CRY OVER SPILT MILK LÀ GÌ

Blog về anh văn giao tiếp cung cấp thông tin và bài học bổ ích cho những ai đang muốn tự học anh văn online.


Bạn đang xem: Cry over spilt milk là gì


*
"Cry over spilled milk" (nghĩa đen là khóc vì làm đổ sữa) có nghĩa là hối tiếc về những gì đã mất.Ví dụ : "We came so close. Really. We almost won that game!""There"s no use crying over spilled milk."( -Chúng ta gần như thắng rồi. Thực sự chúng ta đã gần như thắng trận đó rồi-Thôi đừng tiếc rẻ con gà quạ tha )
* Khi sữa đã bị đổ, thì không thể uống được nữa. Chẳng có lý do gì để cứ phàn nàn về những gì đã mất. Chú ý là có thể dùng một trong hai từspilled hoặc spilt.

Xem thêm: Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 Theo Chỉ Thị 05, Đề Cương Chuyên Đề Năm 2017

"Well, the car is ruined and that"s too bad, butthere"s no use crying over spilt milk. We"re just going to have to get a new car."
(Chiếc xe đã bị phá hỏng, điều đó thật tệ nhưng thôi đừng tiếc rẻ con gà quạ tha. Chúng ta chỉ cần mua một chiếc xe mới)
* Hối tiếc về những thứ đã mất là vô ích vì đằng nào thì những thứ đấy cũng đã mất rồi. Bố mẹ thường nói với con cáistop crying over spilt milk.
*
English Pronunciation Lesson 1 - KNEAD
*
English Pronunciation Lesson 2 - JACUZZI
*
English Pronunciation Lesson 3 - NEGLIGENT
*
English Pronunciation Lesson 4 - WITHDRAWAL
*
English Pronunciation Lesson 5 - EERIE
*
English Pronunciation Lesson 6 - PAUSE
*
English Pronunciation Lesson 7- FACETIOUS
*
English Pronunciation Lesson 8 - RETICENT
*
English Pronunciation Lesson 9 - QUEUE
*
English Pronunciation Lesson 10 - VETO

Xem tất cả


*
Lesson 1 (part 1): Nice to meet you (Introduction)
*
Lesson 1 (part 2): Nice to meet you (Introduction)
*
Lesson 1 (part 3): Nice to meet you (Introduction)
*
Lesson 1 (part 4): Nice to meet you (Introduction)
*
Lesson 1 (part 5): Nice to meet you (Introduction)
*
Lesson 2 (part 1): How are you? (greetings)
*
Lesson 2 (part 2): How are you? (greetings)
*
Lesson 2 (part 3): How are you? (greetings)
*
Lesson 2 (part 4): How are you? (greetings)
*
Lesson 3 (part 1): What does she look like?

Xem tất cả


*
Lesson 1 (part 1): Welcome
*
Lesson 1 (part 2): Welcome
*
Lesson 1 (part 3): Welcome
*
Lesson 1 (part 4): Welcome
*
Lesson 1 (part 5): Welcome
*
Lesson 2 (part 1): Special days
*
Lesson 2 (part 2): Special days

Xem tất cả


*
Lesson 1: Introducing yourself - Tự giới thiệu
*
Lesson 2: Making appointments
*
Lesson 3: Using the telephone - Sử dụng điện thoại
*
Lesson 4: Receiving visitors
*
Lesson 5: Describing your company"s products
*
Lesson 6: Making travel arrangements (Sắp xếp 1 chuyến đi)
*
Lesson 7: Staying at a hotel (Ở khách sạn)
*
Lesson 8: Showing visitors around the company (Giới thiệu khách về công ty)
*
Lesson 9: Explaining how something works
*
Lesson 10: Rescheduling plan and arrangement

Xem tất cả


*
Bài 26: ôn tập toàn bộ Loạt 1
*
Bài 25: nói chuyện về sức khỏe
*
Bài 24: xin lỗi
*
Bài 23: dự kiến cho tương lai
*
Bài 22: thu thập và cung cấp thông tin
*
Bài 21: bảo ai làm hay đừng làm việc gì
*
Bài 20: đồng ý và không đồng ý

Xem tất cả