ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

*

Bạn đang xem: Đăng ký tín chỉ học viện tài chính

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

TB: v/v Tổ chức ĐK học tập phần/môn học giáo dục và đào tạo quốc chống & An ninch theo HTTC học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với sinch viên hệ đại học chủ yếu quy
TB: v/v Kết quả ĐK học tín chỉ học kỳ II năm học 2021 - 2022 sau 3 lần ĐK so với CQ57, CQ58 và CQ59
TB: v/v Tổ chức đăng ký học tập phần/môn học tập Giáo dục đào tạo thể chất theo HTTC học tập kỳ II năm học tập 2021 - 2022 đối với sinc viên hệ đại học chủ yếu quy

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Sao Để Trúng Số Độc Đắc ? Mua Vé Số Sao Cho Dễ Trúng?

TB: v/v Tập huấn cùng tổ chức triển khai đăng ký học tập theo HTTC học kỳ II năm học 2021 - 2022 so với sinch viên hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH với ĐH văn uống bởi 2
TB: v/v rút sút học tập phần/môn học tập dịp 2 Học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với sinch viên ở trong diện chú ý tác dụng học tập tập
TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2021 - 2022 sau 3 lần ĐK đối với CQ56, CQ57 với CQ58
TB: v/v Tập huấn và tổ chức ĐK tín chỉ Học kỳ I năm học tập 2021 - 2022 đối với sinc viên hệ ĐH bao gồm quy, Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2
TB: v/v rút ít giảm học tập phần/môn học tập lần 2 Học kỳ II năm học 2020 - 2021 so với sinh viên trực thuộc diện cảnh báo tác dụng học tập