Chứng chỉ an toàn

An toàn lao động trong xây dựng là giải phòng phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm đảm bảo không làm suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình. Vậy nên, tất cả những người lao động, quản lý làm việc trong ngành xây dựng phải được đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng.

gmail.com

*

Điều kiện cấp chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng đối với từng hạng như sau:


Chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng


Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP, quy định điều kiện cấp chứng chỉ an toàn lao động trong xây dựng như sau: