Đề kiểm tra hóa 9 chương 1 có đáp án

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Kiểm tra 1 huyết lớp 9 Kiểm tra 45 phút ít môn Hóa lớp 9 Đề soát sổ 1 máu lớp 9 môn Hóa Điều chế SO2 Điều chế khí H2 Lưu huỳnh đioxit

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 9 chương 1 có đáp án

*
docx

Đề kiểm soát 1 huyết môn Hình học tập cmùi hương 3 lớp 10 năm 2019-20trăng tròn tất cả đáp án - Trường THPT Lương Thúc Kỳ


*
doc

Đề kiểm soát 1 máu lần 3 môn giờ đồng hồ Anh 12 năm 2017-2018 - trung học phổ thông Ngô Gia Tự - Mã đề 020


Xem thêm: Bảng Giá Đồng Hồ Nước Nhà Máy Công Trình Dn15, Giá Đồng Hồ Đo Lượng Nước Năm 2020

*
doc

Đề bình chọn 1 ngày tiết lần 3 môn giờ Anh 12 năm 2017-2018 - trung học phổ thông Ngô Gia Tự - Mã đề 024


*
pdf

Đề kiểm tra 1 máu học tập kì 2 môn Công nghệ lớp 9 năm 2019-20đôi mươi tất cả giải đáp - THCS&trung học phổ thông Trung Minch


Nội dung

BỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTMÔN HÓA HỌC CHƯƠNG 1LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN MỤC LỤC1. Đề bình chọn 1 tiết môn Hóa cmùi hương 1 lớp 9 có đáp án – Đề số 12. Đề khám nghiệm 1 huyết môn Hóa chương thơm 1 lớp 9 gồm câu trả lời – Đề số 23. Đề đánh giá 1 ngày tiết môn Hóa chương 1 lớp 9 – Đề số 34. Đề soát sổ 1 tiết môn Hóa chương 1 lớp 9 – Đề số 45. Đề kiểm tra 1 máu môn Hóa chương 1 lớp 9 – Đề số 56. Đề chất vấn 1 ngày tiết môn Hóa cmùi hương 1 lớp 9 – Đề số 6 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IMÔN: HÓA HỌC 9Thời gian làm bài: 45 phútHọ và tên:.........................ĐiểmLớp:..................ĐỀ SỐ 1I. Trắc nghiệm (5 điểm)Hãy khoanh tròn vào vần âm chỉ câu trả lời đúng trong những câu sau đây.1. CO2 không phản bội ứng với chất làm sao trong những chất sau?A. hỗn hợp NaOHB. dung dịch Ca(OH)2C. CaOD. hỗn hợp HCl2. Cặp chất nào sau đây hoàn toàn có thể dùng làm điều chế SO2 vào chống thí nghiệm?A. Al và H2SO4 loãngB. NaOH với hỗn hợp HClC. Na2SO4 cùng dung dịch HClD. Na2SO3 cùng dung dịch HCl3. Chất làm sao tiếp sau đây khi phản nghịch ứng với nước tạo thành dung dịch mang tính chất axit ?A. CaOB. BaC. SO3 chiều. Na2O4. Chất như thế nào sau đây không làm phản ứng cùng với hỗn hợp HClA. FeB. Fe2O3C. SO2D. Mg(OH)25. Cho 6,5 gam Zn vào dung dịch HCl dư. Hỏi thể tích khí thu được từ bỏ bội nghịch ứng nghỉ ngơi đktc là baonhiêu? (cho Zn=65)A. 1,12 litB. 2,24 litC. 3,36 litD. 22,4 lit6. Cặp hóa học nào dưới đây rất có thể dùng để điều chế khí H2A. Al với H2SO4 loãngB. Al với H2SO4 sệt nóngC. Cu và dung dịch HClD. sắt với dung dịch CuSO47. Dãy oxit như thế nào dưới đây vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng cùng với hỗn hợp bazơa. CaO, CuOb. CO, Na2Oc. CO2, SO2d. P2O5, MgO8. Lưu huỳnh đioxit được tạo ra thành từ cặp chất như thế nào sau đây?a. Na2SO3 cùng H2Ob. Na2SO3 với NaOHc. Na2SO4 với HCld. Na2SO3 với H2SO49. Chất nào tiếp sau đây được dùng làm sản xuất vôi sốnga. CaCO3b. NaClc. K2CO3d. Na2SO410. Phản ứng thân hỗn hợp HCl và NaOH là bội nghịch ứnga. Hóa hợpb. Trung hòac. Thếd. Phân hủy11. Trong công nghiệp, sản xuất axitsunfuric qua mấy công đoạna. 1b. 212. Oxit vừa chảy trong nước vừa hút ít độ ẩm là:c. 3d. 4 a. SO2b. CaOc. Fe2O3d. Al2O313. Cặp chất nào sau đây công dụng cùng nhau hình thành chất khí cháy trong không gian với ngọn gàng lửa màuxanh?a. Zn + HClb. ZnO + HClc. Zn(OH)2+ HCld. NaOH + HCl14. Cặp chất như thế nào dưới đây xảy ra phản ứng:a. Na2O + NaOHb. Cu + HClc. P2O5 + H2SO4 loãngd. Cu + H2SO4sệt, nóng15. Để đào thải khí CO2 có lẫn trong các thành phần hỗn hợp O2 cùng CO2. Người ta cho hỗn hợp trải qua dung dungdịch chứaa. HClb. Na2SO4c. NaCld. Ca(OH)216. Oxit nào sau đây tính năng với nước sản xuất thành hỗn hợp bazơa. SO2b. Na2Oc. COd. Al2O317. Axitsunfuric loãng chức năng được cùng với hàng hóa học làm sao tiếp sau đây ?a. Zn, CO2, NaOH b. Zn, Cu, CaOc. Zn, H2O, SO3d. Zn, NaOH, Na2O18. Trung hòa 100ml ddHCl buộc phải đầy đủ 50ml ddNaOH 2M. Hãy khẳng định mật độ molddHCl đãdùng:a. 2Mb. 1Mc. 0,1Md. 0,2M19. Cho sơ vật bội phản ứng: Na2SO3 + HCl  NaCl + X + H2O. Hỏi X là chất làm sao trong những cáchóa học mang đến sau đây:A. SO2B. SO3C. CO2D. O2đôi mươi. Dung dịch HCl phản nghịch ứng được với hàng chất:A. Fe, Cu, SO2,B. NaOH, CO2,C. Mg, CuO, Cu(OH)2D. Fe, Cu, H2SO4 (l)II. Tự luận (5 điểm)Câu 1:(2 điểm)Hoàn thành sơ đồ dùng phản nghịch ứng, ghi rõ điều kiện nếu như có(1)(2)(3)(4)S  SO2  SO3  H2SO4  BaSO4Câu 2(3 điểm) Hòa tung 9,2g các thành phần hỗn hợp gồm: Mg và MgO vào dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứngthu được một,12 lkhông nhiều khí nghỉ ngơi đktc.a)Viết PTHHb)Tính khối lượng Mg và MgO vào các thành phần hỗn hợp đầu.( Cho Mg = 24; Cl= 35,5; H = 1; O = 16;) ĐÁP ÁNI. Trắc nghiệm (5điểm) Mỗi đáp án đúng 0.25 điểm1D2D3C4C5B6A7C8D9A10B11C12B13AII. Tự luận (5 điểm)Câu 1:(2 điểm)Mỗi phương trình viết đúng 0,5 điểmCâu 2(3 điểm)a) (2 điểm )PTHH: Mg + 2HCl  MgCl2 + H2(1)MgO + 2HCl  MgCl2 + H2O(2)nH2 =1,12= 0,05(mol)22,4b) (một điểm )mMg = 0,05 x 24 = 1,2(g) => mMgO = 9,2-1,2 = 8 g14D15D16B17D18B19A20C ĐỀ SỐ 2KIỂM TRA 1 TIẾTCHƯƠNG IMÔN: HÓA HỌC 9Thời gian làm cho bài: 45 phútHọ và tên:......................................Lớp:..................ĐiểmĐỀ BÀII. Trắc nghiệm ( 3điểm)Hãy khoanh tròn vào vần âm chỉ giải đáp đúng trong các câu sau đây1. CaO ko phản nghịch ứng với chất như thế nào trong các chất sau:A. H2OB. SO2C. HClD. O22. Cho sơ đồ làm phản ứng: Na2SO3 + HCl  NaCl + X + H2O. Hỏi X là chất nào trong số cácchất mang đến sau đây:A. SO2B. SO3C. CO2 chiều. O23. Bazơ nào dưới đây tất cả làm phản ứng cùng với khí CO2 ?A. NaOHB. Fe(OH)3C. Cu(OH)2 chiều. Mg(OH)24. Dung dịch HCl phản nghịch ứng được với dãy chất:A. Fe, Cu, SO2,B. NaOH, CO2,C. Mg, CuO, Cu(OH)2D. sắt, Cu, H2SO4 (l)5. Đơn chất chức năng được với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất khí :A. CacbonC. ĐồngB. SắtD. Bạc6. Cho 5,6 gam Fe vào dung dịch HCl dư. Hỏi thể tích khí thu được từ bỏ làm phản ứng ngơi nghỉ đktc là baonhiêu? (cho Zn=65)A. 1,12 litB. 2,24 litC. 3,36 litD. 22,4 litII. Tự luận (7 điểm)Câu 1(1,5 điểm):Oxít tác dụng với : nước, axit, bazơ . Viết PTHH để minch họa.Câu 2 (1 điểm)Nêu cách sáng tỏ từng hóa học vào tất cả hổn hợp (K2O với CuO)(Viết PTHH nếu như có).Câu 3(2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng, ghi rõ điều kiện ví như có(1)(2)(3)(4)Ca  CaO  Ca(OH)2  CaCO3  SO2Câu 4: (3 điểm)Hòa tung hoàn toàn 4,4 gam các thành phần hỗn hợp gồm( Mg, MgO) bởi dung dịch axit HCl 7,3%toàn diện. Sau lúc phản nghịch ứng hoàn thành chiếm được 22,4 lit khí ở đktc.a)Viết PTHHb)Tính cân nặng Mg cùng MgO trong hỗn hợp đầu.c)Tính trọng lượng hỗn hợp axit HCl 7,3% sẽ cần sử dụng.( Cho Mg = 24; Cl= 35,5; H = 1; O = 16;) ĐÁPhường ÁNI. Trắc nghiệm (3điểm) Mỗi giải đáp đúng 0.5 điểmCâuĐáp án123456CAACBBII. Tự luận (7 điểm)Câu 1(1.5 điểm) Mỗi phương thơm trình đúng 0,5 điểmCâu 2( 0.5 điểm Nêu biện pháp với viết đúng PTHH 0.5 điểmCâu 3:(2 điểm)Mỗi phương thơm trình viết đúng 0,5 điểmCâu 4(3 điểm)a) (1 điều )Mg+ 2HCl  MgCl2 + H2MgO + 2HClb) (1 điểm) Theo đề bàinH 2  MgCl2 + H2O(1)(2)2, 24 0,1mol22, 4Theo phương trình (1) nMg  nH  0,1mol2mMg  0,1.24  2, 4( g )  mMgO  4, 4  2, 4  2( g )c)(1 điểm)Ta có nMgO 2 0, 05mol40Theo phương thơm trình (1) cùng (2) nHCl  2nMg  2nMgO  2.0,1  2.0,05  0,3molmHCl  36,5.0,3  10,95( g )Khối hận lượng dung dịch axit HCl 7,3% bắt buộc cần sử dụng : mdd 10,95.100 150( g )7,3 ĐỀ SỐ 3ĐiểmKIỂM TRA 1 TIẾTCHƯƠNG IMÔN: HÓA HỌC 9Thời gian làm bài: 45 phútHọ cùng tên:......................................Lớp:..................I- TRẮC NGHIỆM:( 4 điểm)Câu I: Hãy khoanh tròn vào vần âm (a,b,c,d) đầu câu vấn đáp em chỉ ra rằng đúng nhất:1/ Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng được với chất làm sao sau đây?A. dd NaClB. dd HClC. dd Ba(OH)2 chiều. dd KNO32/ Nước chanh hao ép tất cả tính axit vậy nước ckhô nóng xay bao gồm pH là:A. pH 7D. 7