CONSTITUTION LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Constitution là gì

*
*
*

constitution
*

constitution /,kɔnsti"tju:ʃn/ danh từ hiến pháp thể tạng, thể chấtlớn have sầu a svào constitution: hoàn toàn có thể hóa học khoẻto have sầu a delicate constitution: rất có thể chất yếu đuối ớt mhình ảnh khảnh tính tình, tính khí sự cấu hình thiết lập, sự thành lập, sự chế tác thành, sự tổ chứcthe constitution of a cabinet: sự Thành lập một nội các
cấu tạocơ cấusự cấu tạothành phầnconstitution diagram: biểu vật thành phầnconstitution diagram: giản đồ gia dụng thành phầnLĩnh vực: xây dựnghiến phápLĩnh vực: năng lượng điện lạnhsự cấu thànhconstitution diagramthiết bị thị cân bằng phaconstitution diagramgiản đồ gia dụng phawater of constitutionnước kết cấusự cấu tạonhân tố o sự cấu tạo; thành phần § chemical constitution : cấu tạo hóa học; thành phần hóa học

Thuật ngữ hành thiết yếu, vnạp năng lượng phòngConstitution: Hiến pháp


*

*

Xem thêm: Bài Viết Mẫu Study Plan - Bài Viết Study Plan Canada Mẫu

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

constitution

Từ điển Collocation

constitution noun

1 laws/rules of a country

ADJ. federal, state | codified, written Britain does not have sầu a written constitution. | unwritten | draft, proposed | interlặng

VERB + CONSTITUTION draft, draw up, prepare plans khổng lồ draft a new constitution | have | adopt, approve, enact, promulgate, ratify The new constitution will be adopted next year. | amover Parliament will vote lớn amend the constitution. | contravene, violate The president"s actions violate the constitution. | suspkết thúc The constitution was suspended & the army was placed in full control. | be enshrined in These principles are enshrined in the country"s constitution.

CONSTITUTION + VERB forbid sth, guarantee sth, stipulate sth The constitution stipulated that a general election must be held within 1đôi mươi days.

PREP. according to/under a/the ~ Under the constitution, an election must be called every five sầu years. | in a/the ~ These rights are established in the federal constitution.

PHRASES an amendment khổng lồ a constitution, a clause in a constitution, the principles of a constitution, the provisions/terms of a constitution

2 ability of the body khổng lồ stay healthy

ADJ. good, svào | weak

VERB + CONSTITUTION have sầu The child had a weak constitution & was always ill.

Từ điển WordNet


n.


English Synonym và Antonym Dictionary

constitutionssyn.: Constitution Old Ironsides composition establishment formation fundamental law makeup organic law organisation organization