Công Thức Tính Độ Bất Bão Hòa K

Phương pháp khai thác độ bất bão hoà

PHƯƠNG PHÁPhường. 8: KHAI THÁC ĐỘ BẤT BÃO HÒA TRONG

PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY HỢPhường CHẤT HỮU CƠ

I. ĐỘ BẤT BÃO HÒA

Độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ là đại lượng đặc trưng đến độ không no của phân tử hợp chất hữu cơ.

Độ bất bão hòa có thể được cam kết hiệu là k, a, ,… Thường cam kết hiệu là k.

Bạn đang xem: Công thức tính độ bất bão hòa k

Giả sử một hợp chất hữu cơ gồm công thức phân tử là CxHyOzNt thì tổng số liên kết  với vòng của phân tử được gọi là độ bất bão hòa của phân tử đó. Công thức tính độ bất bão hòa :

Đối với hợp chất CxHyOzNt, ta gồm :

với

II. PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY HỢP.. CHẤT HỮU CƠ

1. Sơ đồ phản ứng đốt cháy hiđrocacbon

Suy ra :

2. Sơ đồ phản ứng đốt cháy dẫn xuất chứa oxi của hiđrocacbon

Suy ra :

3. Sơ đồ phản ứng đốt cháy dẫn xuất chứa nitơ, oxi của hiđrocacbon

Suy ra :

● Như vậy :

Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa C, H hoặc chứa C, H, O thì :

Còn lúc đốt cháy hợp chất chứa nitơ hoặc chứa đồng thời cả oxi và nitơ thì:

III. BẢNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỐ MOL H2O, Cdramrajani.com VỚI SỐ MOL CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY

HIĐROCACBON

Tên hiđrocacbon

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử tổng quát

CnH2n+2-2k

Mối quan hệ giữa số mol H2O, CO2 cùng số mol hợp chất hữu cơ trong phản ứng đốt cháy

Ankan

k = 0

CnH2n+2

Xicloankan hoặc Anken

k = 1

CnH2n

Ankađien hoặc Ankin

k = 2

CnH2n-2

Benzen với Ankylbenzen

k = 4

CnH2n-6

DẪN XUẤT CHỨA OXI CỦA HIĐROCACBON

Tên dẫn xuất

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử tổng quát

CnH2n+2-2kOx

Mối quan lại hệ giữa mol H2O, mol CO2 cùng mol hợp chất hữu cơ trong phản ứng đốt cháy

Ancol no, đơn chức, mạch hở hoặc ete no, đơn chức, mạch hở

k = 0,

x = 1

CnH2n+2O

Ancol no, đa chức, mạch hở

k = 0,

x2

CnH2n+2Ox

Ancol ko no, phân tử có 1 liên kết C=C, mạch hở, đơn chức

k = 1,

x = 1

CnH2nO

Anđehit no, đơn chức, mạch hở hoặc xeton no, đơn chức, mạch hở

k = 1,

x = 1

CnH2nO

Anđehit không no, có một liên kết C=C đơn chức, mạch hở, có một liên kết C=C hoặc xeton no, đơn chức, mạch hở

k = 2,

x = 1

CnH2n-2O

Axit no, đơn chức, mạch hở hoặc este no, đơn chức, mạch hở

k = 1,

x = 2

CnH2ndramrajani.com

Axit ko no, có 1 liên kết C=C, đơn chức, mạch hở hoặc este ko no, có một liên kết C=C, đơn chức, mạch hở

k = 2,

x = 1

CnH2n-2dramrajani.com

DẪN XUẤT CHỨA NITƠ, OXI CỦA HIĐROCACBON

Tên dẫn xuất

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử tổng quát lác

CnH2n+2-2k+tOxNt

Mối quan tiền hệ giữa mol H2O, mol CO2 cùng mol hợp chất hữu cơ trong phản ứng đốt cháy

Amin no, đơn chức, mạch hở

k = 0,

x = 0,

t = 1

CnH2n+3N

Amino axit no, mạch hở, phân tử có 1 team

–COOH cùng 1 nhóm –NH­2

k = 1,

x = 2,

t = 1

CnH2n+1dramrajani.comN

Đipeptit tạo bởi amino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm –COOH cùng 1 đội –NH­2

k = 2,

x = 3,

t = 2

CnH2nO3N2

Tripeptit tạo bởi amnino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm –COOH cùng 1 nhóm –NH­2

k = 3,

x = 4,

t = 3

CnH2n-1O4N3

Tetrapeptit tạo bởi amnino axit no, mạch hở, phân tử có một team –COOH và 1 đội –NH­2

k = 4,

x = 5,

t = 4

CnH2n-2O5N4

IV. PHÂN DẠNG BÀI TẬPhường VÀ CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

Sử dụng mối liên hệ giữa độ bất bão hòa k với số mol của hợp chất hữu cơ và số mol Cdramrajani.com, H2O, đỡ đần ta giải nkhô giòn những dạng bài xích tập tương quan đến phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ.

1. Đốt cháy hiđrocacbon

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm nhị hiđrocacbon (tỉ lệ số mol 1 : 1) tất cả công thức đơn giản nhất khác nhau, thu được 2,2 gam Cdramrajani.com với 0,9 gam H2O. Các chất vào X là

A. một anken và một ankin. B. nhị ankađien.

C. nhì anken. D. một ankan cùng một ankin.

(Đề thi tuyển sinc Đại học khối B năm 2012)

Hướng dẫn giải

Cách 1 : Nhận xét đánh giá

Vì nhì hiđrocacbon có công thức đơn giản nhất không giống nhau nên chúng thuộc các hàng đồng đẳng không giống nhau. Loại phương án B và C.

Theo giả thiết, Khi đốt cháy X, thu được

Đốt cháy anken, thu được .

Đốt cháy ankan, thu được .

Đốt cháy ankin, thu được .

Nên lúc đốt cháy hỗn hợp gồm 1anken và 1 ankin thì (loại A).

Vậy đáp án đúng là D.

Cách 2 : Dựa vào độ bất bão hòa

Vì nhì hiđrocacbon gồm công thức đơn giản nhất khác nhau nên bọn chúng thuộc những hàng đồng đẳng khác biệt. Loại phương án C với B.

Đặt công thức vừa phải của nhị hiđrocacbon là .

Ta tất cả : Loại A vị đối với hỗn hợp anken cùng ankin thì .

Vậy hỗn hợp nhị chất vào X gồm

Ví dụ 2: Khi đốt cháy trọn vẹn V lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 44 gam Cdramrajani.com và 28,8 gam H2O. Giá trị của V là :

A. 8,96. B.

Xem thêm: Cách Tắt Máy Tính Nhanh Như Chớp Bằng Phím Tắt Trên Windows 10, 8, 7

11,20. C. 13,44. D. 15,68.

Hướng dẫn giải

CH4, C2H6, C3H8 đều là ankan.

Khi đốt cháy ankan, ta gồm :

Ví dụ 3: lúc đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8, C4H10 (đktc) thu được 16,8 lkhông nhiều khí Cdramrajani.com (đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là :

A. 6,3. B. 13,5. C. 18,0. D. 19,8.

Hướng dẫn giải

CH4, C2H6, C3H8, C4H10 đều là ankan.

khi đốt cháy ankan, ta tất cả : .

Vậy

Ví dụ 4: Để oxi hóa trọn vẹn m gam một hiđrocacbon X cần 17,92 lkhông nhiều dramrajani.com (đktc), thu được 11 phần 2 lít Cdramrajani.com (đktc). CTPT của X là :

A. C3H8. B. C4H10. C. C5H12. D. C2H6.

Hướng dẫn giải

Theo bảo toàn nguyên ổn tố O, ta gồm :

.

Số C của ankan là :

dramrajani.com Education gửi các thầy cô link download file pdf đầy đủ

PP8 – KHAI THÁC ĐỘ BẤT BÃO HÒA

Tổng hợp những phương pháp giải bài bác tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi trung học phổ thông QG 2021 tệp tin word có lời giải đưa ra tiết