Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 11 Lần 2 Có Đáp Án

... Đáp án bài kiểm tra một huyết lớp 11 ( số 1) I-Mỗi câu đúng 0,2 điểm.Tổng 1 điểm. 1- D 2-C 3-B 4-A 5-BII-Mỗi câu đúng 0,25 điểm. Tổng 2,5 điểm. 1- C 2-A 3-D 4-B 5-C6-B 7-D 8-A 9-D 10 -BIII-Mỗi ... got married when she was just eighteen và had three children.I studied for four years because I wanted to be an accountant.I had a lot of new friends, and I didn’t see Sally very often.Sometimes ... telephone.Now I’m married,too.I live sầu near Sally và we meet every week.She’s a student now, and I have sầu a baby, so we can give each other a lot of advice.*Questions: 1- What’s your oldest friend’s name?……………………………………………………………………………………………2-When...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 lần 2 có đáp án


*

*

... Bài kiểm tra một ngày tiết Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời gian: 45 phút ít.Họ cùng tên: Lớp: MÃ đề thi: 000A. Comprộhension ộcrite:I. Lisez ce texte et puis choisissez la bonne réponse ! (1) ... premier roman à l'âge de A. 14 ans C. 16 ans B. 15 ans D. 17 ansII. Répondez ! (1) 1. V. Hugo (18 02 -18 85) a-t-il écrit son dernier roman en quelle année ?→ 2. Dans quel courant littéraire ... Expression écrite (2) :- Aimez-vous la littérature vietnamienne ? Pourquoi ? Donnez votre avis en quelques lignes. Bài kiểm tra một huyết Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời...
*

... khẩu trang chống bụi lúc lao hễ làm việc vị trí bao gồm những bụi.Câu 3. ( 3 điểm )- Gan vào vai trò : + Điều hoà nồng đọ các chất dự trữ trong tiết luôn định hình, dự trữ. Tiết : 18 Soạn :Giảng 8A : 8B : Kiểm tra 1 ... cho quy trình di chuyển đợc vững chắc với khẻo hơn. Tiết : 36Soạn : 16 /12 Giảng 8A : 8B : Kiểm tra học kì iMôn : Sinc học tập 8 I. phương châm. 1. Kiến thức.- Nắm đợc kết cấu và công dụng của hệ ... cụ thể nh :+ Vệ sinc ẩm thực ăn uống ( Ăn chín uống sôi )+ Vệ sinch cá nhân ( Răng mồm )+ Không cần sử dụng những kích thích ( Rợu , bia ) Họ với thương hiệu :Lớp : 8 Kiểm tra 15 phútMôn : Sinc học tập Điểm Lời...
*

... NH4NO 2 Câu 6: Cấu hình electron của nguyên tử nitơ là: A. 1s 2 2s 2 2p3 B. 1s 2 2s 2 2p4 C. 1s 2 2s 2 2p5D. 1s 2 2s 2 2p62s 2 2p 2 Câu 7: Ở 3000oC (hoặc bao gồm tia lửa điện) N 2 hoá ... điện) N 2 hoá phù hợp với O 2 theo phương thơm trình phản bội ứng như thế nào tiếp sau đây ?A. N 2 + O 2  2NO B. N 2 + 2O 2  2NO 2 C. 4N 2 + O 2  2N 2 O D. 4N 2 + 3O 2  2N 2 O3 ... Câu 12 : Cho những chất sau: 1. NaNO3 2. NH4Cl 3. KCl 4. (NH 2 ) 2 COChất làm sao dùng có tác dụng phân đạm ?A. (2) , (4) B. (1) , (2) , (4) C. (2) , (3) D. (1) , (3)Câu 13 : khi nhiệt phân Cu(NO3) 2 vẫn...
*

... hiệu tạo ra những bức xạ ĐK V.I.P. (0.5)- Tiếng nói với chữ viết là phơng tiện thể nhằm con ngời tiếp xúc, thảo luận kinh nghiệm với nhau. (1) . Ngời soạn: Trần Thiên Tín 2 ... Giáo án Sinch Học 8 - Trờng trung học cơ sở Đakrông. + Không ăn uống thức nạp năng lượng ôi thiu và lây nhiễm nhiều chất c hi.+ Ung nc.- Đi đái đúng lúc, khụng nờn nhn tiu lõu.Cõu 5: (2) - Tiếng nói và...
... Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the buổi tiệc ngọt, but I wasn’t. A. being invited B. inviting C. to lớn be invited D. khổng lồ invite Câu 15 : Choose the word which ... in a remote village Trang 3/3 - đề thi 13 2 B. has been working for OV for a year C. is living in the capital N'Djamena D. was born in a rich family Câu 29 : How did the author feel ... C. donation D. gratitude Câu 20 : Identify one underlined word or phrase that is incorrect: We warned hyên against travel to the capital by train. A B C D Câu 21 : Choose the best answer khổng lồ...
... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Slàm việc GD & ĐT Đồng Tháp Trường THPT Đường Nguyễn Trãi Tổ :Anh Vnạp năng lượng ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, thương hiệu học sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. is living in the capital N'Djamena C. used to be a volunteer working in a remote village D. has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... happiness Câu 10 : Choose the best answer lớn complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. chiến dịch B. struggle C. battle D. war Câu 11 : Choose...
... Trang 1/ 3 - đề thi 357 Ssinh sống GD và ĐT Đồng Tháp Trường THPT Phố Nguyễn Trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, thương hiệu học tập sinh: Lớp: đề 003 A/ TRẮC ... Trang 2/ 3 - đề thi 357 The teacher told his students __________________. A. that they will keep silent B. khổng lồ keep silent C. to keep silent please D. that they kept silent Câu 17 : Choose ... be awared a phối of CDs for (26 ) _____ English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. in B. for C. with D. of Câu 24 : A. contests B. poems C....
... Trang 2/ 3 - đề thi 485 Câu 15 : Choose the best answer khổng lồ complete each sentence: The teacher told his students ... well-paid, it was well worth doing, and I would recommkết thúc it lớn anyone who was considering working for a charity. Câu 28 : The author ______. A. was born in a rich family Trang 3/3 - đề ... be awared a phối of CDs for (26 ) _____ English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. with B. in C. of D. for Câu 24 : A. competitions B. contests...
... Trang 1/ 3 - đề thi 13 2 Ssống GD và ĐT Đồng Tháp Trường THPT Nguyễn Trãi Tổ :Anh Văn uống ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 0 01 A/ TRẮC ... I didn’t talk with hyên D. I wasn’t talking lớn hyên Câu 14 : Choose the best answer khổng lồ complete each sentence: Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the buổi tiệc nhỏ, but I wasn’t. A. ... reads Câu 10 : Choose the best answer to complete each sentence: If you bring ________ to others, you are also a happy person. A. happily B. happy C. happiest D. happiness Câu 11 : Choose the...

Xem thêm: Điều Gì Làm Sao Để Có Thần Thái Sang Chảnh Khiến Con Trai "Đổ Gục"


... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Ssống GD & ĐT Đồng Tháp Trường THPT Đường Nguyễn Trãi Tổ :Anh Vnạp năng lượng ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. is living in the capital N'Djamena C. used to lớn be a volunteer working in a remote village D. has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... happiness Câu 10 : Choose the best answer to complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. campaign B. struggle C. battle D. war Câu 11 : Choose...
... HẾT Trang 1/ 3 - đề thi 485 Sngơi nghỉ GD và ĐT Đồng Tháp Trường THPT Phố Nguyễn Trãi Tổ :Anh Vnạp năng lượng ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 004 A/ TRẮC ... Trang 3/3 - đề thi 485 B. has been working for OV for a year C. used to lớn be a volunteer working in a remote village D. is living in the capital N'Djamemãng cầu Câu 29 : How did ... wasn’t talking lớn hyên ổn Câu 11 : Choose the best answer khổng lồ complete each sentence: We spent a lot of time ________ the house. A. buying B. bought C. buy D. to buy Câu 12 : Choose the word which...
... Giáo án Tin học 6 Trường THCS Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Tuần: 8 Ngày soạn: 01/ 10/2 014 Tiết PPCT: 16 Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp : 8A4, 8A5, 8A6Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp: 8A1, 8A2, 8A3 KIỂM TRA ... trình.Câu 11 ,3 12 ,9 8, 7 4Điểm0.5 0.5 0.53.0TổngSố câu4 1 6 1 2 1 GV: Nguyễn Thanh khô Xuân - 1 -Giáo án Tin học 6 Trường THCS Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Điểm 1. 0 1. 0 1. 52.00.53.03. Đề kiểm ... viên:− Đề kiểm tra 2. Học sinh:− Học bài cũ, cây viết, thước…C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp cùng tìm tra kiến thức cũ:Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số lớp2. Ma trận đề kiểm tra Nội dungCâu...
... night.II.ĐÁP.. ÁN: CODE 0 01 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10 . C 11 . A 12 . C 13 . C 14 . A 15 . A 16 . A 17 . C 18 . C 19 . B 20 . D 21 . B 22 . B 23 . C 24 . B 25 . D 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30. ... plant 1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10 . C 11 . A 12 . A 13 . B 14 . C 15 . D 16 . D 17 . B 18 . C 19 . B 20 . C 21 . C 22 . B 23 . A 24 . C 25 . D 26 . C 27 . C 28 . C 29 . C 30. B 31. A 32. A 33. ... Đề kiểm tra 1 huyết ( lần 2) Full name : Mark: Code: 10 1Class: 11 I. Circle A. B, C or D whose underlined part is pronounced difficultly from the others: 1. A. bleak B. jeans...
Từ khóa: đề kiểm soát 1 máu hóa 11 lần 2de kiem tra 1 tiet lop 9 lan 2de kiem tra 1 tiet lop 8 lan 2đề chất vấn 1 ngày tiết tân oán 12 cmùi hương logarit có đáp ánđề kiểm soát 1 tiết chương thơm oxi lưu hoàng gồm đáp ánđề chất vấn 1 máu sinc học tập 10 hk2 bao gồm đáp ánđề chất vấn 1 huyết cả năm sinch 8 gồm đáp ánđề kiểm soát 1 ngày tiết lớp 11đề bình chọn 1 huyết lớp 11 môn giờ đồng hồ anhđề kiểm soát 1 tiết lớp 11 môn toánđề soát sổ 1 tiết hóa 11 lần 4đề khám nghiệm 1 tiết lớp 11 chương thơm điện li hóađề kiểm tra 1 ngày tiết hóa 11 lần 3đề kiểm tra 1 máu số 11 kỳ 2 lần 1đề kiểm soát 1 tiết lớp 7 kì gấp đôi 1 vănBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video clip trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinch học tập 11 bài 13: Thực hành vạc hiện nay diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: Thực hành phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinch học tập 11 bài bác 13: Thực hành vạc hiện tại diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường. LPWANPhối đúng theo thân phòng văn hóa truyền thống cùng ban bố với phòng dạy dỗ với huấn luyện và đào tạo trong Việc tulặng truyền, dạy dỗ, chuyển vận kiến thiết nông làng mạc bắt đầu huyện tkhô hanh tdiệt, tỉnh phụ thọPhát hiện nay đột nhập dựa trên thuật toán thù k meansNghiên cứu tổng hòa hợp các oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngNghiên cứu giúp kỹ năng đo năng lượng điện bởi hệ tích lũy tài liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm gọi luật Reviews hệ thống đảm bảo an toàn bình an khối hệ thống thông tinChuong 2 nhấn dạng rui roTổ chức cùng buổi giao lưu của Phòng Tư pháp trường đoản cú thực tế tỉnh giấc Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinc học 11 bài bác 15: Tiêu hóa sinh hoạt hễ vậtGiáo án Sinc học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinch học tập 11 bài xích 14: Thực hành phát hiện tại thở ngơi nghỉ thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank Trụ sở TP.. Sài Gòn từ 2013-2015Đổi new cai quản tài thiết yếu trong chuyển động công nghệ xóm hội trường đúng theo viện hàn lâm kỹ thuật làng hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Tại HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu new đăng tóm tắt văn phiên bản trong trái tim bà mẹ đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm chiêu mộ người thân vào đợt nghỉ lễ tết Điểm sáng bình thường cùng mục đích của ngành ruột vùng ttiết minch về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác vnạp năng lượng tự sự lớp 10 giải bài tập trang bị lý 8 cthị xã cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài tập thiết bị lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô bé chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu con trau bài ca nđính thêm đi trên bến bãi cat sự cách tân và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại VN lớp 11 bài tập tỷ lệ những thống kê gồm giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8