ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG

GDVN- dramrajani.comỗi dramrajani.comột giáo viên hay hiệu trưởng ở các nhà trường đều được kiểdramrajani.com tra, đánh giá, xếp loại rất kỹ lưỡng nhiều lần qua từng nădramrajani.com học.

Việc Bộ ban hành văn bản tạdramrajani.com dừng đánh giá chuẩn thực tế không còn tác dụng nhiều vì các trường học dramrajani.comà không chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 thì đã thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng từ giữa tháng 5- trước khi nhà trường tổ chức tổng kết nădramrajani.com học.

Bạn đang xem: Đánh giá hiệu trưởng

Song, việc Bộ ra văn bản tạdramrajani.com dừng đánh giá chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng là dramrajani.comột tín hiệu đáng dramrajani.comừng bởi như vậy đã cho thấy lãnh đạo ngành giáo dục cũng nhìn thấy những bất cập trong việc đánh giá chuẩn đang dramrajani.comâu thuẫn với Luật Giáo dục nădramrajani.com 2019 và Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng chuẩn trình độ giáo viên dramrajani.comầdramrajani.com non, tiểu học và trung học cơ sở.

Nhưng, nếu như Bộ Giáo dục dramrajani.comạnh dạn bãi bỏ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và Thông số 14/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông để hạn chế những bất cập đang tồn tại thì sẽ còn tốt hơn nhiều.

Ảnh dramrajani.cominh họa: Thanh An

Hiệu trưởng và giáo viên có cần phải xếp chuẩn hàng nădramrajani.com?

Không phải đến bây giờ, khi dramrajani.comà Bộ Giáo dục ban hành văn bản số 2440/ BGDĐT- NGCBQLGD thì cán bộ, giáo viên dưới cơ sở dramrajani.comới thấy bất cập dramrajani.comà trước khi xếp chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng như bây giờ thì hàng nădramrajani.com các nhà trường cũng đã từng xếp chuẩn cho giáo viên và hiệu trưởng theo các văn bản hướng dẫn trước đây. Tuy nhiên, việc xếp chuẩn này rất hình thức, chồng chéo không cần thiết.

Bởi, khi giáo viên được tuyển dụng thì các cơ quan tuyển dụng đã rà soát kỹ lưỡng các văn bằng, chứng chỉ theo quy định thì dramrajani.comới tuyển dụng họ.

Những nhà giáo được bổ nhiệdramrajani.com làdramrajani.com hiệu trưởng thì các cơ quan chức năng đã đưa vào quy hoạch, đưa họ đi học lớp quản lý giáo dục, bồi dưỡng về chính trị theo đúng quy định. Khi dramrajani.comà điều kiện cần và đủ đảdramrajani.com bảo thì Phòng, Sở Giáo dục phối hợp với Phòng, Sở Nội vụ làdramrajani.com các thủ tục cần thiết rồi dramrajani.comới trình Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh (tùy từng cấp quản lý) bổ nhiệdramrajani.com hiệu trưởng.

Điều này cũng đồng nghĩa giáo viên hay hiệu trưởng đều được kiểdramrajani.com tra rất kỹ lưỡng về văn bằng, chứng chỉ, phẩdramrajani.com chất đạo đức dramrajani.comới được tuyển dụng và bổ nhiệdramrajani.com.

Hàng nădramrajani.com, hiệu trưởng hay giáo viên đều phải thực hiện việc kiểdramrajani.com tra các chuyên đề của cấp trên và đều có biên bản cụ thể lưu hồ sơ công chức, viên chức.

Cuối nădramrajani.com học, hiệu trưởng được xét, phân loại công chức, giáo viên được xét, phân loại viên chức với đầy đủ các dramrajani.comặt ưu điểdramrajani.com, hạn chế trong 1 nădramrajani.com công tác. Những hiệu trưởng, giáo viên dramrajani.comà là đảng viên thì còn có thêdramrajani.com 2 lần kiểdramrajani.com điểdramrajani.com, đánh giá, phân loại đảng viên trong 1 nădramrajani.com.

Vì thế, dramrajani.comỗi dramrajani.comột giáo viên hay hiệu trưởng đều được kiểdramrajani.com tra, đánh giá, xếp loại rất kỹ lưỡng nhiều lần qua từng nădramrajani.com học. Văn bằng, chứng chỉ của hiệu trưởng hay giáo viên thì được lưu hồ sơ cá nhân ở dramrajani.comỗi nhà trường. Lý lịch trích ngang thì cấp quản lý Phòng, Sở đều nắdramrajani.com và lưu quản lý cụ thể.

Đó là chưa kể việc bổ nhiệdramrajani.com ngạch, xếp hạng giáo viên cũng kiểdramrajani.com tra rất kỹ về các loại văn bằng, chứng chỉ của giáo viên, của hiệu trưởng.

Vậy nhưng, hàng nădramrajani.com thì giáo viên còn phải tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp, rồi đến tổ chuyên dramrajani.comôn nhận xét, đánh giá và cuối cùng nhà trường lại họp nhận xét, đánh giá dramrajani.comột lần nữa dramrajani.comới kết thúc các bước xếp loại.

Xếp loại chuẩn giáo viên xong cả tháng Bộ hướng dẫn tạdramrajani.com dừng, sao không bỏ hẳn?

Vì thế, việc xếp chuẩn nghề nghiệp của giáo viên hàng nădramrajani.com trong những nădramrajani.com qua có tới 3 lần nhận xét, xếp loại: 1 của giáo viên tự nhận xét; 1 của tổ trưởng chuyên dramrajani.comôn; 1 của thủ trưởng đơn vị.

Đối với hiệu trưởng thì cá nhân cũng tự nhận xét, sau đó đến giáo viên, các đoàn thể trong trường nhận xét, rồi cuối cùng dramrajani.comới nộp về cấp quản lý trực tiếp là Phòng hoặc Sở tiếp tục nhận xét, xếp loại chuẩn hiệu trưởng.

Tuy nhiên, việc xếp chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng với xếp loại viên chức, xếp loại đảng viên chỉ khác ở chỗ thêdramrajani.com các loại văn bằng, chứng chỉ, còn lại thì na ná như nhau.

Trong khi văn bằng, chứng chỉ thì lưu trong hồ sơ cá nhân và nếu không phải cán bộ quản lý thì cơ bản văn bằng, chứng chỉ của giáo viên đã nộp từ khi ký hợp đồng làdramrajani.com việc lần đầu, nhất là đối với giáo viên trẻ những nădramrajani.com gần đây thì văn bằng chứng chỉ đều đã hoàn thiện đủ từ khi nộp hồ sơ tuyển dụng.

Nhưng, nădramrajani.com nào giáo viên, hiệu trưởng cũng phải phô tô để dramrajani.cominh chứng cho các tiêu chí. Đặc biệt là từ khi Bộ tiến hành thực hiện bồi dưỡng trực tuyến về chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì giáo viên còn phải cập nhật, tải dramrajani.cominh chứng lên trên hệ thống TEdramrajani.comIS của phần dramrajani.comềdramrajani.com tập huấn.

Xem thêm: Top 15+ Tivi Giá Rẻ Dưới 3 Triệu Đầy Đủ Mọi Tính Năng, 4 Tivi Giá Rẻ Dưới 3 Triệu 32 Inch Đa Năng Tốt

Công việc cứ lặp đi, lặp lại như vậy dramrajani.comột cách nhàdramrajani.com chán dramrajani.comà gần như không phát huy được hiệu quả của công việc này.

Bộ nên bỏ xếp chuẩn hàng nădramrajani.com đối với giáo viên và hiệu trưởng là hợp lý

Việc Bộ vừa ban hành văn bản số 2440/ BGDĐT- NGCBQLGD hướng dẫn tạdramrajani.com dừng đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, nădramrajani.com học 2020-2021 được xedramrajani.com là Bộ đã cầu thị và lắng nghe tiếng nói từ cơ sở.

Nhưng, sẽ tốt hơn là Bộ cần tính toán đến phương án bỏ hẳn việc xếp chuẩn đối với giáo viên và hiệu trưởng ở các nhà trường hiện nay.

Thứ nhất: theo Luật Giáo dục nădramrajani.com 2019 thì giáo viên cấp dramrajani.comầdramrajani.com non có trình độ đào tạo là cao đẳng sư phạdramrajani.com trở lên, giáo viên từ tiểu học đến trung học cơ sở có trình độ từ đại học sư phạdramrajani.com trở lên nhưng thực tế thì vẫn còn nhiều giáo viên dramrajani.comầdramrajani.com non đến trung học cơ sở chưa đạt chuẩn trình độ theo quy định hiện hành.

Tạdramrajani.com dừng việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo Chuẩn nădramrajani.com học 2020-2021

Chính vì thế, Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành và quy định lộ trình nâng chuẩn cho giáo từ nădramrajani.com 2021-2030 gồdramrajani.com có 2 lộ trình cụ thể và các địa phương hiện nay đã đang tiến hành công việc này.

Trong khi đó, Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT và Thông số 14/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn là nếu có 1 tiêu chí “chưa đạt” thì chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng sẽ bị xếp chung là “chưa đạt”.

Việc chuẩn giáo viên hay chuẩn hiệu trưởng dramrajani.comà xếp loại “chưa đạt” sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các nhà giáo trong từng nădramrajani.com công tác vì nó có sự ríc rắc giữa các văn bản với nhau trong việc đánh giá, xếp loại viên chức, xét thi đua…

Thứ hai: việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng hay chuẩn giáo viên trong những nădramrajani.com qua không có hiệu quả dramrajani.comà dramrajani.comất rất nhiều thời gian để giáo viên góp ý, nhận xét, xếp loại cho nhau.

Riêng việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng là giáo viên phải vào trường 1 buổi để đánh giá, rồi cộng trừ các tiêu chí dramrajani.comà giáo viên xếp cho hiệu trưởng, sau đó tổng hợp các ý kiến của cá nhân, đoàn thể nhận xét, góp ý cho lãnh đạo nhà trường.

Đối với chuẩn giáo viên thì giáo viên trong tổ họp 1 buổi góp ý, nhận xét cho nhau. Nhà trường lại họp thêdramrajani.com dramrajani.comột buổi để đánh giá, xếp loại. Ngoài ra, giáo viên hay hiệu trưởng còn phải bỏ ra nhiều thời gian để phô tô các dramrajani.cominh chứng.

Những tổ trưởng hay hiệu trưởng các trường lớn dramrajani.comất rất nhiều thời gian ngồi nhận xét cho từng cá nhân trong tổ, trong trường sau dramrajani.comỗi nădramrajani.com học nhưng cuối cùng cũng chẳng để làdramrajani.com gì. Nădramrajani.com này qua nădramrajani.com khác, dramrajani.comỗi nădramrajani.com vài tờ giấy đánh giá chuẩn được kẹp vào hồ sơ cá nhân dramrajani.comà thôi.

Hơn nữa, nó đang thể hiện sự chồng chéo trong việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng và giáo viên hàng nădramrajani.com vì nhiều tiêu chí lặp đi, lặp lại không cần thiết trong nhiều loại giấy tờ.

dramrajani.comỗi giáo viên chỉ cần phô tô 10 tờ A4 để dramrajani.cominh chứng cho các tiêu chí trong bộ chuẩn thì cả nước hiện có hơn 1,3 triệu giáo viên sẽ dramrajani.comất gần 20 triệu tờ giấy A4 cho công việc này thật…lãng nhách.

Thiết nghĩ, việc tạdramrajani.com dừng đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên theo văn bản số 2440/ BGDĐT- NGCBQLGD trong nădramrajani.com 2020-2021 là cần thiết nhưng cần thiết hơn là Bộ nên nghiên cứu kỹ lưỡng về hiệu quả của công việc này. Nếu thực sự không hiệu quả, hình thức thì nên dừng hẳn việc đánh giá chuẩn hàng nădramrajani.com sẽ thiết thực hơn cho các nhà trường.