Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 190/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN TRÁI " /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 190/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN TRÁI " />

CHI PHÍ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Thuộc tính Nội dung VB cội Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược thứ Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập thông tin tài khoản dramrajani.com với đăng ký thực hiện Phần mềm tra cứu vớt vnạp năng lượng bản.

Bạn đang xem: Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

B TÀI CHÍNH -------

Số: 190/2015/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

thủ đô, ngày 17 mon 11 năm 2015


THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ


Căn uống cứ đọng Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày thứ 6 mon 6 năm 2003 của Chính phủ hình thức cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật Chi phí nhà nước số 01/2002/QH11;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 63/2014/NĐ-CPhường. ngày 26 tháng 6 năm 2014 của nhà nước dụng cụ cụ thể thực hiện một số trong những điều của Luật Đấu thầu về sàng lọc đơn vị thầu (tiếp sau đây Call là Nghị định số 63/2014/NĐ-CP);

Căn uống cứ đọng Nghị định số 32/2015/NĐ-CPhường ngày 25 mon 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư kiến tạo (sau đây Hotline là Nghị định số 32/2015/NĐ-CP);

Căn uống cứ đọng Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 1hai năm 2013 của Chính phủ phương tiện công dụng, trọng trách, quyền lợi cùng cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư;

Sở trưởng Bộ Tài thiết yếu phát hành Thông bốn chế độ về thống trị, áp dụng ngân sách vào quy trình chọn lựa nhà thầu các dự án công trình áp dụng vốn ngân sách nhà nước với vốn trái phiếu Chính phủ.


Chương thơm IQUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này khí cụ về cai quản, thực hiện các khoản ngân sách vào quá trình sàng lọc bên thầu của những dự án thực hiện vốn ngân sách công ty nước và vốn trái phiếu nhà nước, bao gồm:
a) Các khoản ngân sách trong quá trình tuyển lựa nhà thầu,
b) Khoản thu tự chào bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ trải đời,
c) Khoản ngân sách mang đến Hội đồng tư vấn xử lý kiến nghị của phòng thầu về tác dụng sàng lọc đơn vị thầu,
2. Đối cùng với ngân sách đăng tải công bố về đấu thầu, ngân sách tđắm đuối gia khối hệ thống mạng đấu thầu giang sơn cùng Việc cai quản, áp dụng những khoản thu này vào quy trình chọn lựa đơn vị thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tứ này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các chủ chi tiêu, Ban quản lý dự án công trình cai quản những dự án thực hiện vốn chi phí bên nước và vốn trái khoán nhà nước (bên mời thầu).
2. Các tổ chức, cá nhân tsi gia quy trình dự thầu những gói thầu sử dụng vốn ngân sách đơn vị nước và vốn trái phiếu nhà nước (mặt dự thầu).
3. Tổ chức, cá thể khác tất cả tương quan tới sự việc cai quản, sử dụng, kiểm soát điều hành tkhô hanh toán thù, thanh hao tra, chất vấn, kiểm tân oán đối với các khoản chi phí vào quy trình sàng lọc nhà thầu của những dự án công trình đầu tư chi tiêu sử dụng vốn chi phí bên nước cùng vốn trái khoán Chính phủ.
4. Khuyến khích các gói thầu sử dụng vốn nhà nước ngoài phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Thông tứ này áp dụng theo biện pháp trên Thông tứ này.
Điều 3. Nguim tắc làm chủ, thực hiện ngân sách trong quy trình chọn lọc công ty thầu
1. Chủ đầu tư chi tiêu, Ban làm chủ dự án, các tổ chức, cá thể khác bao gồm tương quan cai quản, sử dụng những khoản chi phí vào quy trình tuyển lựa bên thầu của các dự án đầu tư chi tiêu thực hiện vốn ngân sách bên nước cùng vốn trái khoán Chính phủ đề nghị đảm bảo an toàn đúng mục tiêu, đúng đối tượng người sử dụng, tiết kiệm chi phí và có tác dụng.
2. Việc tạm thời ứng, tkhô nóng tân oán, quyết toán thù ngân sách vào quá trình gạn lọc đơn vị thầu bảo đảm theo đúng biện pháp của luật pháp hiện tại hành về làm chủ, áp dụng, tkhô hanh tân oán, quyết tân oán vốn đầu tư chi tiêu ở trong nguồn ngân sách túi tiền đơn vị nước, vốn trái khoán Chính phủ công cụ tại Thông tư này cùng những pháp luật khác bao gồm liên quan.
Chương IIQUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. túi tiền vào quy trình lựa chọn
1. giá thành lập làm hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời bên thầu sơ tuyển chọn.
2. Chi phí lập làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ trải nghiệm.
3. Chi phí đánh giá làm hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển chọn.
4. túi tiền đánh giá hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ từng trải.
5. giá thành nhận xét làm hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển chọn.
6. túi tiền Đánh Giá làm hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất.
7. Ngân sách thẩm định công dụng chọn lựa bên thầu.
Điều 5. Cnạp năng lượng cứ khẳng định ngân sách trong quy trình tuyển lựa đơn vị thầu
1. Quyết định đầu tư chi tiêu hoặc ra quyết định phê để ý dự án; quyết định phê coi ngó kế hoạch chọn lựa công ty thầu;
2. Quy mô, tính chất cùng dự toán thù của gói thầu được cung cấp có thđộ ẩm quyền phê duyệt;
3. Định mức giá chọn lọc nhà thầu theo hiện tượng trên Nghị định số 32/2015/NĐ-CP cùng các văn bản khuyên bảo của Bộ Xây dựng;
4. Đối cùng với các gói thầu thuộc những dự án không có cấu phần tạo ra, sản phẩm với chưa có định nút được cấp tất cả thẩm quyền phê lưu ý, Chủ chi tiêu, Ban thống trị dự án lập dự toán thù nhằm xác định mức giá thành trình cung cấp thđộ ẩm quyền phê chăm bẵm.
Điều 6. Lập dự toán, làm chủ, áp dụng những khoản chi phí vào quy trình chắt lọc công ty thầu
1. Trường vừa lòng công ty chi tiêu, Ban làm chủ dự án công trình trực tiếp thực hiện:Chủ đầu tư chi tiêu, Ban cai quản dự án công trình gồm đủ năng lượng được cấp tất cả thđộ ẩm quyền đồng ý chấp thuận cho phép từ tổ chức triển khai thực hiện hoặc giao mang lại tổ chức triển khai, cá thể ở trong phòng ban bản thân thực hiện thì câu hỏi quản lý, thực hiện, quyết tân oán chi phí tiến hành theo hướng dẫn của Sở Tài chính về cai quản, áp dụng những khoản thu tự vận động cai quản dự án của những chủ đầu tư, Ban thống trị dự án công trình.
2. Trường đúng theo mướn hỗ trợ tư vấn đấu thầu nhằm triển khai một hoặc toàn cục các công việc:Cnạp năng lượng cứ bài bản, tính chất của gói thầu với định mức luật, Chủ chi tiêu, Ban thống trị dự án tổ chức triển khai gạn lọc đơn vị tư vấn triển khai những câu chữ các bước. Mức đưa ra trả thực hiện theo Hợp đồng giữa chủ chi tiêu, Ban làm chủ dự án cùng đơn vị chức năng tư vấn cơ mà đề nghị đảm bảo an toàn tổng chi phí gạn lọc nhà thầu sẽ gồm thuế (bao gồm những chi phí Chủ đầu tư chi tiêu, Ban cai quản dự án tự thực hiện) không vượt thừa khoản mục chi phí chắt lọc công ty thầu vào dự tân oán được chú tâm.Việc cai quản, sử dụng, thanh khô toán thù, quyết tân oán ngân sách được tiến hành theo giải pháp hiện tại hành về thống trị, thanh hao toán thù, quyết toán thù vốn đầu tư chi tiêu.
Điều 7. Lập dự toán thù, quản lý, sử dụng khoản thu từ buôn bán làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu thương cầu

1. Căn uống cứ đọng đồ sộ, đặc thù của gói thầu, chủ đầu tư chi tiêu đưa ra quyết định phê chu đáo mức giá cả một cỗ hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu (bao hàm cả thuế) so với đấu thầu trong nước dẫu vậy về tối nhiều là 2000.000 đồng đối với hồ sơ mời thầu và một triệu đồng so với hồ sơ yêu cầu; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá cả theo thông lệ đấu thầu thế giới.
2. Nội dung chi:Khoản thu từ bỏ bán làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ thử dùng sau thời điểm triển khai nhiệm vụ nộp thuế theo phép tắc được chi cho những câu chữ phục vụ tổ chức msinh sống thầu; bao gồm:
a) Chi đồ vật tứ vnạp năng lượng phòng (vnạp năng lượng phòng phẩm; khí cụ, dụng cụ vnạp năng lượng chống dùng riêng mang đến từng lễ msinh sống thầu (nếu như có));
b) Chi hội nghị (mướn hội trường vào ngôi trường hợp ban ngành, đơn vị chức năng không tồn tại địa điểm hoặc có cơ mà không đáp ứng nhu cầu được con số đại biểu tsi dự; mướn lắp thêm chiếu, trang đồ vật trực tiếp giao hàng hội nghị; đồ uống vào cuộc họp; các khoản đưa ra khác như: tiền làm thêm giờ đồng hồ, tô điểm hội trường v.v...)
c) Chi thông tin, tuim truyền, liên lạc (cước phí điện thoại, cước tổn phí bưu bao gồm phục vụ việc gửi biên bạn dạng msinh sống thầu cho những nhà thầu tham gia thầu (nếu như có));
d) giá thành khác tương quan trực tiếp nối công tác tổ chức triển khai msinh hoạt thầu.
3. Mức chi:Chủ chi tiêu, ban thống trị dự án khẳng định nấc đưa ra căn cứ vào:
a) Định nút chi tiêu theo những mức sử dụng hiện nay hành ở trong nhà nước so với phòng ban bên nước cùng đơn vị sự nghiệp công lập;
b) Quy chế chi tiêu nội cỗ của đơn vị chức năng (ví như có);
c) Trong trường thích hợp chưa tồn tại định nút vẻ ngoài, khẳng định ngân sách bên trên đại lý phù hợp đồng ký kết kết với đơn vị chức năng cung cấp thành phầm, hàng hóa, hình thức dịch vụ hoặc hóa solo phù hợp pháp, thích hợp lệ.
4. Dự toán thù thu, chi:
a) Hàng năm, căn cứ planer đơn vị nước giao với planer gạn lọc nhà thầu của các gói thầu, Chủ đầu tư, Ban làm chủ dự án công trình lập dự tân oán thu, đưa ra chi phí thu từ chào bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ thử dùng theo ngôn từ tại Phụ lục I đương nhiên Thông tư này trình Chủ đầu tư phê săn sóc. Quyết định phê duyệt y dự toán thu, bỏ ra theo chủng loại trên Prúc lục II hẳn nhiên Thông tư này.
b) Đối cùng với các nội dung đưa ra phát sinh trước lúc chiếm được chi phí buôn bán làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu thương cầu: chủ chi tiêu, Ban thống trị dự án báo cáo cấp tất cả thẩm quyền có thể chấp nhận được ứng trước từ nguồn vốn quản lý dự án công trình để đưa ra, sau thời điểm thu được chi phí bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ trải đời thì tiến hành trả lại.
c) Trong quy trình tiến hành, Chủ đầu tư chi tiêu, Ban quản lý dự án được chủ động điều chỉnh những khoản đưa ra và Chịu trách nhiệm về câu hỏi điều chỉnh những khoản chi vào phạm vi dự toán thù năm được chăm nom.
5. Quyết tân oán thu, chi:
a) Chủ chi tiêu, Ban làm chủ dự án lập report quyết toán thu, đưa ra tiền thu từ bỏ bán hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ đề xuất theo chủng loại tại Phụ lục III hẳn nhiên Thông tứ này; trình Chủ đầu tư chi tiêu phê thông qua. Quyết định phê chu đáo quyết toán thù thu, chi theo mẫu mã trên Phú lục IV kèm theo Thông tứ này.
b) Cuối năm, khoản chênh lệch nguồn thu to hơn chi, hoặc các khoản đưa ra vào dự tân oán được chuẩn y tuy vậy chưa đưa ra không còn bắt buộc nộp vào chi phí bên nước theo chương, mục của Mục lục chi phí công ty nước hiện hành. Trường thích hợp chênh lệch thu nhập bé dại hơn đưa ra thì Chủ đầu tư, Ban thống trị dự án công trình report cấp cho tất cả thẩm quyền cho phép thực hiện chi phí thống trị dự án công trình nhằm bù đắp.
Điều 8. túi tiền mang đến Hội đồng hỗ trợ tư vấn giải quyết kiến nghị ở trong phòng thầu về kết quả chắt lọc đơn vị thầu

1. Trong trường hòa hợp bên thầu có đề nghị về hiệu quả lựa chọn bên thầu vày người có thẩm quyền giải quyết và xử lý, ngân sách xử lý kiến nghị ở trong nhà thầu về công dụng chọn lọc bên thầu được nhà thầu bao gồm ý kiến đề xuất nộp mang đến bộ phận sở tại giúp vấn đề của Hội đồng hỗ trợ tư vấn theo phân cung cấp chính sách tại Khoản 1 Điều 119 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.. Bộ phận sở tại góp Việc tiến hành các trách nhiệm về hành chính do Chủ tịch Hội đồng support giải pháp, đón nhận với quản lý ngân sách vị đơn vị thầu tất cả kiến nghị nộp.
2. giá thành mang lại Hội đồng tư vấn giải quyết ý kiến đề nghị của nhà thầu về kết quả chắt lọc công ty thầu là 0,02% giá chỉ dự thầu của phòng thầu có ý kiến đề xuất nhưng mà về tối tphát âm là một.000.000 đồng cùng về tối đa là 50.000.000 đồng.
3. Căn uống cđọng vào quy mô, tính chất của gói thầu, bộ phận trực thuộc giúp câu hỏi của Hội đồng support lập dự toán thù xác định mức giá thành mang đến Hội đồng hỗ trợ tư vấn giải quyết kiến nghị ở trong nhà thầu về tác dụng chọn lựa nhà thầu theo từng vụ bài toán, đảm bảo an toàn nút đưa ra theo dự toán không quá thừa chi phí do bên thầu tất cả ý kiến đề nghị nộp được xác minh tại khoản 2 Như vậy, trình Chủ tịch Hội đồng tư vấn phê lưu ý. Sở phận sở tại giúp câu hỏi chịu trách nát nhiệm chi phí cho Hội đồng hỗ trợ tư vấn xử lý đề xuất của phòng thầu theo dự tân oán được lưu ý.Nội dung chi gồm: bỏ ra trực tiếp thù lao cho các member Hội đồng support để tiến hành nhiệm vụ, bỏ ra công tác chi phí, vnạp năng lượng phòng phẩm, dịch thuật, in ấn và dán, họp cùng những ngân sách khác Giao hàng xử lý kiến nghị ở trong phòng thầu; nút đưa ra áp dụng nguyên lý so với các phòng ban thống trị công ty nước; hội chứng từ bỏ thu, chi triển khai theo lý lẽ.
4. Kết thúc vụ câu hỏi, Chủ tịch Hội đồng support tất cả trách nhiệm xác nhận phần kinh phí đầu tư đang thực bỏ ra. Chênh lệch thu to hơn đưa ra (ví như có) được hoàn lại mang lại nhà thầu gồm ý kiến đề nghị.
5. Trường đúng theo kiến nghị của phòng thầu được kết luận là đúng, phải nêu rõ biện pháp, cách thức với thời gian nhằm khắc phục và hạn chế hậu quả (giả dụ có), đồng thời Sở phận sở tại giúp việc có trách rưới nhiệm báo cáo người dân có thẩm quyền đòi hỏi những tổ chức triển khai, cá nhân gồm trách nát nhiệm trực tiếp bỏ ra trả mang lại công ty thầu bao gồm đề xuất số chi phí thông qua số chi phí mà đơn vị thầu bao gồm ý kiến đề xuất sẽ thực nộp mang đến Hội đồng support.
Chương IIITỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách rưới nhiệm của các phòng ban tất cả liên quan
1. Trách rưới nhiệm của Chủ chi tiêu, Ban thống trị dự án:
a) Chịu trách nát nhiệm toàn bộ về việc quản lý, thực hiện chi phí vào quy trình gạn lọc đơn vị thầu.
b) Thực hiện tại câu hỏi lập dự toán thù ngân sách trong quá trình chắt lọc nhà thầu và lập báo cáo quyết toán thù chi phí thực hiện, trình cấp cho bao gồm thẩm quyền thẩm định và đánh giá với phê duyệt; lập và phê chăm chút dự toán thù thu, đưa ra chi phí thu từ bán làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; lập với phê để mắt báo cáo quyết tân oán thu bỏ ra tiền thu từ bỏ chào bán hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ đề xuất.
c) Quản lý, thực hiện chi phí bảo đảm đúng chính sách của phòng nước về làm chủ thực hiện nguồn ngân sách đầu tư từ bỏ túi tiền bên nước cùng trái phiếu nhà nước.
2. Trách nát nhiệm của cơ sở tkhô nóng toán:
a) Chịu trách nát nhiệm kiểm soát, thanh tân oán chi phí trong quy trình gạn lọc đơn vị thầu theo khí cụ về thanh khô toán vốn chi tiêu, đúng chính sách quản lý tài bao gồm hiện tại hành của Nhà nước và những hiện tượng rõ ràng tại Thông bốn này.
b) Chịu đựng trách nát nhiệm đối chiếu và chứng thực ngân sách đầu tư sẽ thanh khô toán thù của những chủ đầu tư, ban làm chủ dự án công trình.
3. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết và xử lý ý kiến đề xuất trong phòng thầu về tác dụng chắt lọc công ty thầu, thành phần sở tại góp việc của Hội đồng tư vấn xử lý đề xuất ở trong nhà thầu về kết quả tuyển lựa đơn vị thầu:Quản lý, sử dụng khoản chi phí bởi công ty thầu nộp mang đến Hội đồng tư vấn giải quyết và xử lý ý kiến đề xuất của phòng thầu về hiệu quả lựa chọn nhà thầu bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm ngân sách và đúng chính sách của điều khoản.
4. Trách rưới nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương:Thường xulặng soát sổ tình hình cai quản, thực hiện ngân sách vào quy trình chắt lọc đơn vị thầu các dự án công trình áp dụng vốn chi phí đơn vị nước với vốn trái khoán nhà nước ở trong phạm vi quản ngại lý; có giải pháp xử trí theo điều khoản của luật pháp so với các cá thể, đơn vị chức năng bao gồm hành vi phạm luật trong cai quản, sử dụng chi phí vào quá trình chắt lọc bên thầu.
Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Thông tứ này có hiệu lực hiện hành thực hiện từ thời điểm ngày 01 mon 01 năm 2016.
2. Các Sở, ban ngành ngang Sở, phòng ban thuộc Chính phủ, cơ sở khác ở Trung ương, Ủy ban quần chúng những cung cấp cùng những tổ chức, cá thể bao gồm liên quan Chịu đựng trách nhiệm thi hành Thông bốn này.
3. Trong quy trình triển khai, ngôi trường thích hợp bao gồm khó khăn vướng mắc, ý kiến đề xuất các đơn vị chức năng đề đạt về Sở Tài chính nhằm xem xét sửa thay đổi, bổ sung đến phù hợp./.

Xem thêm: Lạ Miệng Với Cách Làm Gỏi Bao Tử Ngó Sen Lạ Miệng Đơn Giản Tại Nhà


Nơi nhận: - Vnạp năng lượng phòng Tổng túng bấn thư; - Vnạp năng lượng chống Quốc hội; - Văn uống phòng Chủ tịch nước; - Văn uống chống Trung ương Đảng; - Văn chống Chính phủ; - Viện Kiểm gần kề quần chúng về tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Sở, CQ ngang Bộ, CQ nằm trong CP; - Cơ quan lại TW của những đoàn thể; - Các Tổng shop, Tập đoàn kinh tế tài chính bên nước; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, TP trực thuộc TW; - Sngơi nghỉ Tài bao gồm, KBNN tỉnh, TPhường. trực trực thuộc TW; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn uống bạn dạng (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị chức năng nằm trong Bộ Tài chính; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT Bộ Tài chính; - Lưu: VT, ĐT (400).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn


PHỤ LỤC I

CHỦ ĐẦU TƯ/BQLDA-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì - Hạnh phúc---------------

………, ngày tháng năm

DTOÁN THU, CHI TIỀN THU TỪ BÁN HSƠ MỜI THU, HSƠ YÊU CU NĂM ...

Tên Chủ chi tiêu / BQLDA: …………….

Đơn vị tính: ...

TT

Nội dung

Số tiền

1

2

3

A

Dtân oán thu từ bỏ cung cấp hồ sơ mi thầu

I

Dự án ....

1

Gói thầu ……

2

Gói thầu.....

……

II

Dự án ....

……

B

Dự toán thù đưa ra Ship hàng tổ chức mngơi nghỉ thầu:

1

Chi đồ gia dụng tứ văn phòng, bao gồm: vnạp năng lượng phòng phẩm; cách thức, quy định vnạp năng lượng chống cần sử dụng riêng rẽ cho từng lễ mngơi nghỉ thầu (trường hợp có);

2

Chi hội nghị, gồm những: mướn hội trường vào ngôi trường phù hợp cơ sở, đơn vị chức năng không có vị trí hoặc bao gồm tuy vậy không đáp ứng được con số đại biểu tđắm say dự; mướn trang bị chiếu, trang sản phẩm công nghệ trực tiếp phục vụ hội nghị; đồ uống vào cuộc họp; các khoản đưa ra không giống như: chi phí có tác dụng thêm giờ, trang trí hội trường v.v...

3

Chi công bố, tuim truyền, liên lạc (cước giá tiền điện thoại, cước chi phí bưu chủ yếu ship hàng Việc gửi biên phiên bản msống thầu cho các đơn vị thầu tham gia thầu (giả dụ có));

4

Ngân sách chi tiêu khác tương quan trực kế tiếp công tác tổ chức triển khai mnghỉ ngơi thầu

NGƯỜI LẬP BIU(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

PHỤ TRÁCH K TOÁN(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, đóng góp dấu, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC II

(CƠ QUAN DUYỆT)-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc---------------

Số:/QĐ-

………, tháng ngày năm

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê coi ngó dự tân oán thu, chi chi phí chào bán làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

(THỦ TRƯỞNG CƠ QUANPHÊ DUYỆT)

Căn uống cứ……..

Cnạp năng lượng cứ đọng Thông bốn số ... ngày ... của Sở Tài chủ yếu hiện tượng Việc cai quản, thực hiện ngân sách trong quá trình chắt lọc nhà thầu các dự án công trình sửdụngvốn chi phí bên nước và vốntrái phiếu Chính phủ;

Xét đề nghị của ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Duyệt dự toán thù thu, đưa ra chi phí cung cấp làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị năm ….

Chủ đầu tư/Ban làm chủ dự án……………..

Đơn vị tính: …

TT

Nội dung

Số tiền

1

2

3

A

Dtoán thù thu tự cung cấp hồ sơ mời thầu

I

Dự án ....

1

Gói thầu…….

2

Gói thầu....

…….

II

Dự án ....

…….

B

Dự toán chi Ship hàng tổ chức msinh sống thầu:

1

Chi đồ tứ vnạp năng lượng phòng, bao gồm: văn phòng phẩm; lý lẽ,cơ chế văn phòng sử dụng riêng biệt cho từng lễ mởthầu (ví như có);

2

Chi hội nghị, bao gồm: thuê hội ngôi trường vào trường hợpcơ sở, đơn vị khôngcóđịa điểm hoặc gồm cơ mà ko đáp ứng được số lượng đạibiểu tđắm say dự; thuê máy chiếu, trang sản phẩm công nghệ thẳng Ship hàng hội nghị; đồ uống vào cuộc họp; các khoản bỏ ra khác như: chi phí làm thêm giờ đồng hồ, tô điểm hội trường v.v…

3

Chi thông báo, tuim truyền, liên lạc (cước giá tiền điện thoại cảm ứng thông minh,cước mức giá bưu chính Giao hàng vấn đề gửi biên phiên bản msinh hoạt thầu cho các nhà thầu thamdự thầu (trường hợp có));

4

Ngân sách chi tiêu khác tương quan trực tiếp nối công tác làm việc tổ chứcmờithầu

Điều 2.Thủ trưởng đơn vị (Giám đốc BQLDA) cùng những đơn vị chức năng có liên quan Chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Chủ đầu tư;- BQLDA...;- KBNN khu vực mngơi nghỉ tài khoản;- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠQUAN PHÊ DUYỆT(Ký, ghi chúng ta tên, đóng dấu)


PHỤ LỤCIII

(CHỦ ĐU TƯ/BQLDA)-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vày - Hạnh phúc---------------

………, ngày tháng năm

QUYT TOÁN THU, CHI TIN THU TỪ BÁN HỒ SƠ MỜI THU, HỒ SƠ YÊU CU NĂM ...

Đơn vị tính: ....

TT

Nội dung

Dự toán được duyệt

Đề nghị quyết toán

1

2

3

4

A

Nguồn thu từ buôn bán hồ sơ mi thầu

Tng cộng

I

Dự án ....

1

Gói thầu…….

2

Gói thầu....

…….

II

Dựán....

…….

B

Các khoản đưa ra giao hàng tổ chức triển khai mlàm việc thầu:

Tổng cộng

1

Chi đồ tưvnạp năng lượng phòng, gồm những: văn phòng phẩm; phương pháp, biện pháp vnạp năng lượng phòng dùng riêng rẽ đến lễ mởthầu;

2

Chi hội nghị, bao gồm: thuê hội trườngvào trường hòa hợp cơ sở, đơn vị chức năng không tồn tại địa điểm hoặc có nhưng không thỏa mãn nhu cầu được con số đại biểu tsi dự; thuê thiết bị chiếu, trang trang bị trực tiếp ship hàng hội nghị; đồ uống trong cuộc họp; các khoản bỏ ra không giống như: chi phí có tác dụng thêm giờ đồng hồ,trang trí hội ngôi trường v.v...

3

Chi báo cáo, tulặng truyền, liên hệ (cước tổn phí Smartphone, cước phí bưu thiết yếu phục vụ việc gửi biên bạn dạng mởthầu cho những nhà thầu tham gia thầu (trường hợp có);

4

giá thành không giống liên quan trực sau đó công tác làm việc tổ chức triển khai mnghỉ ngơi thầu

C

Chênh lệch Thu to hơn Chi (ví như có)

-

D

Chênh lệch Thu nhỏ hơn Chi cần bù trường đoản cú ngân sách cai quản dự án (trường hợp có)

-

CHỦ ĐU TƯ/ BQLDA

KHO BC NHÀ NƯC….

KTOÁN TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên)

THTRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)

Xác nhận:

- Kinch chi phí sẽ tkhô hanh toán thù trong những năm là: .... đồng;

- Kinch tổn phí còn dư là:….đồng;

PHỤ TRÁCH THANH TOÁN(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Kýtên, đóng góp du)


PHỤ LỤC IV

(CƠ QUAN DUYỆT)-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc---------------

Số:/QĐ-

…………, tháng ngày năm

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê chăm chút quyết toán thù thu, chi tiền chào bán hồ sơ mi thầu, làm hồ sơ yêu cầu

(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT)

Căn uống cứ………

Căn cứ đọng Thông tứ số ... ngày ... của Bộ Tài bao gồm Quy định Việc cai quản, áp dụng ngân sách vào quá trình tuyển lựa công ty thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách đơn vị nước với vốn trái phiếu Chính phủ;

Xét kiến nghị của ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Duyệt quyết tân oán thu, đưa ra tiền chào bán làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yên cầu năm....

Chủ đầu tư/Ban cai quản dự án……….

Đơn vị tính: ....

TT

Nội dung

Dự toán được duyệt

Đề quyết nghị toán

1

2

3

4

A

Nguồn thu trường đoản cú buôn bán làm hồ sơ mời thầu

Tng cộng

I

Dự án ....

1

Gói thầu………

2

Gói thầu....

………

II

Dự án....

………

B

Các khoản đưa ra Ship hàng tổ chức triển khai msống thầu:

Tổng cộng

1

Chi vật dụng tư văn uống phòng, bao gồm: vnạp năng lượng phòng phẩm; công cụ, cơ chế vnạp năng lượng phòng dùng riêng biệt đến lễ mở thầu;

2

Chi hội nghị, gồm những: thuê hội trường vào ngôi trường hòa hợp phòng ban, đơn vị chức năng không tồn tại địa điểm hoặc bao gồm tuy thế không đáp ứng được sốlượng đại biểu tmê mệt dự; thuê trang bị chiếu, trang trang bị trực tiếp giao hàng hội nghị; nước uốngvào cuộc họp; những khoản chi khác như: tiền có tác dụng thêm giờ,tô điểm hội ngôi trường v.v...

3

Chi đọc tin, tuyên truyền, liên lạc (cước giá tiền điện thoại cảm ứng, cước giá tiền bưu bao gồm phục vụ bài toán gửi biên phiên bản mnghỉ ngơi thầu cho các nhà thầu tham gia thầu (nếu có);

4

Ngân sách chi tiêu không giống tương quan trực tiếp nối công tác tổ chức mnghỉ ngơi thầu

C

Chênh lệch Thu lớn hơn Chi (nếu có)

-

D

Chênh lệch Thu nhỏ tuổi hơn Chi yêu cầu bù trường đoản cú ngân sách quản lý dự án (ví như có)

-

Điều 2.Thủ trưởng đơn vị chức năng (Giám đốc BQLDA)vànhững đơn vị chức năng có liên quan Chịu tráchnhiệm thực hành Quyết định này./.