Cường Quốc Tiếng Anh Là Gì

Dưới đây là đầy đủ mẫu câu bao gồm cất từ "cường quốc", trong bộ tự điển Tiếng dramrajani.comệt - Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo các mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp nên đặt câu với từ cường quốc, hoặc tìm hiểu thêm ngữ chình ảnh thực hiện từ bỏ cường quốc trong bộ từ điển Tiếng dramrajani.comệt - Tiếng Anh

1. Tđọng đại cường quốc:

The Four Nations:

2. (Thế Chiến I) là Cường Quốc

(World War I) the Anglo-American

3. Vua pmùi hương nam biến hóa Cường quốc Thế giới Anh-Mỹ, một cường quốc hùng vượt trội nhất trong lịch sử dân tộc.

Bạn đang xem: Cường quốc tiếng anh là gì

The king of the south became the Anglo-American World nguồn, the most powerful empire in history.

4. Các cường quốc Đa-ni-ên báo trước

World Powers Foretold by Daniel

5. " India, cường quốc tiếp nối của thể kỉ 21. "

" India: The next 21st- century power. "

6. Sự “công kích” giữa những cường quốc cố kỉnh giới

‘Pushing’ Between World Powers

7. Vậy cái sừng nhỏ tuổi đổi mới một cường quốc bao gồm trị cường bạo vào “kỳ sau- rốt” đó là Cường Quốc Thế Giới Anh-Mỹ.

The small horn that became a fierce political power in the “time of the end,” then, is the Anglo-American World nguồn.

8. Qatar cũng đều có tình dục tuy vậy pmùi hương với rất nhiều cường quốc.

Qatar also has bilateral relationships with a variety of foreign powers.

9. Thái độ của cường quốc to xứng danh Shop chúng tôi quan tâm .

Attitudes of large powers deserve our attention .

10. Cường quốc máy sáu—Đế Quốc La Mã—vẫn đang cai quản.

The sixth—the Roman Empire—was still in power.

11. Lịch sử cho biết kia là 1 trong những cường quốc đôi Anh-Mỹ.

History reveals this to be a dual world power composed of Britain & the United States of America.

12. Cường quốc hùng táo tợn này cũng gắng tận khử dân Đức Chúa Ttránh.

This mighty kingdom also attempted khổng lồ wipe out God’s people.

13. Thái độ của những cường quốc to xứng đáng bọn họ quan tâm .

Attitudes of large powers deserve our attention .

14. Các cường quốc ko can thiệp bởi vì quyền lực đương đầu thân chúng ta.

The Powers did not intervene because of the power struggles between them.

15. Hãy tả sự lớn tưởng của Cường Quốc Thế Giới Ba-by-lôn.

Describe the greatness of the Babylonian World Power nguồn.

16. Ta cũng tránh dramrajani.comệc quên là Mỹ là cường quốc lớn số 1 trái đất...

But let's not forget that America is the most powerful country in the world.

17. CƯỜNG QUỐC THẾ GIỚI ANH-MỸ VÀ BÀN CHÂN BẰNG SẮT TRỘN ĐẤT SÉT

THE ANGLO-AMERICAN WORLD POWER AND THE FEET OF IRON AND CLAY

18. 1914-1918 công nhân Trong Thế Chiến I, cường quốc Anh Mỹ được hình thành

1914-1918 C.E. During World War I, Anglo-American World Power nguồn comes into lớn being

19. Hai cường quốc này sẽ luôn luôn tất cả quyền hạn đối lập với nhau.

These two powers would always have conflicting interests.

20. Các cường quốc cũng có thể có 1 phần ý tưởng đặc thù đến riêng bọn họ.

The major powers also have a section of ideas specific to lớn them.

21. Sáu đầu trước tiên của con thụ tượng trưng cho những cường quốc nào?

What vày the first six heads of the wild beast represent?

22. Tuy nhiên, sau đó, thiết yếu cường quốc này suýt xuất xắc khử dân Đức Chúa Ttách.

36:22, 23) However, this same power later came cchiến bại khổng lồ eradicating God’s people.

23. Chiến toắt con lạnh lẽo thời nay Một trong những cường quốc là điển hình mang lại điều đó.

The modern-day cold war between the superpowers is well illustrated by this.

24. Bốn Cường quốc trước đây đã hình thành cốt tử của Đệ lục liên minc.

The Four Great Powers had predramrajani.comously formed the core of the Sixth Coalition.

25. Cường quốc lắp thêm sáu là La Mã hiện tại đang sẵn có trong thời Giăng còn sinh sống.

Rome, the sixth, was still in power when John was alive sầu.

26. Con thụ mà gian phụ cưỡi thay thế những cường quốc bao gồm trị quả đât.

The beast that the harlot rides pictures the world’s political powers.

27. Các cường quốc quả đât không dốc toàn lực để hành động vào rộng 50 năm.

Xem thêm: Mua Bán Đất Đường 22 Linh Đông Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Bán Đất Đường 22

The major powers of the world have sầu not battled one another in all-out war for more than 50 years.

28. Một số tín đồ cho rằng đó là sự dramrajani.comệc thăng bởi thân hai cường quốc đối địch.

Some dramrajani.comew it as stability between opposing military powers.

29. Ông tiến hành những cuộc chiến, biến đổi Pháp đổi thay cường quốc bậc nhất châu Âu.

Remembered for his numerous wars, he made France the leading European power.

30. Cường quốc Ba-by-lôn sắp đến rơi vào tình thế tay lực lượng Mê-đi Phe-rơ-sơ.

Mighty Babylon was about to fall to the Medo-Persian forces.

31. Tiếc ráng, lịch sử dân tộc cho biết những khôn cùng cường quốc từ tương đối lâu vẫn nghi kỵ nhau.

Sadly, though, the superpowers have sầu a long history of mutual distrust.

32. Phần sót lại của các cường quốc nhân loại này là thành dramrajani.comên của Liên Hiệp Quốc.

Remnants of these world powers are part of the United Nations.

33. 15 Sự xung-tự dưng giữa các siêu-cường quốc-tế vẫn mang tới màn chung-kết nào?

15 What will be the finale of the confrontation between the world’s superpowers?

34. Ba-by-lôn bao gồm 1 thời sẽ là nước chỏng hầu của cường quốc A-si-ri.

Babylon was once a mere satellite of the Assyrian Empire.

35. Khi Thế chiến # vẫn qua, bọn họ biến chuyển một trong những cường quốc bên trên thay giới

When the Second World War was over, we were the one great power in the world

36. Hoa Kỳ trở nên một cường quốc quân sự chiến lược và tài chính quả đât sau năm 1890.

The United States emerged as a world economic & military power after 1890.

37. Trong Thế Chiến II, cường quốc trái đất sản phẩm công nghệ bảy vẫn phạm “tội-lỗi” đáng kể nào?

During World War II, how did the seventh world power commit a notable “transgression”?

38. Ai ở trong “địa điểm thánh” cơ mà cường quốc thế giới máy bảy thế phá cho rã hoang?

Who occupy a “holy place” that the seventh world power attempts to lớn desolate?

39. Kế kia Đa-ni-ên tiên tri về sự thịnh suy của các cường quốc trong tương lai.

Daniel next pinpoints the future rise & fall of powerful nations.

40. Hiệp ước này đang tiêu giảm những gạn lọc về sau của phần nhiều cường quốc Khủng vào vùng.

This pact would limit the later options of all the major powers in the region.

41. Giờ phía trên, vấn đề cường quốc ấy hiện hữu “chẳng còn được bao lâu” sắp đến hồi kết thúc.

By now that “short while” must be near its completion.

42. “Mười loại sừng” bảo hộ cho các cường quốc chính trị quân phiệt đang giai cấp trên khu đất.

(Revelation 17:16, 17; 18:2-5) “The ten horns” depict the militarized political powers holding sway on earth.

43. Sự quan tâm cho tới giờ đồng hồ Trung Hoa, ngôn ngữ của cường quốc láng giềng, cũng đã ngày càng tăng.

Interest in Chinese, as the language of the other neighbouring power, has been growing.

44. b) Những cường quốc này được đại diện ra sao, cùng quyền của họ đến từ đâu?

(b) How are these world powers symbolized, & where does their power come from?

45. Một sử gia giải thích: “Vào gắng kỷ đồ vật mười sáu, Anh Quốc là một cường quốc thường.

“In the sixteenth century,” explained one historian, “England had been a second-rate power.

46. Pháp được lập là một trong cường quốc chính, còn Hà Lan với Thụy Sĩ giành được chủ quyền.

France was established as a major power, and the Netherlands và Switzerland each attained independence.

47. Các cường quốc pmùi hương Tây khác cũng chớp nhoáng tận hưởng tương tự như cùng đông đảo được chấp nhận.

Other Western powers soon demanded & got similar concessions.

48. Vì Ai Cập là cường quốc Khủng thứ nhất sẽ trầm trồ thù ghét dân Đức Chúa Ttách.

Because Egypt was the first major power to lớn express enmity toward God’s people.

49. Họ mong nổi lên nlỗi một cường quốc cùng với ngành công nghiệp không giống - chưa hẳn là khí đốt.

So they want lớn emerge as an industrial powerhouse across the industries -- away from oil.

50. Tuy nhiên, nhiều đất nước trái đất vật dụng ba không thích tham gia với ngẫu nhiên cường quốc như thế nào.

Many Third World nations, however, did not want lớn align themselves with either of the superpowers.