Giáo án an toàn giao thông lớp 5 đầy đủ

... đã học. TIẾT 2: AN TOÀN GIAO THÔNG Bài 3. CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN, PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG (T5) I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: HS biết được những điều kiện an toàn và chưa an toàn của các con ... vai An.

Bạn đang xem: Giáo án an toàn giao thông lớp 5 đầy đủ

- 1 em trong vai bạn của An. - 2 em trong vai bố, mẹ của An. - Lớp theo dõi, nhận xét sự nhập vai của các bạn. TIẾT 4: AN TOÀN GIAO THÔNG Bài 5. EM LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG ... - Cả 2 em phải dừng lại ngay. - Lớp quan sát, nhận xét. TIẾT 3: AN TOÀN GIAO THÔNG Bài 5. EM LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG (T9) I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: HS hiểu nội dung, ý nghĩa của...
*

... Hệ thống bài - Thực hiện tốt an toàn giao thông . HĐTT- An toàn giao thông Bài 3 : Đi xe đạp an toàn I/ Mục tiêu : - HS biết xe đạp là phơng tiện thô sơ, dễ đi nhng phải đảm bảo an toàn . - ... đạp an toàn ? - Về thực hành . An toàn giao thông Bài 4 : Lựa chọn đờng đi an toàn I/ Mục tiêu : - HS biết giải thích điều kiện con đờng đi an toàn và không an toàn . - Biết lựa chọn con đờng an ... con đờng an toàn dù có phải đi xa hơn . IV/ Củng cố dặn dò : - Hệ thống lại nội dung . - Nhận xét tiết học . HĐTT - An toàn giao thông Bài 5 : Giao thông đờng thuỷ và phơng tiện giao thông đờng...

Xem thêm: Bảng Hóa Trị Của Ag - Bảng Hóa Trị Hóa Học Cơ Bản Và Bài Ca Hóa Trị


*

... thực hiện các quy định bảo đảm an toàn giao thông. II. Nội dung an toàn giao thông: 1. Những điều kiện để bảo đảm đi xe đạp an toàn. 2. Những quy định để bảo đảm an toàn trên đờng. III. Chuẩn bị: ... Về nhà học bài, chú ý thực hiện đúng Luật giao thông đờng bộ. - Lắng nghe thực hiện Ngày soạn : 23 / 10/ 2007 Ngày dạy : Thứ t 24 /10 /2007 an toàn giao thông Bài 3 : đi xe đạp an toàn ( Tiết ... GNgày soạn : 25 / 9/ 20 Ngày dạy : Thứ t 26 /9 /20 An toàn giao thông bài 1: biển báo giao thông đờng bộ (Tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS biết thêm 12 biển báo giao thông phổ biến....
*

... rút ra bài học đixe đạp an toàn. -GV nhắc nhở, dặn dò HS. An toàn giao thông: Bài 3:Chọn đờng đi an toàn I.Mục tiêu:-HS nêu đợc điều kiện của con đờngg an toàn và con đờng không an toàn. -HS ... ATGT. An toàn giao thông: Bài 4: Nguyên nhân gây tai nạn giao thông I.Mục tiêu:-HS nêu đợc nguyên nhân gây tai nạn giao thông và cách phòng tránh.-HS có ý thức thực hiện tốt an toàn giao thông ... (15phút)-Cá nhân:+H: Để phòng tránh tai nạn giao thông ta cần phải làm gì:+HS ghi nháp, báo cáo, bổ sung.GV kết luận, sửa sai. An toàn giao thông: Bài 5: Em làm gì để giữ an toàn giao thông I.Mục...
*


*