Chữ o in hoa

Hướng dẫn cách viết chữ o đẹp

Dựa vào sự tương đồng về nét khi viết hoa, bảng chữ cái Tiếng Việt được chia thành 6 nhóm, cách viết chữ o đẹp thuộc chữ viết hoa nhóm 5. Chữ o viết hoa và thường khá giống nhau, đều cấu tạo từ nét cong. Trong bài viết này, dramrajani.com chia sẻ cách viết chữ o đẹp hoa và thường.

Bạn đang xem: Chữ o in hoa

Cách viết chữ o đẹp thường

Chữ o thường cấu tạo từ nét cong kín

Đặt bút phía dười đường kẻ 3 một chút, viết nét cong kín (từ phải sang trái). Dừng bút ở điểm xuất phát.

Chú ý: nét cong kín cần cân đối, độ rộng hẹp hơn độ cao ( bằng ¾ độ cao).

*
Chữ o viết thườngCách viết chữ ô thường

Chữ ô thường cấu tạo 3 nét: nét cong kín, thẳng xiên ngắn trái và phải

Nét 1: được viết giống như cách viết chữ oNét 2: nét thẳng xiên ngắn trái

Từ điểm dừng bút nét 1, lia bút lên viết nét thẳng xiên ngắn (trái)

Nét 3: thẳng xiên ngắn phải

Nối với nét 2 viết nét thẳng xiên ngắn (phải) tạo thành dấu mũ trên đầu chữ o, vào khoảng giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4.

*
Chữ ô viết thườngCách viết chữ ơ thường

Chữ ơ thường cấu tạo 2 nét: nét cong kín và nét râu

Nét 1: được viết giống như cách viết chữ oNét 2: nét râu

Đặt bút trên đường kẻ 3, viết đường cong nhỏ (nét râu) bên phải chữ o, đỉnh nét râu cao hơn đường kẻ 3 một chút.

Xem thêm: Bao Văn Hóa Đời Sống Văn Hóa, Chuyên Trang Văn Hóa Đời Sống

*
Chữ ơ viết thườngCách viết chữ O hoa

Chữ O hoa cấu tạo từ nét cong kín

Đặt bút trên đường kẻ 6, đưa bút sang trái để viết nét cong kín (phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ đến đường kẻ 4 thì lượn lên một chút rồi dừng bút.

*
Chữ O viết hoaCách viết chữ Ô hoa

Chữ Ô hoa cấu tạo gồm 3 nét: nét cong, nét thẳng xiên ngắn trái và phải

Nét 1: được viết giống như cách viết chữ O hoaNét 2: nét thẳng xiên ngắn trái

Từ điểm dừng bút nét 1, lia bút lên viết nét thẳng xiên ngắn (trái). Dừng bút khi chạm đường kẻ 7.

Nét 3: thẳng xiên ngắn phải

Nối với nét 2 viết nét thẳng xiên ngắn (phải) tạo thành dấu mũ trên đầu chữ O (đầu nhọn của dấu mũ chạm đường kẻ 7), cân đối trên đầu chữ hoa.

Cách viết chữ Ơ hoa

Chữ Ơ hoa cấu tạo 2 nét: nét cong kín và nét râu

Nét 1: được viết giống như cách viết chữ O hoaNét 2: nét râu

Đặt bút trên đường kẻ 6, viết đường cong nhỏ (nét râu) bên phải chữ o, đỉnh nét râu cao hơn đường kẻ 6 một chút.

*
Chữ ơ viết hoa

Khi viết cần chú ý điểm đặt bút, dừng bút để có nét chữ cân đối và hài hòa hơn. Chúc các bạn thành công.