Chu De Liège, Liège, Belgium

Trung tâm giờ đồng hồ Trung dramrajani.com share tới bạn đọc list những tự vựng giờ đồng hồ Trung về những linh phụ kiện máy tính. Rất có lợi với các bạn muốn không ngừng mở rộng vốn từ tương tự như giao tiếp công dụng hơn.

Từ vựng giờ đồng hồ Trung về Máy tính

1安装Cài đặt (thiết lập, install)Ānzhuāng
2比特Bitbite
3笔记本notebookbǐjìběn
4壁纸Hình nền (wall paper)bìzhǐ
5表格Bảngbiǎogé
6博客Blogbókè
7补丁Bản vábǔdīng
8操作系统Hệ điều hànhcāozuò xìtǒng
9程序Chương trìnhchéngxù
10程序员Lập trình viênchéng xù yuán
11冲突Xung độtchōngtū
12处理器Bộ vi cập nhật (CPU)chǔlǐ qì
13磁道Trackcídào
14磁盘Đĩa từcípán
15存盘Lưu (save)cúnpán
16打印Indǎyìn
17单击Kích solo (single click)dānjī
18导出Exportdǎochū
19导入Importdǎorù
20登录Đăng nhậpdēnglù
21地址Địa chỉ (adress)dìzhǐ
22地址簿adress bookdìzhǐbù
23电脑Máy vi tínhdiàn nǎo
24电视盒TV boxdiàn shì hé
25电子邮箱Hòm thỏng năng lượng điện tửdiànzǐ yóu xiāng
26调制解调器Modemtiáo zhì jiě tiáo qì
27对话框Hộp thoại (dialog box)duì huà kuāng
28服务器Serverfú wù qì
29复制Copyfùzhì
30格式化Formatgéshì huà
31更新Cập nhật (update)gēngxīn
32工具Công cố (tool)gōngjù
33光盘Đĩa CDguāng pán
34光学鼠标Chuột quangguāng xué shǔbiāo
35广告软件Malwareguǎng gào ruǎn jiàn
36互联网Internethù lián wǎng
37回收站Thùng ráchuí shōu zhàn
38激活Kích hoạtjīhuó
39寄生虫Spamjì shēng chóng
40间谍软件Phần mềm loại gián điệpjiàndié ruǎnjiàn
41兼容Tích thích hợp, tương thíchjiānróng
42剪切cutjiǎnqiè
43鍵盤Bàn phím(keyboard)jiànpán
44接口Cổng, khe cắmjiēkǒu
45开源碼Mã mối cung cấp mởkāiyuánmǎ
46拷貝(抄錄)Copykǎobèi (chāolù)
47控制面板control panelkòng zhì miàn bǎn
48快捷Short cutkuàijié
49寬帶Băng thông rộngkuāndài
50垃圾文件File ráclājī wénjiàn
51藍牙Bluetoothlányá
52離線Offline, nước ngoài tuyếnlíxiàn
53連接Liên kết (link)liánjiē
54連接Connectliánjiē
55聊天Chatliáotiān
56聊天室chatroomliáo tiān shì
57内存RAMnèicún
58配置Cấu hìnhpèizhì
59平台Platformpíngtái
60屏幕Màn hình (monitor)píngmù
61屏幕保护screen savepíngmù bǎohù
62破解Unlock (crack)pòjiě
63驅動器ổ đĩaqūmẫu qì
64軟件Phần mềmruǎnjiàn
65三维3Dsānwéi
66删除Xóa(delete)shānchú
67闪盘,优盘ổ USBshǎn pán, yōupán
68上傳uploadshàng chuán
69上載uploadsmặt hàng zài
70設置setupshèzhì
71攝象頭(網路攝影機)Webcamshè cổ xiàng tóu (wǎng lù shtrằn yǐngjī)
72升级Nâng cấpshēngjí
73聲卡Cạc âm tkhô cứng (sound card)shēngkǎ
74十亿字节gigabyte (coi GB)shí yì zì jié
75适配器Thiết bị ghxay (adapter) shìpèiqì
76手提電腦Máy tính cầm tay (laptop)shǒutí diànnǎo
77輸入法Sở gõ (IME)shūrù fǎ
78鼠標nhỏ chuột (mouse) shǔbiāo
79数据Dữ liệu (data)shùjù
80双核处理器chip 2 nhânshuānxẹp chǔlǐ qì
81双击Kích song (double click)shuāngjī
82搜索Tìm kiếm (search) sōusuǒ
83搜索引擎Công cầm search kiếmsōusuǒ yǐnqíng
84碎片整理Deflagmentsuìpiàn zhěnglǐ
85图标Biểu tượng (item)túbiāo
86图像Hình ảnhtúxiàng
87退出Thoát, đăng xuấttuìchū
88外存Bộ ghi nhớ ngoàiwài cún
89网络Mạngwǎngluò
90網路(络)教育Giáo dục qua mạngwǎng lù (luò) jiàoyù
91網路(络)游戲Trò nghịch trực tuyếnwǎng lù (luò) yóuxì
92網頁website (web page)wǎngyè
93網友Thành viên mạngwǎngyǒu
94網站Websitewǎngzhàn
95文本文件Vnạp năng lượng bạn dạng Wordwénběn wénjiàn
96文件Tệp tin (file) wénjiàn
97文件夾Tlỗi mục (folder)wénjiàn jiā
98系统Hệ thống (system)xìtǒng
99下載downloadxiàzài
100顯示卡Cạc screen (VGAcard)xiǎnshì kǎ
101顯示器Màn hìnhxiǎn shì qì
102芯片Chipxīn piàn
103演示文稿Tệp biểu đạt PowerPointyǎnshì wéngǎo
104液晶屏幕Màn hình tinh thể lỏngyèjīng píngmù
105因特網(網路)Internetyīnđái wǎng (wǎng lù)
106硬件Phần cứng yìng jiàn
107硬盤ổ đĩa cứng yìng pán
108優化Tối ưu hóa yōuhuà
109源碼Mã nguồnyuán mǎ
110在線Trực tuyếnzàixiàn
111黏貼Dán (paste)niántiē
112賬號Số thông tin tài khoản (account)zhànghào
113Megazhào
114重启Khởi động lạichóngqǐ
115主板Bo mạch công ty (mainboard)zhǔbǎn
116主机Serverzhǔjī
117主機板Bo mạch chủzhǔjī bǎn
118主題Chủ đề (theme)zhǔtí
119主頁trang chủ (trang chính page)zhǔyè
120屬性Thuộc tính (properties)shǔxìng
121注冊Đăng kí (login, register)zhùcè
122轉换Chuyển thay đổi (switch)zhuǎn huàn
123装碟Đĩa càizhuāng dié
124桌面Desktop zhuōmiàn
125字節Bytezì jié
126字體fonts chữ zìtǐ
127自定義Custom zì dìngyì
128最终用戶over userzuìzhōng yònghù
129雅虎通Yahoo! MessengerYǎhǔ tōng
130雅虎邮件Yahoo! MailYǎhǔ yóujiàn
131雅虎Yahoo!Yǎhǔ
132输出Xuất, raShūchū
133文字信息处理Xử lý tự, cách xử trí vnạp năng lượng bảnWénzì xìnxī chǔlǐ
134信息处理Xử lý thông tinXìnxī chǔlǐ
135成批处理Xử lý tài liệu theo lô, theo khốiChéng pī chǔlǐ
136数据处理Xử lý dữ liệuShùjù chǔlǐ
137万维网WWW (world wide web)Wàn wéi wǎng
138网站WebsiteWǎngzhàn
139摄像头WebcamShtrằn xiàng tóu
140计算机病毒Virus vật dụng tínhJìsuànjī bìngdú
141微代码Vi mã, vi codeWéi dàimǎ
142微指令Vi lệnhWéi zhǐlìng
143微程序Vi cmùi hương trìnhWéi chéng xù
144U盘、通用串行总线USBU pán, tōngyòng chuàn háng zǒngxiàn
145百分比Tỷ lệ phần trămBǎi fēn bǐ
146信息传送Truyền thông tinXìnxī chuán sòng
147电子游戏Trò chơi điện tửDiànzǐ yóuxì
148浏览器Trình chăm chút (browser)Liúlǎn qì
149人工智能Trí tuệ tự tạo, trí tối ưu nhân tạoRéngōng zhìnéng
150人的智能Trí sáng dạ con ngườiRén de zhìnéng
151信息交换Trao thay đổi thông tinXìnxī jiāo huàn
152网页Trang webWǎngyè
153主页Trang chủZhǔyè
154“或”Toán thù tử OR“Huò”
155“非”Tân oán tử NOT“Fēi”
156“与非”Toán tử NAND“Yǔ fēi”
157“与”Toán thù tử AND“Yǔ”
158黑客Tin tặc, hackerHēikè
159信息检索Tìm tìm thông tinXìnxī jiǎn suǒ
160标题Tiêu đềBiāotí
161电子商务Tmùi hương mại năng lượng điện tửDiànzǐ shāng wù
162电脑机箱Thùng thiết bị, CPUDiàn nǎo jīxiāng
163电子函件、电子邮件Tlỗi điện tử, EmailDiànzǐ hánjiàn, diànzǐ yóujiàn
164信息tin tức, thông điệpXìnxī
165资讯tin tức, dữ liệuZīxùn
166安排Thiết lập, cài đặt đặtĀnpái
167软件设计Thiết kế phần mềmRuǎnjiàn shèjì
168硬件设计Thiết kế phần cứngYìngjiàn shèjì
169外围设备Thiết bị nước ngoài viWàiwéi shèbèi
170存储设备Thiết bị lưu giữ trữCúncrúc shèbèi
171监测器Thiết bị giám sátJiānctrằn qì
172计时器Thiết bị đếm giờJìshí qì
173终端Thiết bị đầu cuốiZhōng duān
174磁卡Thẻ từCíkǎ
175存储卡、闪存卡Thẻ nhớCúncrúc kǎ, shǎncún kǎ
176按步操作Thao tác từng bướcÀn bù cāozuò
177计算机操作Thao tác máyJìsuànjī cāozuò
178人工操作Thao tác thủ công, làm việc thủ côngRéngōng cāozuò
179寄存器Tkhô hanh ghiJìcúnqì
180域名Tên miềnYùmíng
181文件Tập tinWénjiàn
182下载Tải xuống (download)Xiàzài
183耳机Tai nghe, headphoneĚrjī
184上载Tải lên (trên mạng) (upload)Shàngzài
185人的模拟Sự mô rộp ngườiRén de mónǐ
186卡片分类Sự lựa chọn bìa đục lỗKǎpiàn fēnlèi
187数据Số liệu, dữ liệuShùjù
188超级计算机Siêu thiết bị tínhChāojí jìsuànjī
189超链接Siêu links (hyperlink)Chāo liànjiē
190电子图书Sách điện tửDiànzǐ túshū
191聊天室Phòng tán ngẫu trên mạng, chống chatLiáotiān shì
192功能键Phím chức năngGōng néng jiàn
193计算机插头Phích gặm lắp thêm tínhJìsuànjī chātóu
194固件Phần sụn, vi chương trìnhGùjiàn
195软件Phần mềmRuǎnjiàn
196信息反馈Phản hồi thông tinXìnxī fǎnkuì
197硬件Phần cứngYìngjiàn
198闪盘、闪存盘ổ USB flash, ổ chớp USBShǎn pán, shǎncún pán
199软磁盘驱动器、软驱ổ đĩa mềmRuǎn cípán qū dòngqì, ruǎnqū
200硬磁盘驱动器ổ đĩa cứngYìng cípán qū chiếc qì
201光驱ổ đĩa CDGuāngqū
202移动硬盘ổ cứng cầm tay, ổ cứng cắm ngoàiYíchiếc yìngpán
203计算机插口ổ cắn trang bị tínhJìsuànjī chākǒu
204按钮Nút ít bấmÀnniǔ
205输入信息Nhập thông tinShūrù xìnxī
206输入Nhập liệuShūrù
207标号Nhãn, ký kết hiệu, tấn công dấuBiāohào
208电源Nguồn điệnDiànyuán
209计算机工作者Người làm công tác vật dụng tínhJìsuànjī gōng zuò zhě
210算法语言Ngôn ngữ thuật toánSuànfǎ yǔyán
211人工智能语言Ngôn ngữ tối ưu nhân tạoRéngōng zhìnéng yǔyán
212人工语言Ngôn ngữ nhân tạoRéngōng yǔyán
213计算机语言Ngôn ngữ máy tínhJìsuànjī yǔyán
214公式翻译程序语言Ngôn ngữ FORTRANGōngshì fānyì chéngxù yǔyán
215MegabyteZhào
216微型计算机Máy vi tínhWéixíng jìsuànjī
217笔记本电脑Máy tính cầm tay (laptop)Bǐjìběn diànnǎo
218模拟计算机Máy tính tựa như, máy vi tính analogMónǐ jìsuànjī
219电子数据处理机Máy tính sử lý số liệu từ độngDiànzǐ shùjù chǔlǐ jī
220数字计算机Máy tính sốShùzì jìsuànjī
221仿生计算机Máy tính sinch học, máy tính bionicFǎng shēng jìsuànjī
222光学计算机Máy tính quang họcGuāngxué jìsuànjī
223家用计算机Máy tính gia đìnhJiāyòng jìsuànjī
224穿孔计算机Máy tính đục lỗChuānkǒng jìsuànjī
225电子计算机Máy tính điện tửDiànzǐ jìsuànjī
226台式电脑Máy tính nhằm bàn (desktop)Táishì diànnǎo
227终端计算机Máy tính đầu cuốiZhōng duān jìsuànjī
228中型计算机Máy tính cỡ trung bìnhZhōng xíng jìsuànjī
229巨型计算机Máy tính cỡ phệ, rất thứ tínhJùxíng jìsuànjī
230主机计算机Máy tính chủZhǔjī jìsuànjī
231掌上电脑Máy tính di động cầm tay (Palmtop)Zhǎng shàng diànnǎo
232个人电脑Máy tính cá nhân (PC)Gèrón rén diànnǎo
233平板电脑Máy tính bảng (Tablet PC)Píngbǎn diànnǎo
234服务器Máy VPS, máy vi tính phục vụFúwùqì
235喷墨打印机Máy in phunPēng dò dǎyìnjī
236激光打印机、激打Máy in laserJīguāng dǎyìnjī, jī dǎ
237打印机Máy inDǎyìnjī
238数据记录器Máy ghi số liệuShùjù jìlù qì
239字母穿孔机Máy đục một lỗ chữ cáiZìmǔ chuānkǒng jī
240打卡机Máy gọi phiếu đục lỗDǎkǎ jī
241计数器Máy đếm, bộ đếmJìshùqì
242键盘打字机Máy đánh chữ điều hànhJiànpán dǎzìjī
243主机Máy chủZhǔjī
244墙纸Mẫu nền màn hìnhQiángzhǐ
245广域网Mạng tổng thể, mạng diện rộng lớn, WANGuǎng yù wǎng
246计算机网络Mạng thứ tínhJì suàn jī wǎng luò
247因特网Mạng internetYīn tè wǎng
248城域网Mạng đô thị, MANChéng yù wǎng
249局域网Mạng toàn bộ, mạng LANJúyù wǎng
250液晶显示器Màn hình tinh thể lỏngYèjīng xiǎn shìqì
251桌面Màn hình desktopZhuō miàn
252显示器Màn hìnhXiǎn shìqì
253代码Mã, mật mãDàimǎ
254国家代码Mã quốc giaGuójiā dàimǎ
255信息编码Mã hóa thông tinXìnxī biānmǎ
256地址代码Mã địa chỉDìzhǐ dàimǎ
257初学者通用符号指令码Mã hướng dẫn ký hiệu vạn năng cho người new ban đầu, ngôn từ BASICChū xuézhě tōngyòng fúhào zhǐlìng mǎ
258卡片代码Mã card, mã bìa đục lỗKǎpiàn dàimǎ
259大五码Mã BIG 5, đại ngũ mãDà wǔ mǎ
260信息存储Lưu giữ thông tinXìnxī cúnchú
261信息量Lượng thông tinXìnxī liàng
262扬声器、喇叭LoaYáng shēng qì, lǎbā
263指令LệnhZhǐlìng
264上网Lên mạngSmặt hàng wǎng
265程序设计Lập trìnhChéngxù shèjì
266字符Ký tựZìfú
267百分比符号Ký hiệu phần trămBǎi fēn bǐ fúhào
268计算机知识Kiến thức sản phẩm công nghệ tínhJì suàn jī zhīshì
269单元Kăn năn, đối kháng vịDānyuán
270计算机科学Khoa học thiết bị tínhJìsuàn jī kēxué
271通用串行总线端口Khe cắn USBTōng yòng chuàn háng zǒngxiàn duānkǒu
272转贮、转存Kết xuấtZhuǎn zhù, zhuǎn cún
273通道KênhTōngdào
274汇编语言Hợp ngữHuìbiān yǔyán
275汇编Hợp dịchHuìbiān
276网络会议Hội nghị qua mạngWǎngluò huìyì
277个人数字助理Hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA)Gènhón nhén shùzì zhùlǐ
278内部通话系统(对讲机)Hệ thống truyền tin nội cỗ bởi loa (máy vô tuyến)Nèibù tōnghuà xìtǒng (duìjiǎngjī)
279信息系统Hệ thống thông tinXìnxī xìtǒng
280电源系统Hệ thống mối cung cấp điệnDiànyuán xìtǒng
281人机系统Hệ thống bạn – máyRén jī xìtǒng
282视窗操作系统hHệ điều hành quản lý WindowsShìchuāng cāozuò xìtǒng h
283操作系统Hệ điều hànhCāozuò xìtǒng
284谷歌GoogleGǔgē
285调试Gỡ rối, hiệu chỉnh lỗiTiáoshì
286按键Gõ phím, nhấn phímÀnjiàn
287谷歌邮箱G-mailGǔgē yóu xiāng
288用户界面Giao diện bạn dùngYònghù jièmiàn
289监督Giám sátJiāndū
290数据登录Ghi chép số liệuShùjù dēnglù
291高密度只读光盘DVD-ROMGāo mìdù zhǐ dú guāngpán
292寄存器容量Dung lượng tkhô giòn ghiJìcúnqì róngliàng
293存储量Dung lượng bộ nhớCúncrúc liàng
294网络电话Điện thoại internetWǎngluò diànhuà
295视频压缩光盘Đĩa VCD, đĩa hìnhShìpín yāsuō guāng pán
296磁盘Đĩa từCípán
297软磁盘、软盘Đĩa mềmRuǎn cípán, ruǎnpán
298数字视盘、数字Đĩa DVDShùzì shìpán, shùzì
299硬磁盘、硬盘Đĩa cứngYìngcípán, yìngpán
300网址Địa chỉ mạngWǎngzhǐ
301地址Địa chỉDìzhǐ
302可重写光盘Đĩa CD-RWKě cđợi xiě guāngpán
303可录光盘Đĩa CD-RKě lù guāngpán
304光盘、光碟Đĩa CD, đĩa compactGuāngpán, guāngdié
305读卡器Đầu gọi thẻ nhớDú kǎ qì
306通用串行总线接口Đầu gặm USBTōng yòng chuàn háng zǒng xiàn jiēkǒu
307计算机迷Dân nghiện thiết bị tínhJì suàn jī mí
308多媒体Đa phương tiệnDuōméitǐ
309电源开关Công tắc nguồnDiàn yuán kāiguān
310功能Công năng, chức năngGōngnéng
311鼠标Con chuộtShǔbiāo
312数据库Thương hiệu tài liệu, ngân hàng dữ liệuShùjùkù
313计算机专家Chuim gia đồ vật tínhJì suàn jī zhuān jiā
314输出程序Chương trình xuất, chương trình raShūchū chéngxù
315引导程序Chương thơm trình trường đoản cú khởi độngYǐndǎo chéngxù
316软件程序Chương trình phần mềmRuǎnjiàn chéngxù
317输入程序Chương thơm trình nhậpShūrù chéngxù
318监督程序Cmùi hương trình kiểm soát điều hành, lịch trình giám sátJiāndū chéngxù
319汇编程序Chương thơm trình dịch hòa hợp ngữ, công tác hòa hợp dịchHuìbiān chéngxù
320子程序Chương thơm trình con, chương trình được gọiZǐ chéngxù
321主程序Cmùi hương trình bao gồm, chương trình điều khiểnZhǔ chéngxù
322程序Cmùi hương trìnhChéngxù
323电子签名Chữ cam kết điện tửDiànzǐ qiānmíng
324操作说明Chỉ dẫn vận hànhCāozuò shuōmíng
325只读光盘CD-ROMZhǐ dú guāngpán
326卡片Card, thẻKǎpiàn
327网卡Card mạngWǎngkǎ
328视频卡Card màn hìnhShìpín kǎ
329声卡Card âm thanhShēngkǎ
330计算机电缆Cáp điện máy tínhJì suàn jī diànlǎn
331防火墙Bức tường lửaFáng huǒ qiáng
332文字信息处理机Bộ giải pháp xử lý văn uống bảnWénzì xìnxī chǔlǐ jī
333中央处理器Bộ cập nhật trung tâm(CPU)Zhōngyāng chǔlǐ qì
334微处理机Sở vi xử lýWéi chǔlǐ jī
335版面编排Bố trí, dàn trang ( layout)Bǎnmiàn biānpái
336磁盘存储装置Bộ nhớ đĩa từCípán cúnchụ zhuāngzhì
337闪存Sở ghi nhớ chớp, bộ nhớ lưu trữ cực nhanh ( flash memory)Shǎncún
338存储器Sở nhớCúnchúqì
339不间断电源Bộ mối cung cấp liên tiếp (UPS)Bù jiànduàn diànyuán
340数据集Sở dữ liệu, tập (hợp) dữ liệuShùjù jí
341控制器Bộ điều khiểnKòngzhì qì
342操作指示器Sở chỉ thị hoạt độngCāozuò zhǐshì qì
343误差指示器Bộ chỉ báo lỗiWùchā zhǐshì qì
344信息变换Biến đổi thông tinXìnxī biànhuàn
345代码转换Biến thay đổi mã, chuyển đổi mãDàimǎ zhuǎnhuàn
346带宽Bảng thông (bandwidth)Dàikuān
347数据表Bảng dữ liệuShùjù biǎo
348软键盘Bàn phím mềmRuǎn jiànpán
349控制台Bàn phím điều khiển, bàn giao tiếp người-máyKòngzhì tái
350键盘Bàn phímJiànpán
351软键Bàn phímRuǎn jiàn
352数据安全An toàn dữ liệuShùjù ānquán
353网络安全An ninc mạngWǎngluò ānquán

Chúc các bạn học tốt giờ Trung. Cám ơn các bạn đã kẹ thăm website của Cửa Hàng chúng tôi.

*** Đọc thêm: Học tiếng Trung chủ đề: Web-internet