Công Ty May Đồng Tiến

Lưu ý : Đăng cam kết thông tin tài khoản bạn sẽ chỉ là thành viên cá thể. Để upgrade hội viên, phấn kích contact cùng với chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty may đồng tiến

*

*

*
*
15245

CÔNG TY CP.. ĐỒNG TIẾN

Giới thiệu


*

Xem thêm: Bảng Giá Xe Range Rover 2017 Mới Cập Nhật Tháng 9/2017, Bảng Giá Xe Land Rover 2021 Mới Nhất (04/2021)

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất ROI trên tổng tài sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất ROI trên vốn nhà sở hữu

TOP.. 5 công ty cùng ngành - Sản xuất, sale trang phục

TOP 500 công ty lớn tư nhân lớn số 1 Việt Nam


Bee Logistics msinh sống con đường cất cánh chăm chsinh sống sản phẩm & hàng hóa liên kết thủ đô hà nội - Incheon - thêm sự gạn lọc giữa thời đại dịch Covid


*