CHI CỤC TIẾNG ANH LÀ GÌ

Có lúc nào bạn thắc mắc ” Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam-Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” dịch quý phái Tiếng Anh chũm nào không ? Hay tên Tiếng Anh của Sở ngành bản thân vẫn thao tác làm việc là gì ? Vụ trưởng, chủ tịch ssinh sống, nhân viên Tiếng Anh là gì ?

Bộ Ngoại giao đang phát hành Thông tứ Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên những phòng ban, đơn vị và chức danh chỉ đạo, cán cỗ công chức sang tiếng Anh để dễ dãi cho bài toán giao dịch đối ngoại cùng giao tiếp Tiếng Anh. Dưới đây là cục bộ thương hiệu các Sở, ngành, ban ngành, đơn vị chức năng, cùng chức vụ tương quan đã có được Sở Ngoại giao phê chú ý và được thực hiện trong toàn bộ những văn uống bạn dạng thiết yếu quy. Vui lòng dấn CTRL+F để tìm tìm tên của cục ngành bạn quyên tâm.

Bạn đang xem: Chi cục tiếng anh là gì

(xem thêm nội dung bài viết Tên giờ đồng hồ Anh các ngôi trường ĐH Việt Nam)

1. Quốc hiệu, chức vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước


Tên tiếng Việt
Tên giờ Anh
Viết tắt (trường hợp có)
Nước Cộng hòa làng hội công ty nghĩa Việt Nam
Socialist Republic of Viet Nam
SRV
Chủ tịch nước Cộng hòa làng hội nhà nghĩa ViệtNam
President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa làng hội nhà nghĩa Việt Nam
Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Tên của Chính phủ, các Sở, cơ sở ngang bộ


nhà nước nước Cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam
Government of the Socialist Republic of Viet Nam
GOV
Bộ Quốc phòng
Ministry of National Defence
MND
Sở Công an
Ministry of Public Security
MPS
Sở Ngoại giao
Ministry of Foreign Affairs
MOFA
Sở Tư pháp
Ministry of Justice
MOJ
Sở Tài chính
Ministry of Finance
MOF
Bộ Công Thương
Ministry of Industry & Trade
MOIT
Sở Lao hễ – Thương binh và Xã hội
Ministry of Labour, War invalids & Social Affairs
MOLISA
Bộ Giao thông vận tải
Ministry of Transport
MOT
Sở Xây dựng
Ministry of Construction
MOC
Sở Thông tin cùng Truyền thông
Ministry of Information and Communications
MIC
Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo
Ministry of Education & Training
MOET
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ministry of Agriculture & Rural Development
MARD
Bộ Kế hoạch cùng Đầu tư
Ministry of Planning and Investment
MPI
Bộ Nội vụ
Ministry of Home Affairs
MOHA
Sở Y tế
Ministry of Health
MOH
Sở Khoa học tập cùng Công nghệ
Ministry of Science và Technology
MOST
Sở Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch
Ministry of Culture, Sports and Tourism
MOCST
Sở Tài ngulặng cùng Môi trường
Ministry of Natural Resources & Environment
MONRE
Thanh tra Chính phủ
Government Inspectorate
GI
Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam
The State Bank of Viet Nam
SBV
Ủy ban Dân tộc
Committee for Ethnic Affairs
CEMA
Văn uống phòng Chính phủ
Office of the Government
GO

3. Tên của các Cơ quan trực thuộc Chính phủ


Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Mausoleum Management
HCMM
Bảo hiểm buôn bản hội Việt Nam
Viet Nam Social Security
VSI
Thông tấn làng Việt Nam
Viet Nam News Agency
VNA
Đài Tiếng nói Việt Nam
Voice of Viet Nam
VOV
Đài Truyền hình Việt Nam
Viet Nam Television
VTV
Học viện Chính trị – Hành chủ yếu Quốc gia Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh National Academy of Politics & Public Administration
HCMA
Viện Khoa học tập với Công nghệ Việt Nam
Viet Nam Academy of Science and Technology
VAST
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viet Nam Academy of Social Sciences
VASS

4. Chức danh Thủ tướng tá, Phó Thủ tướng mạo nhà nước, các Sở trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ


Thủ tướng tá Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng mạo Thường trực
Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng
Deputy Prime Minister
Sở trưởng Sở Quốc phòng
Minister of National Defence
Sở trưởng Sở Công an
Minister of Public Security
Sở trưởng Bộ Ngoại giao
Minister of Foreign Affairs
Sở trưởng Bộ Tư pháp
Minister of Justice
Sở trưởng Sở Tài chính
Minister of Finance
Sở trưởng Bộ Công Thương
Minister of Industry và Trade
Sở trưởng Bộ Lao rượu cồn – Thương binh và Xã hội
Minister of Labour, War Invalids và Social Affairs
Sở trưởng Bộ Giao thông vận tải
Minister of Transport
Bộ trưởng Sở Xây dựng
Minister of Construction
Sở trưởng Bộ tin tức với Truyền thông
Minister of Information and Communications
Sở trưởng Bộ Giáo dục với Đào tạo
Minister of Education and Training
Sở trưởng Bộ Nông nghiệp với Phát triển nông thôn
Minister of Agriculture và Rural Development
Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư
Minister of Planning & Investment
Sở trưởng Bộ Nội vụ
Minister of trang chủ Affairs
Bộ trưởng Sở Y tế
Minister of Health
Bộ trưởng Sở Khoa học và Công nghệ
Minister of Science và Technology
Sở trưởng Bộ Vnạp năng lượng hóa, Thể thao và Du lịch
Minister of Culture, Sports and Tourism
Sở trưởng Bộ Tài nguim với Môi trường
Minister of Natural Resources and Environment
Tổng Thanh hao tra Chính phủ
Inspector-General
Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam
Governor of the State Bank of Viet Nam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn uống chống Chính phủ
Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng Chủ tịch nước cùng chức danh Lãnh đạo Văn phòng


Văn chống Chủ tịch nước
Office of the President
Chủ nhiệm Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước
Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó Chủ nhiệm Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước
Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý Chủ tịch nước
Assistant khổng lồ the President

6. Tên bình thường của các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ


Vnạp năng lượng chống Bộ
Ministry Office
Tkhô giòn tra Bộ
Ministry Inspectorate
Tổng cục
Directorate
Ủy ban
Committee/Commission
Cục
Department/Authority/Agency
Vụ
Department
Học viện
Academy
Viện
Institute
Trung tâm
Centre
Ban
Board
Phòng
Division
Vụ Tổ chức Cán bộ
Department of Personnel & Organisation
Vụ Pháp chế
Department of Legal Affairs
Vụ Hợp tác quốc tế
Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cấp cho Thứ trưởng cùng tương tự cho Chuyên viên các Sở, phòng ban ngang Sở.


Thđọng trưởng Thường trực
Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng
Deputy Minister
Tổng Cục trưởng
Director General
Phó Tổng Cục trưởng
Deputy Director General
Phó Chủ nhiệm Thường trực
Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó Chủ nhiệm
Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý Bộ trưởng
Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban
Chairman/Chairwoman of Committee
Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn uống phòng Bộ
Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn uống chống Bộ
Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng
Director General
Phó Cục trưởng
Deputy Director General
Vụ trưởng
Director General
Phó Vụ trưởng
Deputy Director General
Giám đốc Học viện
President of Academy
Phó Giám đốc Học viện
Vice President of Academy
Viện trưởng
Director of Institute
Phó Viện trưởng
Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung tâm
Director of Centre
Phó giám đốc Trung tâm
Deputy Director of Centre
Trưởng phòng
Head of Division
Phó trưởng phòng
Deputy Head of Division
Chuim viên cao cấp
Senior Official
Chuyên viên chính
Principal Official
Chuyên ổn viên
Official
Tkhô giòn tra viên cao cấp
Senior Inspector
Tkhô nóng tra viên chính
Principal Inspector
Tkhô cứng tra viên
Inspector

8. Chức danh của Lãnh đạo những Cơ quan trực thuộc Chính phủ


Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Director of Ho Chi Minch Mausoleum Management
Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc Bảo hiểm làng hội Việt Nam
General Director of Viet Nam Social Security
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam Social Security
Tổng Giám đốc Thông tấn xóm Việt Nam
General Director of Viet Nam News Agency
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn làng Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam News Agency
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
General Director of Voice of Viet Nam
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
General Director of Viet Nam Television
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
Deputy General Director of Viet Nam Television
Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
President of Ho Chi Minh National Academy of Politics & Public Administration
Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chủ yếu Quốc gia Hồ Chí Minh
Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
Chủ tịch Viện Khoa học tập với Công nghệ Việt Nam
President of Viet Nam Academy of Science & Technology
Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Vice President of Viet Nam Academy of Science và Technology
Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
President of Viet Nam Academy of Social Sciences
Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị chức năng với chức vụ Lãnh đạo của những đơn vị chức năng cung cấp tổng viên (Tổng viên, Ủy ban …)


Văn phòng
Office
Chánh Văn uống phòng
Chief of Office
Phó Chánh Văn phòng
Deputy Chief of Office
Cục
Department
Cục trưởng
Director
Phó Cục trưởng
Deputy Director
Vụ
Department
Vụ trưởng
Director
Phó Vụ trưởng
Deputy Director
Ban
Board
Trưởng Ban
Head
Phó Trưởng Ban
Deputy Head
Chi cục
Branch
Chi cục trưởng
Manager
Chi viên phó
Deputy Manager
Phòng
Division
Trưởng phòng
Head of Division
Phó Trưởng phòng
Deputy Head of Division

10. Tên Hà Thành, thành phố, tỉnh, quận, huyện, thôn và các đơn vị trực thuộc


Thủ đô Hà Nội
Hà Thành Capital
Thành phố
Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh
City
Ví dụ: Ho Chi Minc City
Tỉnh:
Ví dụ: Tỉnh Hà Nam
Province
Ví dụ: Ha Nam Province
Quận, Huyện:
Ví dụ: Quận Ba Đình
District
Ví dụ: Ba Dinch District
Xã:
Ví dụ: Xã Quang Trung
Commune
Ví dụ: Quang Trung Commune
Phường:
Ví dụ: Phường Tràng Tiền
Ward
Ví dụ: Trang Tien Ward
Thôn/Ấp/Bản/Phum
Hamlet, Village
Ủy ban quần chúng (những cung cấp trường đoản cú thị trấn trực thuộc Trung ương, thức giấc mang đến buôn bản, phường)
People’s Committee
Ví dụ:
– Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh
– UBND thức giấc Lạng Sơn
– UBND thị xã Đông Anh
– Ủy Ban Nhân Dân thôn Mễ Trì
– Ủy Ban Nhân Dân phường Tràng Tiền
Ví dụ:
– People’s Committee of Ho Chi Minh City
– People’s Committee of Lang Son Province
– People’s Committee of Dong Anh District
– People’s Committee of Me Tri Commune
– People’s Committee of Trang Tien Ward
Vnạp năng lượng phòng
Office
Sở
Ví dụ: Ssống Ngoại vụ Hà Nội
Department
Ví dụ: Ha Noi External Relations Department
Ban
Board
Phòng (trực ở trong UBND)
Committee Division
Thị làng, Thị trấn:
Ví dụ: Thị làng mạc Sầm Sơn
Town
Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương thơm các cấp


Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # đô thị Hà Nội
Ví dụ:
– Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng thành phố Hồ Chí Minh
– Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minc City People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh Hà Nam
– Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân đô thị Huế
– Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thị xã Đông Anh
– Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng buôn bản Đình Bảng
– Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban dân chúng phường Tràng Tiền
– Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân
Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban nhân dân
Member of the People’s Committee
Giám đốc Sở
Director of Department
Phó Giám đốc Sở
Deputy Director of Department
Chánh Văn uống phòng
Chief of Office
Phó Chánh Văn uống phòng
Deputy Chief of Office
Chánh Tkhô hanh tra
Chief Inspector
Phó Chánh Tkhô nóng tra
Deputy Chief Inspector
Trưởng phòng
Head of Division
Phó Trưởng phòng
Deputy Head of Division
Chulặng viên cao cấp
Senior Official
Chulặng viên chính
Principal Official
Chuim viên
Official
* Ghi chú:
– “Việt Nam”đưa quý phái tính tự là “Vietnamese”
– “Người Việt Nam” dịch thanh lịch Tiếng Anh là “Vietnamese”
– Slàm việc hữu phương pháp của danh trường đoản cú “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

Chia sẻ bài viết:


Like this:


Số lượt đam mê Đang thiết lập...

Có liên quan


26 comments on “Tên các bộ, ngành, cơ quan vào TiếngAnh”


duy anh
Tháng Bảy 23, 2013
*

trưởng phòng tổ chức hành chinc giờ anh la gì


Phản hồi
Hama
Tháng Một 18, 2014
*

Bảo hiểm thôn hội toàn quốc = Viet Nam social security ( ?! ) ,có lộn không vậy ?


Phản hồi

Quý Khách sẽ hy vọng nói gì đúng không nào ? Gõ đi, còn do dự gì nữa ! Hủy trả lời


Nhập bình luận của bạn tại trên đây...

Mời các bạn điền thông báo vào ô sau đây hoặc kích vào một hình tượng để đăng nhập:


*

Thư điện tử (bắt buộc) (Địa chỉ của người sử dụng được giấu kín)
Tên (bắt buộc)
Trang web
*

quý khách sẽ bình luận bởi thông tin tài khoản dramrajani.com.com(Đăng xuất/Tgiỏi đổi)


*

quý khách vẫn comment bằng thông tin tài khoản Google(Đăng xuất/Ttốt đổi)


Quý Khách đang comment bởi thông tin tài khoản Twitter(Đăng xuất/Ttuyệt đổi)


Quý khách hàng đang phản hồi bằng tài khoản Facebook(Đăng xuất/Ttuyệt đổi)


Hủy bỏ

Connecting lớn %s


Thông báo cho tôi bởi email lúc gồm phản hồi bắt đầu.

Thông báo đến tôi bởi tin nhắn lúc gồm bài xích đăng new.


Thông tin

This entry was posted on Tháng Mười Hai 1, 2012 by Admin in Dịch thuật-Thuật ngữ Tiếng Anh and tagged cỗ, cộng hòa làng hội chủ nghĩa việt nam, nhân viên vào tiếng anh là gì, giao tiep tieng anh, khuyên bảo dịch quốc hiệu, Sociacác mục Republic of Viet Nam, thương hiệu những bộ ngành trong giờ đồng hồ anh, thương hiệu tiếng anh các bộ ngành, giờ đồng hồ anh giao tiep.

Liên kết ngắn

https://wp.me/p2FTfk-5m

Điều hướng


Previous post
Next post

Bài viết đã HOT


Bài bắt đầu


Các chúng ta có tin nhắn mang lại Tiếng Anh đơn giản hỏi về làm vậy như thế nào để có thể update bài viết new liên tiếp, xin được share với đa số bạn các phương pháp nlỗi sau:

2. Nếu bạn có tài khoản dramrajani.com với singin, chúng ta chỉ việc click Follow.

3. Đăng ký thừa nhận nội dung bài viết qua tin nhắn bằng phương pháp điền gmail nhiều người đang thực hiện cùng ấn Follow.

3. Share nội dung bài viết qua facebook cùng Google+.

Chúc chúng ta luôn luôn gồm thật nhiều nụ cười.

Xem thêm: Mua Bán, Thanh Lý Máy Khâu Mini Brother Cũ & Mới Chính Hãng Giá Rẻ


Khách vẫn online


Nhận nội dung bài viết qua Email

Nếu các bạn thấy thú vui, hãy điền tin nhắn vào ô dưới cùng thừa nhận nút Follow cập nhật phần đa nội dung bài viết của blog Tiếng Anh đơn giản.


Join 415 other followers


Địa chỉ tlỗi điện tử:

Follow


Hướng dẫn đọc bài


1. Quý Khách chú ý sang mặt nên, thấy nút ít Older posts, hãy clichồng vào đó để thanh lịch trang mặt (còn các bài bác lắm chúng ta à !)

2. Bạn chú ý thanh lịch bên trái thấy Follow Blog via E-Mail, hãy điền tin nhắn của người sử dụng nhằm không trở nên bỏ lỡ bài viết mới

3. Bạn ý muốn kiếm tìm báo cáo ? Hãy áp dụng nút ít Tìm tìm dưới.

4. Clichồng vào hình Logo khía cạnh cười cợt phía bên trên để ra Home.

5. Nếu tất cả thắc mắc gì chúng ta cđọng comment bên dưới những bài viết, bản thân đã nỗ lực đáp án tất cả.

6. Và ở đầu cuối, phần đa người tiêu dùng bài viết trên blog vui miệng vướng lại nguồn (link cội bài bác viết) nhé.

Chúc chúng ta gồm có giờ phút thật hữu dụng cùng với Tiếng Anh đơn giản.


Tìm kiếm cho:

Follow Blog via Email

Enter your email address to follow this blog & receive sầu notifications of new posts by tin nhắn.


Join 415 other followers


Địa chỉ thư điện tử:

Follow


*
Luyện thi IELTS


Tạo một trang web miễn tổn phí hoặc 1 blog với dramrajani.com.com.


Tlỗi năng lượng điện tử (Required)Tên (Required)Trang web
Đang thiết lập Bình luận...
Phản hồi
×
Sover to lớn Thư điện tử AddressYour NameYour E-Mail Address
*
Hủy bỏ
Post was not sent - check your tin nhắn addresses!
E-Mail check failed, please try again
Sorry, your blog cannot chia sẻ posts by gmail.
Privacy và Cookies: This site uses cookies. By continuing khổng lồ use this trang web, you agree khổng lồ their use. To find out more, including how to lớn control cookies, see here:Cookie Policy
%d bloggers like this: