Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ XÂY DỰNG ----------- Số: 16/2019/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ " /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ XÂY DỰNG ----------- Số: 16/2019/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ " />

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược vật Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản LuatVietphái nam với ĐK sử dụng Phần mượt tra cứu vãn văn bản.

Bạn đang xem: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ XÂY DỰNG

-----------

Số: 16/2019/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc

------------

thủ đô, ngày 26 tháng 1hai năm 2019


Căn uống cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CPhường. ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ lao lý chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ cùng cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Xây dựng;

Căn cứ đọng Nghị định số 68/2019/NĐ-CPhường ngày 14 mon 8 năm 2019 của Chính phủ về làm chủ chi phí đầu tư xây dựng;


Theo kiến nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xuất bản và Cục trưởng Cục Kinch tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông bốn giải đáp xác định chi phí làm chủ dự án công trình và support đầu tư xuất bản.


1. Thông bốn này lí giải xác định ngân sách quản lý dự án cùng support đầu tư chi tiêu thi công so với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn bên quốc tế túi tiền và dự án công trình đầu tư chi tiêu theo vẻ ngoài đối tác công tứ (PPP) công cụ tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. ngày 14 tháng 8 năm 2019 của nhà nước về làm chủ ngân sách đầu tư chi tiêu tạo ra (viết tắt là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).
2. Đối với những dự án công trình sử dụng nguồn ngân sách cung cấp phát triển chấp thuận (ODA) tiến hành theo pháp luật điều ước thế giới cùng cơ chế của luật pháp trong nước của Luật điều ước quốc tế.
1. Thông tứ này vận dụng đối với những cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể tất cả liên quan đến việc xác định chi phí cai quản dự án công trình và tư vấn chi tiêu xây đắp những dự án sử dụng vốn túi tiền nhà nước, vốn công ty quốc tế ngân sách và dự án công trình đầu tư chi tiêu theo hình thức đối tác công tứ (PPP).
2. Các tổ chức, cá thể bao gồm tương quan rất có thể xác định chi phí làm chủ dự án công trình với tư vấn đầu tư xây đắp của những dự án áp dụng nguồn ngân sách không giống theo hướng dẫn trên Thông tứ này có tác dụng địa thế căn cứ tiến hành nghĩa vụ tài chính so với đơn vị nước.
1. Định mức ngân sách quản lý dự án công trình đầu tư chi tiêu xuất bản ban hành trên Thông tư này là các đại lý để xác định chi phí thống trị dự án đầu tư chi tiêu kiến thiết (viết tắt là chi phí thống trị dự án) để tổ chức triển khai triển khai các công việc thống trị dự án tự giai đoạn chuẩn bị dự án công trình, thực hiện dự án công trình với chấm dứt tạo đưa công trình của dự án vào khai thác áp dụng.
2. Định mức chi phí hỗ trợ tư vấn chi tiêu sản xuất ban hành tại Thông tư này để khẳng định chi phí hỗ trợ tư vấn đầu tư thi công (viết tắt là chi phí tư vấn) cân xứng cùng với câu chữ, thưởng thức sản phẩm tư vấn và trình trường đoản cú đầu tư thi công.
3. Trường phù hợp Ban thống trị dự án gồm đủ năng lực để triển khai các bước tư vấn thống trị dự án cho các dự án khác hoặc triển khai một số trong những công việc support thì ngân sách thực hiện các các bước support được xem bổ sung cập nhật vào chi phí hoạt động vui chơi của Ban làm chủ dự án công trình. Việc làm chủ áp dụng chi phí của những quá trình support nêu bên trên triển khai theo luật hiện tại hành.

4. Đối với dự án, công trình, gói thầu bao gồm quy mô ngân sách ở trong vòng quy mô ngân sách trong prúc lục ban hành cố nhiên Thông tứ này thì định mức giá quản lý dự án và chi phí hỗ trợ tư vấn được xác minh theo bí quyết sau:

Trong đó:

- Nt: Định mức giá thống trị dự án công trình, support đầu tư chi tiêu sản xuất theo bài bản ngân sách kiến thiết hoặc quy mô ngân sách thứ hoặc bài bản chi phí tạo ra và chi phí thứ phải tính; đơn vị chức năng tính: tỉ lệ thành phần %;

- Gt: Quy mô chi phí xây cất hoặc bài bản ngân sách đồ vật hoặc bài bản chi phí kiến tạo cùng chi phí sản phẩm công nghệ bắt buộc tính định mức giá thành quản lý dự án, ngân sách tứ vấn; đơn vị chức năng tính: giá trị;

- Ga: Quy tế bào chi phí thi công hoặc bài bản ngân sách trang bị hoặc quy mô ngân sách chế tạo và chi phí sản phẩm cận trên quy mô ngân sách bắt buộc tính định mức; đơn vị tính: giá bán trị;

- Gb: Quy mô chi phí chế tạo hoặc bài bản ngân sách sản phẩm hoặc bài bản chi phí thi công và chi phí thiết bị cận bên dưới bài bản ngân sách đề xuất tính định mức; đơn vị tính: giá trị;

- Na: Định mức chi phí thống trị dự án, tư vấn chi tiêu xây đắp tương xứng với Ga; đơn vị tính: tỉ lệ thành phần %;

- Nb: Định mức chi phí làm chủ dự án, hỗ trợ tư vấn đầu tư thi công tương xứng với Gb; đơn vị tính: tỉ trọng %.


5. Trường hòa hợp dự án công trình gồm quy mô ngân sách (chi phí phát hành và chi phí thiết bị) to hơn bài bản ngân sách trong Prúc lục hàng đầu dĩ nhiên Thông tư này hoặc trường hòa hợp bởi vì đặc thù riêng biệt của dự án công trình giả dụ chi phí làm chủ dự án công trình xác định theo định mức phát hành trên Thông tư này không đủ ngân sách thì nhà đầu tư chi tiêu tổ chức triển khai lập dự toán nhằm khẳng định ngân sách cai quản dự án cơ mà đề nghị đảm bảo an toàn hiệu quả dự án công trình.
6. Trường đúng theo dự án, công trình, gói thầu tất cả quy mô ngân sách to hơn quy mô chi phí vào Phú lục số 2 hẳn nhiên Thông tư này hoặc trường thích hợp một trong những công việc hỗ trợ tư vấn chưa xuất hiện định mức ngân sách được phát hành thì công ty đầu tư tổ chức lập dự tân oán nhằm xác định chi phí support theo phía dẫn trên Prúc lục số 3 tất nhiên Thông tứ này.
7. giá thành hỗ trợ tư vấn điều tra kiến thiết, thể nghiệm siêng ngành thiết kế khẳng định như chi phí chế tạo vào dự toán thù gây ra.
Cmùi hương IIXÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
Điều 4. Nội dung chi phí thống trị dự ángiá thành làm chủ dự án khẳng định theo định mức giá thành thống trị dự án công trình ban hành tại bảng số 1.1, bảng hàng đầu.2 của Phú lục số 1 kèm theo Thông bốn này là các đại lý để xác minh chi phí cai quản dự án gồm: tiền lương của cán cỗ làm chủ dự án công trình, chi phí công trả cho tất cả những người lao đụng theo đúng theo đồng; các khoản phụ cung cấp lương; tiền thưởng trọn, phúc lợi tập thể; các khoản góp phần (bảo hiểm làng mạc hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngân sách đầu tư công đoàn, trích nộp không giống theo công cụ của quy định so với cá nhân được hưởng lương từ bỏ dự án); ứng dụng kỹ thuật technology, làm chủ câu hỏi áp dụng khối hệ thống báo cáo dự án công trình (BIM); đào tạo và huấn luyện cải thiện năng lực cán bộ cai quản dự án; tkhô hanh tân oán những các dịch vụ công cộng; đồ dùng tứ văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức triển khai hội nghị có tương quan mang lại dự án; công tác phí; mướn mướn, sửa chữa thay thế, bán buôn gia tài giao hàng thống trị dự án công trình, ngân sách khác và chi phí dự trữ.
Điều 5. Xác định chi phí thống trị dự án

1. Ngân sách quản lý dự án công trình trong tổng vốn đầu tư khẳng định theo định nấc Phần Trăm phần trăm (%) (ban hành tại bảng tiên phong hàng đầu.1 của Phụ lục số 1 đương nhiên Thông bốn này) nhân với chi phí sản xuất và ngân sách thiết bị (chưa tồn tại thuế quý hiếm gia tăng) trong tổng mức đầu tư của dự án công trình.
2. Chi phí làm chủ dự án công trình trong dự toán desgin công trình hoặc tổng dự toán thù của dự án khẳng định theo định nấc Tỷ Lệ (%) (thuộc định mức phần trăm % thực hiện nhằm tính ngân sách cai quản dự án vào tổng giá trị đầu tư chi tiêu được duyệt) nhân với chi phí desgin với sản phẩm (chưa tồn tại thuế quý giá gia tăng) vào dự toán thù tạo công trình xây dựng hoặc tổng dự toán của dự án.
3. túi tiền thống trị dự án của những dự án công trình đầu tư chi tiêu thiết kế trên biển; bên trên đảo; dự án trải lâu năm dọc theo tuyến đường biên thuỳ bên trên đất liền, dự án công trình tại xã gồm điều kiện kinh tế - làng mạc hội đặc trưng khó khăn (vùng kho bãi ngang ven bờ biển cùng hải đảo; làng biên cương, xã bình yên khu; những xóm bản quan trọng đặc biệt khó khăn) theo hình thức của nhà nước xác minh theo định nấc tại bảng tiên phong hàng đầu.1 của Prúc lục tiên phong hàng đầu kèm theo Thông bốn này cùng kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,35. Chi phí quản lý dự án công trình của dự án trải dài theo tuyến bên trên địa bàn từ nhị thức giấc trsinh hoạt lên hoặc dự án gồm những dự án công trình riêng lẻ được kiến thiết bên trên địa phận nhiều tỉnh giấc không giống nhau khẳng định theo định mức ban hành trên bảng tiên phong hàng đầu.1 của Phú lục hàng đầu hẳn nhiên Thông tư này với điều chỉnh với thông số k = 1,1.
4. Trường phù hợp dự án được quản lý theo hiệ tượng nhà đầu tư sử dụng bốn phương pháp pháp nhân của bản thân mình cùng bộ máy trình độ trực trực thuộc có đủ điều kiện năng lực nhằm thẳng thống trị dự án công trình, chi phí cai quản dự án công trình khẳng định theo định nấc phát hành tại bảng hàng đầu.1 của Phụ lục hàng đầu dĩ nhiên Thông bốn này cùng kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 0,8.
5. Trường thích hợp mướn tư vấn quản lý dự án, chi phí mướn support làm chủ dự án công trình xác minh bằng dự toán thù bên trên cơ sở câu chữ, trọng lượng quá trình làm chủ dự án công trình được thỏa thuận trong hòa hợp đồng quản lý dự án công trình thân công ty chi tiêu cùng với công ty thầu hỗ trợ tư vấn cai quản dự án công trình. túi tiền thuê hỗ trợ tư vấn làm chủ dự án công trình (đã bao gồm thuế quý giá gia tăng) cộng với ngân sách làm chủ dự án của công ty đầu tư ko quá chi phí cai quản dự án xác định theo hướng dẫn trên Thông tứ này.
6. Trường thích hợp chi phí lắp thêm chỉ chiếm tỷ trọng ≥ một nửa tổng ngân sách xây cất và vật dụng trong tổng giá trị đầu tư chi tiêu được xem xét thì kiểm soát và điều chỉnh định mức giá thống trị dự án với thông số k = 0,8.
7. Trường phù hợp dự án được quản lý theo các dự án nhân tố trong những số đó từng dự án công trình nhân tố rất có thể quản lý độc lập, khai thác áp dụng hoặc được phân kỹ đầu tư để tiến hành thì chi phí cai quản dự án được xác định riêng theo đồ sộ của từng dự án nguyên tố.
8. Trường thích hợp tổng thầu triển khai một số các bước thống trị dự án công trình ở trong trách rưới nhiệm của chủ đầu tư chi tiêu thì tổng thầu thừa kế một trong những phần ngân sách quản lý dự án công trình tùy trực thuộc trách nhiệm bởi vì công ty chi tiêu giao. giá cả tổng thầu tiến hành các công việc cai quản dự án bởi nhà chi tiêu và tổng thầu thỏa thuận hợp tác trường đoản cú mối cung cấp ngân sách đầu tư làm chủ dự án cùng được xác định trong giá chỉ đúng theo đồng tổng thầu. Ngân sách chi tiêu thống trị dự án của chủ đầu tư chi tiêu cùng ngân sách làm chủ dự án công trình của tổng thầu không quá chi phí thống trị dự án xác minh theo hướng dẫn trên Thông bốn này.
Điều 6. Xác định chi phí cai quản dự án của dự án công trình đầu tư theo bề ngoài đối tác công tư (PPP)
1. giá thành thống trị dự án công trình của Cơ quan đơn vị nước có thẩm quyền khẳng định bởi dự toán tương xứng cùng với nhiệm vụ thống trị dự án với các chính sách chính sách gồm liên quan.
2. túi tiền buổi giao lưu của đơn vị thống trị dự án công trình nằm trong Cơ quan liêu công ty nước có thđộ ẩm quyền xác minh bằng định mức Tỷ Lệ Xác Suất (%) (phát hành trên bảng số 1.2 của Phụ lục hàng đầu đương nhiên Thông tư này) nhân cùng với ngân sách thiết kế cùng ngân sách thiết bị (chưa có thuế cực hiếm gia tăng) vào tổng giá trị chi tiêu desgin của dự án. Chi tiêu hoạt động của đơn vị chức năng cai quản dự án ở trong Cơ quan liêu công ty nước có thđộ ẩm quyền so với những dự án trải nhiều năm theo tuyến đường trên địa bàn từ bỏ nhị tỉnh trngơi nghỉ lên hoặc dự án bao gồm các công trình xây dựng hiếm hoi được thi công bên trên địa bàn những tỉnh khác biệt xác minh theo định mức phát hành trên bảng hàng đầu.2 của Phụ lục hàng đầu tất nhiên Thông bốn này cùng điều chỉnh cùng với thông số k = 1,1.
3. giá cả làm chủ dự án ở trong nhà đầu tư chi tiêu xác định theo phía dẫn tại Điều 5 Thông bốn này cùng kiểm soát và điều chỉnh cùng với thông số k = 0,7.
Chương thơm IIIXÁC ĐỊNH CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Điều 7. Nội dung chi phí tư vấn đầu tư chi tiêu xây dựngNgân sách chi tiêu tư vấn chi tiêu xây dừng khẳng định theo định mức giá tư vấn đầu tư chi tiêu phát hành là đại lý để xác định chi phí những các bước support gồm: ngân sách nhân lực support (tiền lương, các khoản phụ cấp cho lương, chi phí thưởng trọn, phúc lợi lũ, các khoản góp phần bảo hiểm làng mạc hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, kinh phí công doàn, trích nộp khác theo lao lý của điều khoản đối với những cá nhân thực hiện quá trình hỗ trợ tư vấn trên dự án); ngân sách ứng dụng kỹ thuật công nghệ; chi phí thanh hao toán những hình thức nơi công cộng, vật dụng tứ văn chống phđộ ẩm, thông báo liên lạc; ngân sách thuê mướn, sửa chữa, buôn bán gia tài giao hàng hỗ trợ tư vấn mang lại dự án (nếu có); ngân sách quản lý của tổ chức triển khai bốn vấn; ngân sách khác; lợi tức đầu tư chịu đựng thuế tính trước tuy thế chưa bao hàm ngân sách áp dụng hệ thống lên tiếng dự án công trình (BIM), thuế quý giá tăng thêm và ngân sách dự phòng.
Điều 8. Xác định ngân sách tư vấn chi tiêu xây dựng

1. giá thành support xác định bên trên các đại lý định nấc xác suất phần trăm (%) khớp ứng cùng với đồ sộ chi phí xây dừng, đồ sộ chi phí thứ hoặc bài bản chi phí xuất bản và chi phí trang bị.
2. túi tiền tư vấn xác minh theo các loại công trình; cấp cho dự án công trình theo cách thức hiện hành. Riêng chi phí hỗ trợ tư vấn của công trình xây dựng quốc phòng, bình yên khẳng định theo định mức giá thành support của các loại công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp & trồng trọt với trở nên tân tiến nông làng mạc khớp ứng.
3. Ngân sách support xác định theo định mức ban hành tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tứ này không bao gồm chi phí nhằm lập làm hồ sơ bởi tiếng quốc tế. Ngân sách chi tiêu lập làm hồ sơ bằng giờ nước ngoài được bổ sung cập nhật vào chi phí support cùng xác minh bởi lập dự toán thù tuy vậy về tối đa không thực sự 15% chi phí tư vấn khẳng định theo định nấc ban hành trên Phụ lục số 2 kèm theo Thông tứ này.
4. Trường hợp phải khởi tạo thêm làm hồ sơ support theo tiền lệ thế giới, lập các report riêng biệt theo hưởng thụ trong phòng tài trợ so với những dự án công trình vay vốn ngân hàng quốc tế thì chi phí cho các các bước trên xác minh bởi dự toán thù tương xứng cùng với nội dung thử dùng của từng các bước.
5. Trường đúng theo vận dụng mặt khác những hệ số điều chỉnh định mức chi phí hỗ trợ tư vấn thì nhân những hệ số kiểm soát và điều chỉnh cùng với định mức giá thành tư vấn.

Xem thêm: Booking Note Là Gì ? Booking Note Trong Xuất Nhập Khẩu Là Gì


6. Trường phù hợp mướn cá thể, tổ chức triển khai hỗ trợ tư vấn thực hiện một số các bước tư vấn theo đề nghị của cơ quan quản lý công ty nước trong quy trình chất vấn công tác nghiệm thu công trình desgin thì ngân sách thuê cá nhân, tổ chức triển khai support xác định bởi dự toán thù phù hợp với văn bản, phạm vi các bước support đề nghị thực hiện.
7. Trường thích hợp mướn tổ chức tư vấn trong nước phối hận phù hợp với chuyên gia tư vấn quốc tế để triển khai công việc tư vấn thì chi phí thuê hỗ trợ tư vấn khẳng định bằng dự tân oán ngân sách cơ mà ko vượt vượt 2,0 lần mức giá tính theo định mức trên Phụ lục số 2 kèm theo Thông tứ này. Ngân sách mướn chuyên gia tư vấn quốc tế xác định bên trên các đại lý con số chuyên gia, thời gian thao tác làm việc của chuyên gia, tiền lương của Chuyên Viên cùng các khoản chi phí cần thiết không giống để xong công việc tư vấn được mướn. Chi tiêu mướn Chuyên Viên tư vấn quốc tế khẳng định theo thông lệ quốc tế, cân xứng cùng với luật pháp ở trong nhà tài trợ vốn (giả dụ có) cùng tương xứng với điều kiện tiến hành hình thức hỗ trợ tư vấn trên toàn nước.
Chương IVTỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Xử lý gửi tiếpViệc xác minh ngân sách cai quản dự án, chi phí support vào quy trình sự chuyển tiếp giữa biện pháp tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CPhường được pháp luật ví dụ nlỗi sau:
2. Đối với dự án công trình đầu tư chi tiêu kiến tạo sẽ phê chu đáo sau ngày tất cả hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:
b) Trường vừa lòng gói thầu quản lý dự án công trình, gói thầu support không tiến hành gạn lọc đơn vị thầu hoặc sẽ thực hiện tuyển lựa nhà thầu trước thời điểm có hiệu lực thực thi của Thông tứ này thì vận dụng định mức giá thành cai quản dự án công trình, ngân sách hỗ trợ tư vấn phát hành trên Thông bốn này để update giá bán gói thầu thống trị dự án công trình, gói thầu hỗ trợ tư vấn.
3. Đối cùng với các hòa hợp đồng quản lý dự án, tư vấn đã ký kết trước thời điểm ngày có hiệu lực Thông bốn này thì thực hiện theo văn bản của đúng theo đồng và phù hợp với điều khoản của luật pháp vận dụng mang lại thích hợp đồng.
Điều 10. Hiệu lực thi hành Thông tứ này còn có hiệu lực thực hành kể từ ngày 15 tháng hai năm 2020.

Nơi nhận:

- Thủ tướng tá, các Phó Thủ tướng tá Chính phủ;

- Các Sở, ban ngành ngang Sở, cơ sở trực thuộc Chính phủ;

- HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các thức giấc, thị thành trực trực thuộc TW;

- Văn uống phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Vnạp năng lượng chống Quốc hội;

- Văn uống phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm gần cạnh dân chúng tối cao;

- Tòa án dân chúng tối cao;

- Kiểm toán bên nước;

- Hội đồng dân tộc của Quốc hội;

- Cơ quan lại Trung ương của những đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bạn dạng QPPL (Bộ Tư pháp);

- Uỷ ban Dân tộc;

- Sở Xây dựng các tỉnh, đô thị trực ở trong TW;

- Công báo,WebsiteChính phủ;WebsiteBộ Xây dựng;

- Sở Xây dựng: Bộ trưởng, Thử trưởng

- Các đơn vị chức năng thuộc với trực nằm trong Bộ;

- Lưu:VP, PC, KTXD(100b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh


Phụ lục hàng đầu. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Bảng số 1.1: Định mức giá thành quản lý dự án

Đơn vị tính: xác suất %

TT

Loại công trình

túi tiền kiến thiết và lắp thêm (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

đôi mươi.000

30.000

1

Công trình dân dụng

3,282

2,784

2,486

1,921

1,796

1,442

1,180

0,912

0,677

0,486

0,363

0,290

2

Công trình công nghiệp

3,453

2,930

2,616

2,021

1,890

1,518

1,242

1,071

0,713

0,512

0,382

0,305

3

Công trình giao thông

2,936

2,491

2,225

1,719

1,607

1,290

1,056

0,910

0,606

0,435

0,325

0,260

4

Công trình nông nghiệp với trở nên tân tiến nông thôn

3,108

2,637

2,355

1,819

1,701

1,366

1,118

0,964

0,642

0,461

0,344

0,275

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

2,763

2,344

2,093

1,517

1,486

1,214

1,020

0,856

0,570

0,409

0,306

0,245


Bảng số 1.2: Định mức chi phí hoạt động vui chơi của đơn vị chức năng cai quản dự án công trình thuộc Cơ quan tiền bên nước gồm thđộ ẩm quyền tiến hành dự án theo hiệ tượng công ty đối tác công tư (PPP)

Đơn vị tính: phần trăm %

TT

Loại công trình

giá cả xây cất cùng máy (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1

Công trình dân dụng

1,113

0,764

0,714

0,573

0,469

0,404

0,202

0,145

0,105

0,084

2

Công trình công nghiệp

1,178

0,809

0,756

0,607

0,497

0,428

0,214

0,154

0,111

0,088

3

Công trình giao thông

1,001

0,688

0,643

0,516

0,445

0,385

0,178

0,131

0,094

0,075

4

Công trình nông nghiệp trồng trọt và phát triển nông thôn

1,065

0,731

0,684

0,549

0,450

0,388

0,193

0,139

0,100

0,080

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,945

0,649

0,606

0,487

0,398

0,343

0,172

0,123

0,089

0,071


Prúc lục số 2. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

I. Hướng dẫn áp dụng định mức ngân sách lập report nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo phân tích khả thi, báo cáo tài chính - kỹ thuật

1. Ngân sách lập báo cáo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi khẳng định theo định nút Phần Trăm xác suất (%) (ban hành tại bảng số 2.1 của Prúc lục số 2 đương nhiên Thông tư này) nhân với chi phí sản xuất và chi phí trang bị (chưa xuất hiện thuế quý hiếm gia tăng) dự tính theo suất vốn đầu tư hoặc tài liệu ngân sách của các dự án tất cả đặc thù, bài bản tựa như sẽ hoặc đang triển khai.

2. giá cả lập report nghiên cứu và phân tích khả thi khẳng định theo định nấc tỷ lệ Phần Trăm (%) (phát hành trên bảng số 2.2 của Prúc lục số 2 tất nhiên Thông tứ này) nhân cùng với ngân sách xây đắp và chi phí sản phẩm công nghệ (chưa có thuế quý giá gia tăng) trong sơ bộ tổng giá trị đầu tư chi tiêu của báo cáo nghiên cứu và phân tích chi phí khả thi được ưng chuẩn hoặc ước tính theo suất vốn đầu tư chi tiêu, dữ liệu ngân sách của những dự án bao gồm tính chất, đồ sộ giống như đang hoặc sẽ triển khai (vào ngôi trường hợp dự án công trình không phải lập báo cáo nghiên cứu và phân tích chi phí khả thi).

3. Chi tiêu lập report tài chính - chuyên môn khẳng định theo định mức tỷ lệ Phần Trăm (%) (ban hành trên bảng số 2.3 của Prúc lục số 2 cố nhiên Thông bốn này) nhân cùng với ngân sách sản xuất cùng chi phí máy (chưa xuất hiện thuế quý hiếm gia tăng) dự kiến theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu ngân sách của các dự án công trình gồm đặc điểm, bài bản tương tự như sẽ hoặc đang triển khai.

4. Chi phí lập đề xuất dự án công trình đối với những dự án đầu tư chi tiêu theo hình thức công ty đối tác công bốn (PPP) khẳng định nlỗi sau:

- Chi tiêu lập đề xuất dự án công trình nhóm A, B xác minh bằng 40% ngân sách lập báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi của dự án có quy mô tương xứng xác định theo định nút tỷ lệ tỷ lệ (%) phát hành tại Prúc lục số 2 tất nhiên Thông tư này.

- Chi tiêu lập lời khuyên dự án so với những dự án công trình nhóm C khẳng định bởi 80% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án công trình gồm quy mô tương xứng xác định theo định mức phần trăm xác suất (%) phát hành tại Phụ lục số 2 dĩ nhiên Thông bốn này.

5. Ngân sách lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo phân tích khả thi của những dự án quan trọng đặc biệt giang sơn được kiểm soát và điều chỉnh cùng với hệ số k = 1,1.

6. Chi phí lập báo cáo phân tích khả thi và lập báo cáo kinh tế - chuyên môn của một số dự án công trình được điều chỉnh nlỗi sau:

- Dự án cải tạo, sửa chữa, không ngừng mở rộng có tính tân oán liên kết cùng với công trình hiện tại có: k = 1,15.

- Dự án đầu tư chi tiêu gồm nhiều công trình đơn nhất được xây cất bên trên địa phận trường đoản cú nhì tỉnh trlàm việc lên: k = 1,1.

- Sử dụng kiến tạo mẫu, xây cất điển hình vì cơ sở bao gồm thẩm quyền ban hành: k = 0,80.

- Sử dụng thi công lặp lại hoặc sử dụng lại thiết kế: k = 0,80.

7. Ngân sách chi tiêu điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư chi tiêu gây ra xác định bởi dự tân oán theo phía dẫn tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tứ này.


Bảng số 2.1: Định mức giá lập report nghiên cứu và phân tích chi phí khả thi

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT

Loại công trình

túi tiền gây ra cùng đồ vật (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

trăng tròn.000

30.000

1

Công trình dân dụng

0,668

0,503

0,376

0,240

0,161

0,100

0,086

0,073

0,050

0,040

0,026

0,022

2

Công trình công nghiệp

0,757

0,612

0,441

0,294

0,206

0,163

0,141

0,110

0,074

0,057

0,034

0,027

3

Công trình giao thông

0,413

0,345

0,251

0,177

0,108

0,071

0,062

0,053

0,036

0,029

0,019

0,016

4

Công trình nông nghiệp trồng trọt với phát triển nông thôn

0,566

0,472

0,343

0,216

0,144

0,096

0,082

0,070

0,048

0,039

0,025

0,021

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,431

0,360

0,262

0,183

0,112

0,074

0,065

0,055

0,038

0,030

0,020

0,017


Bảng số 2.2: Định mức chi phí lập report nghiên cứu khả thi

Đơn vị tính: Tỷ Lệ %

TT

Loại công trình

Ngân sách xây đắp và sản phẩm công nghệ (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

đôi mươi.000

30.000

1

Công trình dân dụng

1,114

0,914

0,751

0,534

0,402

0,287

0,246

0,209

0,167

0,134

0,102

0,086

2

Công trình công nghiệp

1,261

1,112

0,882

0,654

0,515

0,466

0,404

0,315

0,248

0,189

0,135

0,107

3

Công trình giao thông

0,689

0,628

0,501

0,393

0,271

0,203

0,177

0,151

0,120

0,097

0,075

0,063

4

Công trình nông nghiệp cùng cách tân và phát triển nông thôn

0,943

0,858

0,685

0,480

0,361

0,273

0,234

0,201

0,161

0,129

0,100

0,084

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,719

0,654

0,524

0,407

0,280

0,211

0,185

0,158

0,127

0,101

0,078

0,065


Bảng số 2.3: Định mức ngân sách lập báo cáo tài chính - kỹ thuật

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT

Loại công trình

Chi tiêu xây dựng cùng đồ vật (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 1

3

7

≤ 15

1

Công trình dân dụng

6,5

4,7

4,2

3,6

2

Công trình công nghiệp

6,7

4,8

4,3

3,8

3

Còng trình giao thông

5,4

3,6

2,7

2,5

4

Công trình nông nghiệp trồng trọt và phát triển nông thôn

6,2

4,4

3,9

3,6

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

5,8

4,2

3,4

3,0


Ghi chú: giá thành lập báo cáo kinh tế tài chính - chuyên môn xác minh theo định nấc trên bảng 2.3 nhưng mà về tối tđọc (không bao gồm thuế GTGT) không bé dại rộng 5.000.000 đồng.


II. Hướng dẫn vận dụng định mức chi phí xây cất xây dựng

1. Chi phí xây cất kiến thiết khẳng định theo hướng dẫn tại Thông tứ này nhằm xong xuôi các quá trình xây cất gồm: Ttiết minh thi công, các bạn dạng vẽ xây dựng, lập dự toán thù xây dựng, lập chỉ dẫn kỹ thuật, lập các bước gia hạn công trình xây dựng, đo lường và thống kê tác giả và thiết lập bảo đảm trách rưới nhiệm nghề nghiệp.

2. Ngân sách chi tiêu xây cất tạo khẳng định theo định mức giá xác suất Tỷ Lệ (%) (phát hành trường đoản cú bảng số 2.4 cho bảng số 2.13 của Prúc lục số 2 tất nhiên Thông bốn này ) nhân với ngân sách tạo ra (chưa tồn tại thuế quý hiếm gia tăng) tương xứng với các loại, cấp cho của từng công trình trong tổng mức đầu tư chi tiêu được chuẩn y.

3. Chi tiêu kiến thiết thành lập xác minh theo cách làm sau:

Trong đó:

- Ctk: Ngân sách xây cất xây dựng; đơn vị tính: giá trị;

- Cxd: Chi phí sản xuất khớp ứng cùng với loại, cấp của từng dự án công trình vào tổng mức vốn đầu tư chi tiêu được duyệt; đơn vị chức năng tính: giá bán trị;

- Nt: Định mức giá thành xây đắp theo công bố; đơn vị tính: Xác Suất %;

- k: Hệ số kiểm soát và điều chỉnh định mức chi phí thi công.

4. giá thành thi công tạo ra tính theo định nấc Tỷ Lệ Tỷ Lệ (%) ban hành tại Phú lục số 2 kèm theo Thông tứ này đã gồm chi phí lập dự toán thù xuất bản, ngân sách lập dự tân oán kiến thiết chiếm phần khoảng chừng 12% của chi phí thiết kế kiến tạo.

5. Định mức giá thành xây đắp phát hành điều chỉnh trong các ngôi trường vừa lòng sau:

5.1. Công trình sửa chữa hoặc công trình tôn tạo hoặc công trình xây dựng tăng cấp hoặc dự án công trình mở rộng:

- Thiết kế thay thế hoặc tôn tạo hoặc nâng cấp:

+ Trường đúng theo thiết kế ko thay đổi kết cấu Chịu đựng lực của công trình: k = 1,1;

+ Trường hòa hợp xây đắp bao gồm biến hóa kết cấu Chịu đựng lực (ko tất cả móng công trình) của công trình xây dựng hoặc xây cất tôn tạo, nâng cấp dây chuyền technology, bổ sung cập nhật thiết bị: k = 1,2;

+ Trường vừa lòng thiết kế có biến đổi kết cấu Chịu lực và móng công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình: k =1,3;

- Thiết kế mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền sản xuất công nghệ của công trình xây dựng hiện có: k = 1,15.

5.2. Thiết kế tạo ra công trình tạo trên biển, công trình xây dựng ko kể hải đảo, kiến tạo dây chuyền sản xuất công nghệ tất cả khối hệ thống điều khiển tự động hóa SCADA (System Control and Data Acquisition), DCS (Distributed Control System): k = 1,15.

5.3. Trường vừa lòng áp dụng xây đắp mẫu, kiến thiết điển hình bởi vì ban ngành tất cả thẩm quyền ban hành; kiến thiết dự án công trình lặp lại vào một cụm công trình xây dựng hoặc vào một dự án hoặc thực hiện lại thiết kế, chi phí thi công khẳng định theo cách làm sau:

Ctk = Cxd x Nt x (0,9 x k + 0,1)

Trong đó:

- Cxd: túi tiền xây đắp khớp ứng cùng với loại, cấp của từng công trình vào tổng mức đầu tư chi tiêu được duyệt; đơn vị tính: giá bán trị;

- Nt: Định mức giá thành xây cất theo công bố; đơn vị tính: phần trăm %;

- k: Hệ số điều chỉnh giám định mức chi phí xây đắp do:

+ Sử dụng xây đắp mẫu mã, xây cất điển hình: Công trình sản phẩm công nghệ nhất: k = 0,36; công trình xây dựng sản phẩm hai trở đi: k = 0,18;

+ Thiết kế dự án công trình lặp lại vào một cụm dự án công trình hoặc vào một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế: Công trình, lắp thêm nhất: k = 1 (ko điều chỉnh); công trình xây dựng máy hai: k = 0,36; công trình thiết bị ba trlàm việc đi: k = 0,18;

- 0,1: Chi phí giám sát và đo lường người sáng tác (10%).

6. Lúc sẽ vận dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh định nấc xây cất sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án công trình tại mục 11 cho mục 15 thì ko áp dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh định mức thay thế, tôn tạo, tăng cấp, không ngừng mở rộng theo phía dẫn trên điểm 5.1 mục 5 nêu trên.

7. Lúc rất cần được kiến tạo riêng biệt phần san nền của dự án quần thể kinh tế tài chính, khu công nghiệp, khu vực du lịch, khu vực thành phố mới thì ngân sách xây dựng san nền của các dự án nêu bên trên tính bởi 40% định mức chi phí kiến thiết dự án công trình giao thông cấp IV.

8. Trường hòa hợp vận dụng bề ngoài tổng thầu xây đắp thì chi phí thống trị của tổng thầu xây cất được trích tự ngân sách xây dựng của những đơn vị thầu phú bên trên cơ sở thỏa thuận thân những bên.

9. Định mức giá thành thi công xây dựng chưa có ngân sách để tiến hành các công việc sau:

a) Khảo cạnh bên thiết kế Ship hàng thiết kế;

b) Đưa tyên ổn, mốc thi công công trình xây dựng ra thực địa;

c) Đo đạc, Reviews hiện trạng công trình xây dựng Giao hàng xây cất thay thế sửa chữa, tôn tạo, tăng cấp, mnghỉ ngơi rộng;

d) Thiết kế di dời; xây cất phương án phá tháo công trình;

đ) Thiết kế sản xuất thứ (trừ xây cất trang bị cơ khí ban hành tại bằng TL1);

e) Thiết kế hệ thống điều khiển xuất sắc của tòa nhà;

f) Thiết kế nội thất;

g) Lựa chọn phương pháp tiết kiệm chi phí tích điện so với thi công thành lập công trình;

h) Làm quy mô hoặc phân tách mô hình tdiệt lực công trình;

i) Mô tả địa chất trong quy trình xuất bản công trình xây dựng tbỏ năng lượng điện, tbỏ lợi;

k) Lập báo cáo tác động môi trường, lập cam đoan bảo đảm an toàn môi trường;

l) Lập báo cáo nhận xét cồn khu đất công trình xây dựng (theo những hiểu biết phải khởi tạo báo cáo riêng);

m) Lập các report, làm hồ sơ thỏa thuận chăm ngành theo thử dùng của nhà đầu tư (ví như có);

n) Mua bán quyền thi công.

giá thành để tiến hành các quá trình nêu bên trên khẳng định theo các vnạp năng lượng bản gợi ý tương xứng hoặc xác minh bằng lập dự tân oán chi phí.

Xem thêm: (Audio) Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh « Thư Viện Đất Việt, Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

10. giá cả xây cất xuất bản kiểm soát và điều chỉnh hoặc lập dự toán xây cất kiểm soát và điều chỉnh khẳng định bằng dự tân oán theo hướng dẫn trên Prúc lục số 3 tất nhiên Thông tứ này.

11. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Bảng số 2.4: Định mức ngân sách thi công kỹ thuật của công trình gia dụng bao gồm yên cầu xây đắp 3 bước


Chuyên mục: Blogs