: 1900.6568

* Hồ sơ yêu cầu: quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT

Thứ hai về hình thức đấu thầu rộng rãi

* Các gói thầu áp dụng (Điều 20 Luật Đấu thầu 2013)

– Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.

– Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013, trừ trường hợp áp dụng hình thức quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này.

* Quy trình lựa chọn nhà thầu của Đấu thầu rộng rãi: Luật Đấu thầu 2013 ghi nhận tùy từng tính chất của gói thầu mà đấu thầu rộng rãi có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu như sau:

– Phương thức một giai đoạn một gói hồ sơ:

+ Các gói thầu áp dụng quy định tại Điều 28 Luật Đấu thầu 2013;

+ Quy trình lựa chọn nhà thầu: quy định tại Mục I Chương II Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

– Phương thức một giai đoạn hai gói hồ sơ:

+ Các gói thầu áp dụng quy định tại Điều 29 Luật Đấu thầu 2013;

+ Quy trình lựa chọn nhà thầu quy định tại Mục II Chương II Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

– Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ:

+ Các gói thầu áp dụng quy định tại Điều 30 Luật Đấu thầu 2013;

+ Quy trình lựa chon nhà thầu quy định tại Mục I Chương IV Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

– Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ:

+ Các gói thầu áp dụng quy định tại Điều 31 Luật Đấu thầu 2013;

+ Quy trình lựa chon nhà thầu quy định tại Mục II Chương IV Nghị định 63/2014/NĐ-CP;