ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 LỚP 2

Bộ đề ôn tập soát sổ học tập kì 2 môn Toán thù lớp 2 được dramrajani.com học hỏi và đăng mua là tài liệu ôn tập và hệ thống kiến thức môn Tân oán lớp 2 hiệu quả. Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán tiếp sau đây giúp thầy cô với các bậc phú huynh trả lời chúng ta ôn tập một biện pháp dữ thế chủ động với linch hoạt nhất. Để học tập tốt Toán 2 cùng thi học kì 2 lớp 2 xuất sắc, mời các bạn xem thêm.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 2


Bộ 96 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2:

I. Sở 03 đề thi học kì 2 Toán thù lớp hai năm học tập 2020 – 2021II. Bộ 10 đề thi học kì 2 Toán thù lớp hai năm học tập 2019 – 2020

I. Bộ 03 đề thi học tập kì 2 Toán lớp hai năm học 20trăng tròn – 2021

1. Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 2 - Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm): Khoanh vào lời giải đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Kết quả của phnghiền tính 2 x 5 bằng:

A. 10B. 12C. 14D. 16

Câu 2: Số “Ba trăm nhị mươi bảy” được viết là:

A. 237B. 27C. 300D. 327

Câu 3: Số thích hợp nhằm điền vào địa điểm chấm 728 > ….là:

A. 883B. 740C. 702D. 747

Câu 4: Số tương thích nhằm điền vào địa điểm chấm 45km + 13km = ….km là:

A. 60B. 58C. 56D. 54

Câu 5: Giá trị của X thỏa mãn nhu cầu X – 102 = 234 là:

A. X = 336B. X = 405C. X = 318D. X = 324

Câu 6: Tổng 500 + trăng tròn + 3 biểu hiện số:

A. 532B. 523C. 235D. 253

Câu 7: Số phù hợp nhằm điền vào vị trí chnóng 3dm 4centimet = ….milimet là:

A. 403B. 304C. 340D. 34

Câu 8: Chu vi của hình tđọng giác tất cả độ dài những cạnh theo thứ tự là 4centimet, 6centimet, 9centimet với 11centimet bằng:


A. 28cmB. 29cmC. 30cmD. 31cm

Câu 9: Phnghiền tính 124 + 225 gồm tác dụng bằng:

A. 313B. 351C. 327D. 349

Câu 10: Độ dài của con đường gấp khúc ABCD gồm độ dài AB = 3centimet, BC = 2centimet với CD = 10centimet là:

A. 15cmB. 12cmC. 13cmD. 16cm

Câu 11: Hình sau đây gồm từng nào hình tam giác?

A. 3 hìnhB. 4 hìnhC. 5 hìnhD. 6 hình

II. Phần trường đoản cú luận (3 điểm)

Bài 1: Thực hiện tại phnghiền tính:

a) 123 + 245b) 568 – 220c) 2 x 6 + 2 x 3d) 12 : 2 + 18 : 3

Bài 2: Lớp 2A có 15 bạn học viên phái nam và 20 bạn học viên nàng. Hỏi lớp 2A tất cả tất cả bao nhiêu học tập sinh?

2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào lời giải đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số “Năm trăm tám mươi bảy” được viết là:

A. 500B. 87C. 578D. 587

Câu 2: Số nhỏ nhắn duy nhất trong những số 834, 148, 593, 328 là:

A. 593B. 834C. 148D. 328

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X – 124 = 572 là:


A. X = 696B. X = 672C. X = 693D. X = 616

Câu 4: Hôm ni là ngày 12. Một tuần nữa vẫn là ngày:

A. 19B. 18C. 17D. 16

Câu 5: Bạn Lan tất cả đôi mươi quyển vsinh sống. quý khách Hòa nhiều hơn nữa các bạn Lan 6 quyển vsinh hoạt. Số quyển vsinh hoạt bạn Hòa bao gồm là:

A. 25 quyểnB. 26 quyểnC. 27 quyểnD. 28 quyển

Câu 6: Kết trái của phxay tính 12 : 2 + 5 x 4 là:

A. 8B. 12C. 20D. 26

Câu 7: Chu vi của hình tam giác gồm độ lâu năm bố cạnh thứu tự là 2cm, 3centimet và 4centimet là:

A. 6cmB. 7cmC. 8cmD. 9cm

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 105 + 273b) 852 – 720c) 2 x 3d) đôi mươi : 4

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 200 = 415b) X : 9 = 3

Câu 10: Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

a) 4cm = ….mmb) 5dm = ….mm
c) 12km + 27km = ….kmc) 20kg : 5 + 24kilogam = …kg

Câu 11: Mỗi bộ xống áo bắt buộc 4m vải. Hỏi 8 bộ quần áo như vậy bắt buộc bao nhiêu mét vải?

Câu 12: Lớp 2A có 16 học viên nam giới. Số học viên phái nữ của lớp 2A nhiều hơn nữa số học sinh phái mạnh 8 học viên. Hỏi lớp 2A có toàn bộ bao nhiêu học viên nữ?

3. Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 2 - Đề số 3

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy chọn lời giải đúng duy nhất rồi ghi ra tờ giấy kiểm tra

Câu 1: Kết quả của phnghiền tính 350 + 650 là:

A. 1000 B. 900 C. 999 D. 300

Câu 2: Số 925 được hiểu là:

A. Trín trăm hai mươi lăm B. Chín trăm nhì mươi năm

C. Chín trăm hai mươi lăm D. Chín trăm nhị năm

Câu 3: Số tròn chục tức tốc sau số 512 là:

A. 515 B. 520 C. 505 D. 550


Câu 4: Khoanh vào vần âm bên dưới hình được sơn color 1/3 số ô vuông.

Câu 5: Mỗi chuồng nuôi 4 nhỏ thỏ. Hỏi 8 chuồng như thế nuôi từng nào nhỏ thỏ?

A. 2 B. 32 C. 8 D. 36

II. TỰ LUẬN

Câu 6: Đặt tính rồi tính

a, 916 + 72 b, 426 – 178

Câu 7: Viết những số sau thành tổng:

105 = ………………………………………………………………..........

918 = ……………………………………………………………………..

Câu 8: Một hình tứ giác có độ lâu năm mỗi cạnh là 9 centimet. Tính chu vi hình tđọng giác đó?

Câu 9: Đổi:

1m = …..dm 90dm = …….m 1 giờ đồng hồ = …..phút

Câu 10: Hình mặt gồm từng nào hình tam giác và tứ đọng giác. Hãy nhắc tên?

II. Bộ 10 đề thi học kì 2 Toán thù lớp hai năm học 2019 – 2020

1. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 1

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng (1đ):

Số thích hợp bắt buộc điền vào chỗ chấm để 1m = ..... cm là:

A. 10

B. 20

C. 100

D. 1000

Câu 2. Điền số thích hợp vào vị trí chấm (1đ):

1 kilogam = ..... g

Câu 3. Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25

b) x : 4 = 4

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

A. 10

B. 30

C. 2

D. 3

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 - 312

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng (1đ):

Hình tam giác tất cả độ lâu năm những cạnh là: AB = 300 centimet, BC = 200 centimet, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900 cm

B. 600cm

C. 700cm

D. 800cm

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng (1đ):

Trong hình mặt tất cả mấy hình tam giác?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Lớp 2A có 32 học viên được chia hồ hết thành 4 sản phẩm để bè lũ dục. Hỏi mỗi hàng bao gồm mấy học tập sinh? (1đ)

Bài 9. Thùng to tất cả 237l dầu, thùng bé dại chứa ít hơn thùng to lớn 25l dầu. Hỏi thùng nhỏ dại bao gồm bao nhiêu lkhông nhiều dầu (1đ)


…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 1:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng (1đ):

Khoanh vào ý C

Câu 2. Điền số phù hợp vào vị trí chấm (1đ):

1 kg = 1000 g

Câu 3. Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25 b) x : 4 = 4

x = 25 : 5 x = 4 x 4

x = 5 x = 16

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

Khoanh vào ý A. 10

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 - 312

Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng (1đ):

Khoanh vào ý A

Câu 7: Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng (1đ):

Khoanh vào ý B

Câu 8:

Bài giải

Mỗi mặt hàng gồm số học sinh là: (0.25đ)

32 : 4 = 8 (học tập sinh) (0.5đ)

Đáp số: 8 học viên (0.25đ)

Câu 9: (1đ).

Thùng nhỏ tuổi tất cả số lkhông nhiều dầu là:

237 - 25 = 212 (lít).

2. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào vần âm gồm câu vấn đáp đúng nhất:

1: (1 điểm) Số lớn số 1 trong các số: 989; 199; 879; 950 là:

A. 989

B. 199

C. 879

D. 950

2: (1 điểm) Kết quả của phnghiền tính: 243 + 716 =?

A. 969

B. 959

C. 559.

D. 569

3: (1 điểm) Số bị chia và số phân chia theo thứ tự là 36 cùng 4. Vậy thương là:

A. 40

B. 32

C. 9

D. 8

4: (1 điểm) Số tức tốc sau của số lớn số 1 bao gồm ba chữ số là:

A. 100

B. 111

C. 999

D. 1000

5: (1 điểm) 1km = …m?

A. 10m

B. 20m

C. 100m

D. 1000m

6: (1 điểm) Hình tđọng giác bên bao gồm chu vi là:

A.15cm

B. 10cm

C. 11cm

D. 12cm

II/ Phần từ bỏ luận: (4 điểm)

7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

532 + 245

…………….

…………….

…………….

351+ 46

…………….

…………….

…………….

972 – 430

…………….

…………….

…………….

589 – 35

…………….

…………….

…………….

8: (2 điểm). Lớp em có 32 các bạn, giáo viên chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có từng nào bạn?

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2:

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái tất cả câu trả lời đúng nhất:

1: (1 điểm) Số lớn số 1 trong những số: 989 ; 199 ; 879 ; 950 là:

A. 989

2: (1 điểm) Kết trái của phxay tính: 243 + 716 = ?

B. 959

3: (1 điểm) Số bị phân chia với số phân tách theo thứ tự là 36 cùng 4. Vậy thương là:

C. 9

4: (1 điểm) Số tức thời sau của số lớn số 1 gồm ba chữ số là:

D. 1000

5: (1 điểm) 1km = …m?

D. 1000m

6: (1 điểm) Hình tứ giác mặt có chu vi là:

A. 15cm

II/ Phần từ luận: (4 điểm)

7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

8: (2 điểm). Lớp em bao gồm 32 chúng ta, gia sư phân tách mọi thành 4 tổ. Hỏi từng tổ có bao nhiêu bạn?


Bài giải

Số chúng ta mỗi tổ bao gồm là: (0,5đ)

32 : 4 = 8 (bạn) (1đ)

Đáp số: 8 bạn (0.5đ)

3. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán thù - Đề 3

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Các số 562; 625; 652 viết theo sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú nhỏ xíu mang đến Khủng là:

b) Trong những số 265; 279; 257; 297; số to hơn 279 là:

2. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

3. Viết tiếp vào nơi chấm đến ham mê hợp:

a. 211; 212; 213; ........; ........; 216; ........; 218; 219; ........

b. 510; 515;........; 525; 530; ........; ........;

4. Nối mỗi số với cách đọc của số đó:

5. Số?

6. Điền dấu >, b. 30 : 5 : 3 12c. 100 1000d. 400 x 2 600 + 200

7. Đặt tính rồi tính:

a. 400 + 900 b. 764 - 353

..................................................................

..................................................................

..................................................................

8. Tìm x:

a. 400 + x = 200 x 4 b. 295 - x = 180

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

9. Hình bên có .......... hình tam giác

Viết thương hiệu các hình tam giác đó:

10. Đàn con kê bên Lan bao gồm 86 con, sẽ buôn bán đi 29 con. Hỏi nhà Lan sót lại từng nào con gà?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 4

i 1: (1 điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống.

216; 217; 228; ..........; ..............;

310; 320; 330; ..........; ...............;

Bài 2 (1 điểm) Các số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các số sau tự bé mang lại lớn:

A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81

B. 93, 81,72, 39, 37, 28

C. 28, 37, 39, 72, 81, 93

D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

i 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:

Đọc số

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Bảy trăm chín mươi

790

………………………………………

935

i 4: (1 điểm) Viết số phù hợp vào nơi chấm:

1m = .........dm

519centimet = …….m…....cm

2m 6 dm = ……..dm

14m - 8m = ............

Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

84 + 19

62 - 25

536 + 243

879 - 356

i 6. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm dưới hình được sơn màu

*
số ô vuông.


Bài 7: Tìm x: (1 điểm)

a) x : 4 = 8

b) 4 × x = 12 + 8

Bài 8: (1 điểm) Cho hình tứ đọng giác ABCD nhỏng hình vẽ:

a/ Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một tdragon được 350 cây, đội Hai tdragon được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai tdragon được từng nào cây?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán thù - Đề 5

Bài 1: Tính

453 + 246 = ……….

146 + 725 =…….......

Xem thêm: Ôn Tập Chương 1 Sinh Học 11, Giải Sinh 11 Bài 22: Ôn Tập Chương 1

752 - 569 =………...

972 - 146 =…………

Bài 2: Đặt tính rồi tính

575 - 128 492 - 215 143 + 279

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 3 : Tìm X

a, X - 428 = 176 X + 215 = 772

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Một shop cung cấp con đường trong ngày hôm nay bán tốt 453 kilogam mặt đường. Buổi sáng sủa bán tốt 236 kilogam con đường. Hỏi giờ chiều bán tốt từng nào kg đường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm các số bao gồm hai chữ số cơ mà tổng những chữ số là 13, tích là 36

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Trường tè học tập Hòa Bình gồm 214 học viên lớp 3 với 4. Biết số học viên lớp 3 là 119 chúng ta. Hỏi ngôi trường tiểu học tập Hòa Bình có từng nào học viên lớp 4?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán thù - Đề 6

Bài 1. Đọc viết những số thích hợp nghỉ ngơi bảng sau:

Đọc số

Viết số

Bảy trăm nhị mươi ba

…………………………………

Tám trăm mười lăm

…………………………………

………………………………….

415

………………………………….

500

Bài 2. Điền dấu ;=?

457 ... 500 248 .... 265

401 ... 397 701 ... 663

359 ... 556 456 ... 456

Bài 3. Điền số phù hợp vào ô trống:

a, 3 x 6 = ...

b) 24 : 4 = ....

c) 5 x 7 = ....

d) 35 : 5 = ...

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 1dm = 10centimet ...;

b) 1m = 10cm ...;

c) 1dm = 100cm ...;

d) 1m = 100centimet ...;

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

532 + 225 354 + 35

972 – 430 586 – 42

Bài 6. Có 35 quả cam xếp vào những đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp vào được mấy đĩa?

7. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán thù - Đề 7

Bài 1: a, Sắp xếp các số sau theo vật dụng từ tăng dần: 724 , 192 , 853 , 358 , 446

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

b, Điền số phù hợp vào địa điểm chấm

235; 237;…….;……..; 243; 426; 436;…….;……..;……..

Bài 2 : Điền dấu >,

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài 6: Tìm y

a, y + 256 = 123 + 336 b, y - 112 = 338 - 221

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

8. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Tân oán - Đề 8

Bài 1:Tính nhđộ ẩm (2đ)

2 x 6 = … 3 x 6 =… 27 : 3 =… 20 : 4 =…

15 : 3 = … 24 : 4 =… 4 x 7 =… 5 x 5 =…

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)

356 + 212 857 - 443 96 - 48 59 + 27

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Bài 3:Tính (2đ)

5 x 4 +15 =............................ 30 : 5 : 3 =...........................

7 giờ đồng hồ + 8 giờ=....................... 24km : 4=...........................

Bài 3: Tìm x (1đ)

X x 5 =35 x + 15 = 74

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Bài 4: Có 24 bút chì màu ,chia gần như mang lại 3 team .Hỏi mỗi đội tất cả mấy cây bút chì màu? (2 điểm)

Bài giải

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Bài 6: Tìm một số biết khi đem số kia nhân cùng với 5 thì bằng 18 cùng 2.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

9. Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán thù - Đề 9

Câu 1: Viết số tương thích vào địa điểm chấm (1đ)

431; ...........; 433; ............; ..............; .............; ..............; 438

Câu 2: Viết những số sau theo thứ từ từ bỏ Khủng mang lại bé: (1đ)

215; 671; 359; 498.

.......................................................................................................................

Câu 3: Đặt tính rồi tính: (2 đ)

532 + 245 351 - 46 972 - 430 589 - 35

Câu 4: Số? (1đ)

Câu 5: Viết số tích hợp vào địa điểm chấm: (1đ)

1dm = ...............cm5dm + 7dm = ....................dm1m = ...............cm12m - 8m = ...................m

Câu 6: (1 đ) Cho 4 điểm A, B, C, D

a, Dùng thước nối A cùng với B; B cùng với D; D với C.

Tên con đường vội khúc vừa nối được là: .................

b, Cho AB= 5cm; BD= 6cm; DC= 7 cm

Tính độ lâu năm đường gấp khúc kia.

Câu 7: ( 2đ)

a, Đường tự nhà Hà đến cổng ngôi trường dài 350m, con đường từ công ty Bình mang lại cổng ngôi trường dài thêm hơn nữa từ nhà Hà cho trường 600m. Hỏi đường từ nhà Bình đến cổng ngôi trường nhiều năm từng nào mét?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

b, Lớp em có 32 chúng ta, cô giáo phân chia phần đông thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ tất cả bao nhiêu bạn?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Câu 8: Điền số tất cả nhị chữ số vào ô trống để được phxay tính thích hợp: (1đ)

10. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 10

Thời gian: 40 phút

Câu 1: a, Kết quả của phxay tính: 245 – 59 =? (M1- 0.5)

a. 304

b. 186

c. 168

d. 286

b, Kết trái của phnghiền tính 0: 4 =? là: (M1- 0,5)

a. 0

b. 1

c. 4

d. 40

Câu 2: 1 m = ..... cm? Số phù hợp nên điền vào nơi trống là: (M2- 0.5)

a. 10 cm

b. 100 cm

c. 1000 cm

d. 1 cm

Câu 3: (0,5đ) Độ nhiều năm đường vội vàng khúc sau là: (M1- 0.5)a. 16 cm

b. đôi mươi cm

c. 15 cm

d. 12 cm

Câu 4: Hình mặt bao gồm............. hình tứ đọng giác (M1- 0.5)

Hình mặt gồm............. hình tam giác

Câu 5: 30 +50 .... đôi mươi + 60. Dấu bắt buộc điền vào ô trống là: (M1- 0.5)

a.

c. =

d. không tồn tại lốt nào

Câu 6: Đặt tính rồi tính (M2- 2)

a) 465 + 213 b) 857 – 432 c) 456 - 19 d) 204 + 295

Câu 7: Tính (M1- 1)

5 x 0 =……… 32: 4 = …………….. 21: 3 =………

45: 5= ……… 5 x 8 =……………. 0 : 2 =.............

Câu 8: Tính (M2- 1)

a)10 kilogam + 36 kg – 21kilogam =…………………..

b) 18 cm: 2 cm + 45 cm= ………………

Câu 9: (M3- 2)

Lớp 2 A tất cả 21 học viên cô bé. Số học sinh chị em nhiều hơn nữa số học sinh nam là 6 em. Hỏi lớp 2 A tất cả từng nào học sinh nam?

Bài giải

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Câu 10: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất với số chẵn lớn số 1 có một chữ số (M4- 1)

Đáp án Đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ hai năm 2021

Câu 1: (1đ)

a, b. 186

b, a.0

Câu 2: (0,5 đ) b. 100cm

Câu 3: (0,5đ) a. 16cm

Câu 4: (1 đ)

Có 3 hình tđọng giácCó 3 hính tam giác

Câu 5: (0,5đ) c. =

Câu 6: (2 đ)

a, 687

b, 425

c, 437

d, 499

Câu 7: (1đ)

5 x 0 = 032: 4 = 821: 3 = 7
45: 5 = 95 x 8 = 400 : 2 = 0

Câu 8 (1 đ)

a, 25 kg

b, 54 cm

Câu 9: (2 đ)

Bài giải

Lớp 2A gồm số học viên phái nam là

21 – 6 = 15 (hoc sinh)

Đáp số 15 học tập sinh

Câu 10: (1đ)

90 – 8 = 82

......................................................................................

Ngoài Đề thi Toán thù lớp 2 học tập kỳ 2 năm 2021 trên. Các chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm nhiều đề toán lớp 2 tốt và unique không giống, những dạng toán thù cải thiện tuyệt và khó dành cho những nhỏ xíu học tập Tân oán lớp 2 được chắc chắn, củng núm và cầm chắc hẳn kiến thức độc nhất, vừa đào sâu phát âm sâu rõ các dạng toán lại giúp những nhỏ nhắn lạc quan bước vào những kỳ thi đặc biệt quan trọng như là thi không còn học tập kỳ 1 lớp 2 môn Toán, thi điều tra unique học tập kỳ 2 môn Tân oán lớp 2,.... cũng giống như học đồng phần lớn các môn Tiếng Việt lớp 2, môn thoải mái và tự nhiên xóm hội, đạo đức,...

III. 29 đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 2 Hay lựa chọn lọc

IV. 11 đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tân oán Hay nhất

V. 05 Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

VI. 30 đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 2 có đáp án

VII. 08 Đề thi học tập kì 2 lớp 2 bao gồm đáp án

Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt vày dramrajani.com biên soạn

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán thù vì chưng dramrajani.com biên soạn

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tải nhiều

......................................................................................

Tân oán lớp 2 là một trong những môn học thoải mái và tự nhiên gồm đủ bài tập cơ bản cùng nâng cấp, nhằm tiến hành được các bài bác tập Toán thù, yên cầu những em học sinh nên vậy Chắn chắn được triết lý Tân oán lớp 2, tiếp tục thực hành, áp dụng lý thuyết vào học tập, đặc biệt là bắt buộc liên tiếp luyện tập những bài xích Toán thù lớp 2 cân xứng cùng với năng lượng của từng em. các bài luyện tập Tân oán lớp 2 cơ mà dramrajani.com hỗ trợ cho tới các bạn học viên bao gồm cả chuyên đề dành cho học vừa phải cùng học sinh khá, giỏi, tùy thuộc theo năng lượng học hành của các em nhưng mà các thầy cô với phú huynh có thể tuyển lựa mọi bài bác tập phù hợp nhằm giúp các em có thể cải thiện kết quả học tập của chính bản thân mình. Việc học Toán thù sẽ trsinh sống nên kết quả rộng Khi các em học sinh thực hành thực tế liên tiếp.

Bên cạnh môn Tân oán 2 thì bộ môn giờ đồng hồ Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2 cũng vô cùng quan trọng đặc biệt với tư liệu biên soạn Tiếng Việt lớp 2 để giúp cho các gia sư, prúc huynh cùng học sinh học xuất sắc, dạy dỗ tốt bộ môn này. Từ năm học tập 2021 - 2022, những em sẽ tiến hành học tập sách bắt đầu bao gồm Sở sách Cánh Diều, Bộ sách Chân trời trí tuệ sáng tạo, Bộ sách Kết nối tri thức cùng với cuộc sống.

Mời các bạn đọc thêm đầy đủ các thể loại giải bài tập lớp 2 sách bắt đầu trong SGK cụ thể như:

Bộ sách Kết nối lớp 2

Sở sách Chân ttách lớp 2

Sở sách Cánh Diều lớp 2

Trên đó là toàn thể Sở 96 đề ôn tập học kì 2 môn Toán thù lớp 2 Hay chọn lọc. Các em hãy cài đặt về để lấy trọn bộ nhé. Chúc các em học tập xuất sắc.