Cổng Phụ Tiếng Anh Là Gì

Ga Jakarta Kota là 1 trong đơn vị ga hai tầng lầu, xung quanh là ba khía cạnh con đường với cùng một cổng bao gồm và nhì cổng phụ.

Bạn đang xem: Cổng phụ tiếng anh là gì


Jakarta Kota Station is a two-storey station surrounded by streets on three sides with one main entrance & two side entrances.
Thêm vào kia, bản update tới đây đang bổ sung cập nhật cung cấp cổng phụ trợ cho console, cho phép người dùng kết nối cùng với các mạng không dây đòi hỏi xác thực, thường được sử dụng trong những ngôi trường ĐH, hotel cũng giống như những hotspot được hỗ trợ vày các bên cung ứng các dịch vụ internet.
Additionally, a forthcoming update will add captive portal support to lớn the console, allowing users lớn connect to wireless networks requiring authentication, commonly used in colleges, hotels as well as wireless hotspots provided by internet service providers.
khi thấy áp-phích và giấy mời tại cổng ngôi trường học tập, một phụ phụ nữ hỏi mình hoàn toàn có thể contact cùng với ai nhằm biết thêm chi tiết.
One woman who saw the poster with the invitation at the school entrance asked whom she should speak to lớn regarding the sự kiện.
đặc điểm chính là USM cùng gồm cổng liên kết với phụ khiếu nại Power nguồn Zoom Adapter PZ-E1, sử dụng vào tảo video góp zoom quyến rũ hơn.
New features are the new Nano USM và the possibility lớn connect the Power nguồn Zoom Adapter PZ-E1, which allows a soft zoom for video.
As we approach each trang chủ, we Hotline out a greeting from the gate, and we are often met by the woman of the house.
Cả hai đều phải sở hữu công tắc năng lượng điện phụ 4 giây , và bao gồm cổng RCA , các liên kết S-Clip với Component Video trên mỗi lắp thêm .
Both have a sub 4-second power up & shut down sequence , và there are RCA , S-video and component video clip connections on each .
Vương cung thánh đường Romanesque của S. Paragorio (núm kỷ 11) Nhà dân với phần Tháp phụ (thế kỷ 14-15) Tháp và Cổng Papone (nạm kỷ 13-14) Tháp bốn cạnh.
Romanesque basilica of S. Paragorio (11th century) Household & annexed Tower (14th-15th century) Tower và Gate Papone (13th-14th centuries) Tower of Four Sides.
Cộng đồng đang gia hạn sự mở rộng, Khi lũ người hâm mộ của những tạp chí phụ nữ Singapore đang thường xuyên hướng đến nội dung trực đường, cải tiến và phát triển cổng vào xã hội phụ người vợ trực đường lớn số 1 của Singapore về vẻ đẹp, thời trang với lối sinh sống, với trên 500,000 visitor thật sự mỗi tháng.
The community kept expanding, as readership of Singapore women’s magazines continued turning toward online nội dung, developing the portal into Singapore"s largest online women community for beauty, fashion and lifestyle, with over 500,000 quality visitors each month.
Địa chỉ Địa chỉ vị trí trình nền (daemon) CUPS sẽ lắng tai. Bỏ trống hoặc dùng vệt sao (*) nhằm ghi rõ một giá trị cổng bên trên cục bộ mạng phụ. Do not translate the từ khoá between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Address The address that the CUPS daetháng is listening at. Leave it empty or use an asterisk (*) to specify a port value on the entire subnetwork
Chúng ta đã cách xa bao bọc cả 50 dặm, cùng bạn phụ thiếu nữ tội nghiệp kia bị tiêu diệt ngay ngoại trừ cổng của các anh.
16 Mê-na-hem đi từ Tiệt-xa đến tiến công thành Típ-sắc đẹp, ông giết đều người trong thành với vùng phụ cận bởi chúng ta ko mlàm việc cổng thành đến ông.
16 It was then that Menʹa·hem came from Tirʹzah và struchồng down Tiphʹsah và all who were in it and its territory, because it did not open its gates khổng lồ hyên.
Wii U bao gồm liên kết mạng không dây 802.11 b / g / n và cung ứng Fast Ethernet cùng với phụ khiếu nại, Bluetooth 4.0, tổng số tứ cổng USB 2.0 cùng Dắt cắm thẻ lưu giữ SD / SDHC.

Xem thêm: Trồng Cây Phong Thủy Nào Giúp Tuổi Giáp Tý Hợp Với Hoa Gì Hợp Phong Thủy


The Wii U features 802.11 b/g /n wireless network connectivity and support for Fast Ethernet with an accessory, Bluetooth không dây 4.0, a total of four USB 2.0 ports, and an SD/SDHC memory card slot.
DNS rượu cồn chất nhận được bạn chuyển hướng miền của doanh nghiệp hoặc một miền phụ mang đến tài nguyên phía sau một cổng vào có tác động IP được gán động.
Dynamic DNS allows you lớn direct your domain name or a subtên miền lớn a resource that is behind a gateway that has a dynamically assigned IP address.
Ông cũng đã đưa một trong những pháo binc tự trung trung khu mang lại yểm trợ Hougoumont, cùng kế tiếp thỏa thuận rằng chiến thắng của cuộc chiến phụ trực thuộc vào câu hỏi giữ được cổng Hougoumont.
He moved several artillery batteries from his hard-pressed centre khổng lồ support Hougoumont, & later stated that "the success of the battle turned upon closing the gates at Hougoumont".
Hạ thần không u sầu sao được khi thành, là khu vực mai táng tổ phụ hạ thần, bị đổ nát, còn những cổng thành thì bị lửa thiêu rụi?”.
Why should I not look gloomy when the đô thị, the place where my forefathers are buried, lies in ruins, and its gates have been consumed by fire?”
A woman by the name of Mary Bartels had a home directly across the street from the entrance khổng lồ a hospital clinic.
Nintendo"s Wii LAN adapter accessory is also compatible with the Switch via USB ports on the Switch doông chồng.
Các thẻ trò nghịch là Do thiếu hụt cổng trang bị hai trên Nintenbởi vì DSi, nó không tương thích với ngẫu nhiên phụ kiện nào khác.
Due khổng lồ the laông chồng of a second port on the Nintenvì DSi, it is not compatible with any accessory that uses it.
14 Ngài bèn gửi tôi cho lối ra vào sinh sống cổng phía bắc của phòng Đức Giê-hô-va. Nơi đó, tôi thấy những phụ con gái ngồi tỉ ti thần Tham-mu.
14 So he brought me to the entrance of the north gate of the house of Jehovah, and there I saw women sitting & weeping over the god Tamʹmuz.
Motorola tiếp đến cũng đến giới thiệu cái Molớn Z, chất nhận được đính thêm thêm những phụ khiếu nại dạng vỏ Smartphone mang tên là "MotoMods" bởi những cổng nam châm ngơi nghỉ phía sau thiết bị với một cổng pogo pin để tiếp xúc.
Motorola later unveiled the Moto lớn Z, which allows the installation of case-lượt thích accessories known as "MotoMods", mounted using magnets khổng lồ the rear of the device và a pogo pin connector for communication.
Phụ khiếu nại có form size đĩa flash USB này gặm vào cổng USB của PC với sinh sản điểm truy vấn ko dây / điểm thu phân phát nhỏ tuổi, có thể chấp nhận được Wii với buổi tối đa năm thiết bị Nintenvị DS truy vấn hình thức dịch vụ Nintendo Wi-Fi Connection trải qua liên kết Internet của sản phẩm nhà.
This USB-flash-disk-sized accessory plugs inlớn a PC"s USB port and creates a miniature hotspot/wireless access point, allowing a Wii & up khổng lồ five sầu Nintendo DS units lớn access the Nintenbởi Wi-Fi Connection service through the host computer"s Internet connection.
Một cổng mối cung cấp bổ sung cập nhật cũng được bao hàm nhằm cung cấp mối cung cấp mang đến Wii Sensor Bar, một bộ phân phát hồng ngoại phụ trợ được áp dụng bởi vì những sản phẩm công nghệ nước ngoài vi Wii Remote nhằm theo dõi và quan sát chuyển động.
An additional power port is also included lớn power the Wii Sensor Bar, an auxiliary infrared emitter used by Wii Remote peripherals for motion tracking.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M