ĐĂNG KÍ TÍN CHỈ ĐH KHOA HỌC HUẾ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và kỹ thuật - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Bạn đang xem: Đăng kí tín chỉ đh khoa học huế

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2021-2022 dự kiến sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Để thuận lợi cho sinh viên trong việc nộp đơn và đăng ký trễ hạn, cũng như đảm bảo thời gian cho việc thiết lập lớp học phần theo hình thức trực tuyến, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên biết các nội dung sau:1. Sinh viên tiếp tục đăng ký học phần trễ hạn thông qua Website đào tạo đại học đối với những lớp học phần được phép đăng ký trên Website. Đối với việc đăng ký và xử lý học phần không thể tác nghiệp thông qua Website, Nhà trường sẽ nhận đơn và xử lý đơn đăng ký trễ hạn (đăng ký học phần trễ hạn, chuyển đổi lớp học phần, rút học phần) thông qua email.2. Sinh viên gửi đơn đăng ký trễ hạn đến địa chỉ email xulyhocphan
dramrajani.com.edu.vn để được Nhà trường giải quyết. Khi gửi đơn, sinh viên lưu ý một số vấn đề: sinh viên phải sử dụng tài khoản đã được cung cấp theo tên miền
dramrajani.com.edu.vn để gửi email; tiêu đề của email phải ghi là + và đính kèm file các đơn xin xử lý học phần của sinh viên; sinh viên thuộc các khóa đã tốt nghiệp chưa có tài khoản email theo tên miền

Chi tiết cụ thể xem ở nội dung đính kèm sau


Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2021 cho 29 (hai mươi chín) sinh viên (có danh sách kèm theo).


Thông báo Kết quả rà soát điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 (bổ sung), năm 2021, loại hình đào tạo Chính quy


Chi tiết xem tại nội dung đính kèm sau:


Nhà trường gửi các bạn sinh viên ảnh tốt nghiệp trong các ngày đến nhận bằng tại Nhà trường.Xem thêm: # Top 10 Tour Du Lịch Miền Tây 1 Ngày Giá Rẻ Từ Sài Gòn, Tour Du Lịch Miền Tây Giá Rẻ Chỉ Từ 285

Chi tiết thông báo sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:


Về việc thay đổi kế hoạch học kỳ 3, năm học 2020-2021. Thời gian học và thi mới bắt đầu từ ngày 20 đến 21 tháng 7 năm 2021. Chi tiết thông báo sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:


Phòng ĐTĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 1 học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Căn cứ đơn xin mở lớp học phần của sinh viên và xác nhận của lãnh đạo các khoa, Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên đã mở bổ sung các lớp học phần sau:


Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên, cán bộ và giảng viên cũng như thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên biết các nội dung như sau:


Chi tiết cụ thể giảng viên và sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:Nhà trường thông báo đến sinh viên Khoa Công nghệ thông tin danh sách các lớp học phần dành riêng cho ngành Kỹ thuật phần mềm. Sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm không được đăng ký vào học các lớp học phần có cùng mã học phần của các ngành khác và ngược lại. Nhà trường sẽ tiến hành huỷ đăng ký đối với những sinh viên không thuộc ngành Kỹ thuật phần mềm những nhóm lớp học phần của ngành khác và ngược lại.


Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2021 cho 548 (năm trăm bốn mươi tám) sinh viên (có danh sách kèm theo).