ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO TIẾNG ANH 2019

Để luyện tập mang đến kỳ thi THPT QG, những em tham khảo thêm Hướng dẫn giải chi tiết từ bỏ A mang lại Z Đề thi môn giờ đồng hồ Anh THPT QG năm 20trăng tròn (mã đề 405), thông qua đó những em sẽ ráng siêu vững các kỹ năng căn bản mở ra trong kì thi !

Trong khi, các em cũng hãy nhờ rằng tìm hiểu thêm Kinh nghiệm vào chống thi IELTS để yên tâm với tự tin hơn nhé.

Bạn đang xem: Đáp án đề tham khảo tiếng anh 2019


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary găng tay in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best complete seach of the following exchanges.


IELTS TUTOR Hướng dẫn tự A mang đến Z dạng bài xích CHỨC NĂNG HỘI THOẠI GIAO TIẾP trong Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc Gia


Question 5

Đáp án câu 5 là B. That"s all. Thanks

IELTS TUTOR giải thích:

Trong lúc ấy “Good job!” tức là tốt lắm, “With pleasure” tức là vinch hạnh của tôi (vinc dự làm cái gi đó), “You’re welcome” nghĩa là không tồn tại gì.

Question 6

Đáp án câu 6 là D. I don"t think so

IELTS TUTOR giải thích:

“I don’t think so. It"s their duty in the family”: Tôi không cho là vây. Đó là trách rưới nhiệm của chúng trong gia đình”. Những câu trả lời không giống hầu hết sở hữu nghĩa ủng hộ, ko tương xứng với vế sau của đề bài: “You"re exactly right” tức là bạn hoàn toàn chính xác, “That"s what I think” nghĩa là kia là các thứ tôi suy nghĩ, “There"s no doubt about it” nghĩ là không thể nghi ngại gì về câu hỏi đó nữa.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.


Question 8

Đáp án câu 8 là D. admitted

IELTS TUTOR giải thích:

(to) accept = admit tức là chính thức, đồng ý đồ vật gi.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.  


Question 9: Children brought up in a caring environment tover lớn grow more sympathetic towards others.


Question 9

Đáp án câu 9 là D. hateful

IELTS TUTOR giải thích:

Câu B dishonest sở hữu nghĩa không trung thực, không tương xứng cùng với nghĩa của đề bài.Nên chỉ với câu D – hateful với nghĩa ghét bỏ (không quan lại tâm) là trái nghĩa.

Question 10: It"s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street. 


Question 10

Đáp án câu 10 là D. pay attention to

IELTS TUTOR giải thích:

have no feeling for là không tồn tại tình cảm/vô cảm đối với mẫu gìshow respect for là biểu lộ sự tôn trong so với dòng gì

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.


Question 11: As they remembered …………… about the danger of getting lost in the forest, the tourists closely followed the tour guide.


Question 12: Once …………..for viruses, the software can be installed in the school computer system for use. 


Question 15

Đáp án câu 15 là B. popular

IELTS TUTOR giải thích:

Từ bắt buộc điền là B, be popular with sth/sb tức thị thông dụng (nổi tiếng) cùng với ai/đồ vật gi, popularity mang nghĩ sự danh tiếng không tương xứng vào ngữ chình họa của câu.Câu này có nghĩa là: Với sự vui nhộn của mình, Martin tương đối lừng danh (phổ biến) với các học viên.

Question 16

Đáp án câu 16 là B. although

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này Có nghĩa là những người dân sinh sống ngôi làng mạc đang sinh sống và làm việc một cuộc sống đời thường hạnh phúc MẶC DÙ họ thiếu thốn đủ đường các sơ ssinh sống thiết bị hóa học hiện đại.Dựa theo nghĩa của câu, các loại ngay câu A (do vì) cùng C (bởi vậy).

Question 17

Đáp án câu 17 là C. attract

IELTS TUTOR giải thích:

(to) attract / draw sb’s attention tức thị quyến rũ sự chút ý của ai.

Question 19

Đáp án câu 19 là C. seizing

IELTS TUTOR giải thích:

(to) seize sth/sb có nghĩa là ngăn chặn dòng gì/ai. Câu này có tức là các đơn vị khoa học đã nghiên cứu và phân tích một loại thuốc có công dụng ngăn ngừa sự lây nhiễm của những tế bào ung tlỗi.

Question 21

Đáp án câu 21 là A. responsible

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này tức là đã tới khi anh ấy bắt buộc đối xử nlỗi một bạn bự bao gồm trách rưới nhiệm cùng dứt câu hỏi đổ lỗi lên trên người không giống đến hầu hết sai trái của chính bản thân mình.

Question 24: It"s not my …………lớn tell you how khổng lồ run your life, but I think you should settle down và have a family. 


Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 lớn 29.


In an educational context, the term "learner independence" has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25)………to language learning và commonly refers to the way students confidently control và organise their own language leaming process. While some people seem khổng lồ have sầu an almost (26) ………….flairs for languages,others have sầu to rely on strategies to maximise their skills and learn a foreign language more effectively.


The main thing lớn rethành viên is that becoming a truly independent learner ultimately depends above all on taking responsibility for your own learning và being prepared khổng lồ take every opportunity available khổng lồ you to lớn learn. You also increase your chances of (27) ……….by learning according to lớn your own needs and interests, using all available resources. Retìm kiếm shows that learners (28)……….adopt this approach will undoubtedly manage lớn broaden their language abilities considerably &, (29) …………., are more likely to lớn achieve sầu their objectives in the longer term.


Question 25

Đáp án câu 25 là B. incontrast

IELTS TUTOR giải thích:

Cần đọc kỹ và gọi ngữ cảnh của bài để điền được tự phù hợp câu này: Trong bối cảnh dạy dỗ, thuật ngữ "tính tự do của tín đồ học" càng ngày trsinh hoạt đề xuất quan trọng đặc biệt trong số những năm gần đây. Nó bao gồm liên quan một biện pháp ví dụ tới sự việc học tập ngôn ngữ và thường xuyên được đề cập đến cách học viên tự tin kiểm soát và điều hành cùng tổ chức quá trình học tập của mình.

Question 26

Đáp án câu 26 là D. instinctive

IELTS TUTOR giải thích:

instinctive (adj) nghĩa là thuộc về bản năng, câu này sở hữu nghĩa là: Trong Khi một số fan chắc là gồm khiếu gần như là nằm trong về phiên bản năng đối với ngôn ngữ, những người dân khác nên phụ thuộc vào các kế hoạch để về tối đa hóa kỹ năng với học nước ngoài ngữ một cách tác dụng rộng.

Question 29

Đáp án câu 29 là A. as a result

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này tức thị, cùng trường đoản cú kia (hiệu quả là), có công dụng cao có được kim chỉ nam của mình vào lâu dài, chọn câu trả lời A.

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the questions from 30 to 34.


Tribal tourism is a relatively new type of tourism. It involves travellers going khổng lồ remote destinations, staying with local people và learning about their culture & way of life. They stay in local accommodation, nội dung facilities with local people, và join in with meals & celebrations. At the moment, less than one percent of holidays are tribal tourism holidays, but this is phối to change. (1) 


Tribal tourism is often compared with foreign exchange visits. However, a foreign exchange involves staying with people who often mô tả the same values. Tribal tourism takes visitors to lớn places where the lifestyle is very different from that in their trang chủ location. Those who have sầu been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction. They say that it offers them the chance to lớn live in a way they never have before. (2) 


Not everyone is convinced that tribal tourism is a good thing, và opinions are divided. The argument is about whether or not it helps the local population, or whether it exploits them. The main problem is that, because tribal tourism is relatively new, the long-term influences on local populations have not been studied in much detail. Where studies have sầu been carried out, the effects have sầu been found khổng lồ be negative. (3) 


So, is it possible to experience an exotic culture without harming it in some way "With a bit of thought, we can maximise the positive sầu influences and minimise the negative sầu," says travel company director Hilary Waterhouse. "The most important thing for a tribal tourist is lớn show respect for, learn about, and be aware of, local customs & traditions. Always remember you"re a guest.” (4) 


Question 34: According to lớn Hilary Waterhouse, the most important thing for a tribal touristis lớn......


Question 30

Đáp án câu 30 là B. Holidays with a Difference

IELTS TUTOR giải thích:

Đoạn (1) trình làng về Tribal tourism (du lịch cho tới những bộ lạc) là gì, đoạn (2) so sánh loại hình này cùng với mô hình không giống, đoạn (3) cùng (4) là những chủ ý đối lập về mô hình này với lời khulặng tích cực và lành mạnh mang đến khác nước ngoài.Vậy nên chọn đáp án là B, trong lúc đó câu A cùng C chỉ trình bày một phần vào bài bác, câu D ko liên quan mang lại nội dung của bài.

Question 31

Đáp án câu 3một là A. travellers

IELTS TUTOR giải thích:

Cần đọc kỹ câu trước đó nhằm tránh nhầm lẫn chọn câu C (local people).

Question 32

Đáp án câu 32 là C. Tourists can experience a different lifestyle.

Xem thêm: Cập Nhật Lịch Nghỉ Của Học Sinh Cả Nước

IELTS TUTOR giải thích:


Question 33

Đáp án câu 33 là C. different

IELTS TUTOR giải thích:

“Not everyoneis convinced that tribal tourism is a good thing, and opinions are divided” nghĩa là không hẳn ai ai cũng tin tưởng rằng phượt cỗ lạc là một điều xuất sắc, và những ý kiến thì khác biệt.=> Chọn câu trả lời là C (different).

Question 34

Đáp án câu 34 là B. respect local customs and traditions

IELTS TUTOR giải thích:

Các câu còn sót lại không nên hoặc không được đề cùa đến vào bài.

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 35 khổng lồ 42. 


E-waste is being produced on a scale never seen before. Computers & other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but lớn buy newer ones khổng lồ keep up. Millions of tons of computers, TVs, smartphones, & other equipment are discarded each year. In most countries, all this waste ends up in landfills, where it poisons the environment - e-waste contains many toxic substances suchas lead, mercury, và arsenic that leak into lớn the ground. (1)


Recycling is the ikhuyến mãi solution lớn the problem. E-waste contains significant amounts of valuable metals like gold & silver that make it attractive sầu to lớn recycle. In theory, recycling gold from old computers is more efficient - & less environnmentally destructive sầu - than digging it from the earth. The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold và diverted khổng lồ the developing world, posing an increasing threat to lớn the health of the people there. (2) 


To address the problem of the international trade in e-waste, 170 nations signed the 1989 Basel Convention, an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming inlớn their countries. Then, in 1995 the Basel Convention was modified lớn ban hazardous waste shipments lớn poor countries completely. Although the ban hasn"t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into lớn their laws. One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce. (3) 


Companies lượt thích Creative Recycling Systems in Florida, the USA, are hoping to lớn profit from clean e-waste recycling. The key lớn their business is a huge, building-kích cỡ machine able lớn separate electronic products into their component materials. As the machine"s steel teeth break up e-waste, all the toxic dust is removed from the process. This machine can handle some 70,000 tons of electronics a year. Although this is only a fraction of the total, it wouldn"t take many moremachines lượt thích this to process the entire USA"s output of high-tech trash. (4) 


Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, and while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA. Creative sầu Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas. (5) (Adaped from "Reading Explorer 4" by Paul Mactatyre and Nancy Hubley)


Question 37: As stated in paragraph 2, a large percentage of e-waste meant for recycling inthe developed countries……Question 35

Đáp án câu 35 là A. Waste Recycling: A Storm in a Teacup

IELTS TUTOR giải thích:

Tương trường đoản cú nhỏng câu 30 trên, gần như thắc mắc về title của bài bác (ý chính của bài), đề nghị làm sau cuối sau khoản thời gian đã vấn đáp những câu hỏi khác.

Question 38

Đáp án câu 38 là D. inform

IELTS TUTOR giải thích:

“an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into lớn their countries” nghĩa là 1 trong hiệp ước (thỏa thuận) đề xuất các đất nước cải cách và phát triển thông báo cho các đất nước đang trở nên tân tiến về vấn đề những lô hàng hóa học thải độc hại vẫn vận chuyến mang lại non sông của mình.

Question 39

Đáp án câu 39 là A. the ban

IELTS TUTOR giải thích:

Cần gọi kỹ cả câu nhằm xác minh đại trường đoản cú sửa chữa thay thế mang lại chủ ngữ như thế nào.

Question 40

Đáp án câu 40 là D. take responsibility for disposing of their products safely

IELTS TUTOR giải thích:

Dẫn bệnh ở câu “One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce”

Question 41

Đáp án câu 4một là D. Shipping e-waste abroad yields greater profit than recycling it safely in the USA.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 42

Đáp án câu 42 là B. Legislative action is fundamental to solving the problem of e-waste effectively.

IELTS TUTOR giải thích:

Tức có thể suy ra được rằng những hành động lập pháp là điều cơ bản để xử lý vụ việc rác rưởi thải năng lượng điện tử một bí quyết tác dụng. (câu D)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.


Question 43

Đáp án câu 43 là B. Peter wishes he hadn"t moved abroad for a fresh start.

IELTS TUTOR giải thích:

Chọn đáp án D.

A. Appealing though smartphones are with new applications, they are becoming less affordably priced.


B. Whatever new applications smartphones have, they are becoming more appealing with reasonable prices.


C. No matter how reasonable the prices of smartphones are, they are not so appealing with new applications.


D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.


Question 44

Đáp án câu 44 là D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.

IELTS TUTOR giải thích:

Câu A, B với C hầu như sai trái về khía cạnh nghĩa đối với câu nơi bắt đầu.

Mark the letter A, B, C, or D on your unswer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions. 


Question 45

Đáp án câu 45 là A. You shouldn"t have criticised your son in front of his friends.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 46

Đáp án câu 46 là C. My father doesn"t like reading newspapers as much as watching TV.

IELTS TUTOR giải thích:

Câu A, B cùng D không đúng về mặt nghĩa với câu nơi bắt đầu.

Question 47

Đáp án câu 47 là B. Jachồng asked Lucy how long she had lived there.

IELTS TUTOR giải thích:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Question 48: At the beginning of the ceremony (A), there was a respectable (B) one-minute silence in remembrance of (C) the victims of the earthquake (D).


Question 48

Đáp án câu 48 là B. respectable

IELTS TUTOR giải thích:

a respectful one-minute silence: 1 phút mặc niệm thành kính

Question 49: My mother gets up usually (A) early khổng lồ prepare (B) breakfast for (C) the whole (D) family.


Question 50: The money raised in the (A) appeal will use (B) khổng lồ help (C) those in need in remote areas (D). 


Các khóa huấn luyện và đào tạo IELTS online 1 kèm 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo áp ra output - Thi ko đạt, học tập lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the liên kết in the gmail to lớn confirm your subscription!