Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 10

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thực hiện phiên họp để thai Sở Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Bạn đang xem: Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 10


*

Sáng 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vẫn họp Hội nghị lần đầu tiên để bầu Sở Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thỏng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Xem thêm: Danh Sách Phim Phía Trên Đỉnh Mây, Xem Phim Vân Điên Chi Thượng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng gồm 19 bè bạn.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

2. Đồng chí Hồ Minch Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Vnạp năng lượng phòng Ban tổ chức triển khai Trung ương

11. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII, Phó Bí thỏng Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

15. Đồng chí Nguyễn Minch Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

16. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí tlỗi Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh giấc Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII./.