CONTEMPT LÀ GÌ

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTthánh thiện Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
contempt contemptdanh từ (contempt for somebody toàn thân / something) sự coi khinh; sự coi thường; sự khinh rẻ; sự khinh miệt lớn feel contempt for something coi thường cái gì lớn show contempt for someone tỏ vẻ khinc rẻ ai khổng lồ treat someone with contempt đối xử ai một biện pháp khinc miệt; coi không ra gì to hold somebody toàn thân in contempt coi khinc ai to lớn incur someone"s contempt bị ai khinch tốt khổng lồ fall inkhổng lồ contempt bị khinh phải chăng, bị khinch miệt to bring someone inkhổng lồ contempt làm cho ai bị khinch miệt beneath contempt hoàn toàn đáng khinch (contempt of / for something) sự bất chấp (nguyên tắc, nguy nan...) he rushed forward in contempt of danger anh ta xông lên mặc kệ nguy hiểm contempt of court sự không tuân lệnh toà; sự xúc phạm quan toà familiarity breeds contempt; too much familiarity breeds contempt (tục ngữ) gần chùa Hotline bụt bởi anh; thân quá hoá nhờn
*
/kən"tempt/ danh tự sự coi khinch, sự khinh thường, sự bỉ, sự khinc thấp, sự khinc miệt he rushed forward in contempt of danger anh ta xông lên phía đằng trước coi thường cả nguy hiểm lớn have sầu a contempt for something coi thường cái gì lớn show contempt for someone tỏ vẻ khinh tốt ai khổng lồ treat someone with contempt đối xử ai một phương pháp khinh miệt; coi ko ra gì to lớn hold somebody in contempt coi khinh ai lớn incur someone"s contempt bị ai khinch phải chăng to lớn fall into contempt bị khinh rẻ, bị khinc miệt to lớn bring someone inlớn contempt tạo cho ai bị khinch miệt (pháp lý) sự xúc phạm; sự ko tuân lệnh (quan toà, toà án) contempt of court sự ko tuân lệnh toà; sự xúc phạm quan toà !familiarity breeds contempt; too much familiarity breeds contempt (tục ngữ) thân quá hoá nhớt
*