ĐỀ THI HÓA LỚP 8 HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN

đôi mươi Đề thi học tập kì 2 môn Hóa học tập lớp 8 Có giải đáp được dramrajani.com đọc với đăng cài. Nhằm góp chúng ta học sinh lớp 8 ôn tập lại kiến thức môn Hóa, tích lũy thêm cho bản thân bản thân đông đảo tay nghề giải đề tuyệt, mặt khác biết cách phân bổ thời gian làm bài làm sao cho phải chăng để dành được điểm số cao mang lại kì thi học kì 2 lớp 8. Sau đó là đề thi mời các bạn cài về xem thêm. 


A. Đề ôn thi học tập kì 2 lớp 8 môn Hóa năm 2021 miễn phí 

B. Tài liệu ôn thi học tập kì 2 hóa 8 miễn phí 

C. Đề thi học tập kì 2 hóa 8 năm 2021 tyêu thích khảo

1. Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa học tập số 1

PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

MÔN: HÓA HỌC 8

Thời gian làm cho bài: 45 phút ít (ko nhắc thời hạn chxay đề)

Câu 1 (2,0 điểm). Lập phương thơm trình hóa học của các bội phản ứng sau:

a)

*


b) Zn + HCl → ? + ?

c)

*

d) Ca + H2O → ? + ?

Câu 2 (4,0 điểm).

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 8 học kì 2 có đáp án

1. Cho những oxit sau đây: Fe2O3, P2O5, SiO2, Na2O. Oxit làm sao là oxit bazơ? Viết công thức của bazơ khớp ứng. Oxit như thế nào là oxit axit? Viết bí quyết của axit tương ứng.

2. Có 3 bình đựng đơn lẻ những chất khí: bầu không khí, O2, H2. Hãy nhận thấy những hóa học khí trên bằng phương pháp hóa học.

Câu 3 (4,0 điểm).

Cho 10,4g hỗn hợp Mg và sắt tác dụng toàn vẹn với dung dịch HCl 0,5M, tạo nên 6,72 lit khí H2 (ngơi nghỉ đktc).

a) Viết các phương trình hoá học tập xảy ra?

b) Tính cân nặng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

c) Tính thể tích của dung dịch HCl 0,5M đã dùng?

Đáp án đề thi hóa lớp 8 học kì 2 - Đề 1

MÔN: HÓA HỌC 8

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

1

a)

*

b)

c)

*

d)

*

0,5

0,5

0,5

0,5

2.a

Oxit bazơ (0,5 đ)

Bazơ khớp ứng (0,5 đ)

Fe2O3

Fe(OH)3

Na2O

NaOH

Oxit axit (0,5 đ)

Axit tương ứng (0,5 đ)

P2O5

H3PO4

SiO2

H2SiO3

 

1,0

 

 

1,0

2.b

- Dẫn từng khí vào bình ra, để que đóm cháy còn tàn đỏ ngơi nghỉ miệng ống dẫn khí thấy:

Khí như thế nào làm tàn đỏ tỏa nắng là oxi.

Pmùi hương trình: C + O2

*
CO2 (1đ)

- Hai khí sót lại mang đốt, khí như thế nào cháy vào không khí tất cả ngọn gàng lửa xanh nhạt là H2

Phương trình: 2H2 + O2

*
2H2O

- Khí còn lại là không gian.

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

3

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (1) 

0,5

 

*
(2)

0,5

 

b)

*

0,5

 

Đặt số mol của Mg với sắt vào tất cả hổn hợp thứu tự là x, y (x, y > 0), theo đề bài xích ta bao gồm 24x + 56y = 10,4 (*)

0,5

 

Theo PTHH (1), (2) => x+y = 0,3 (**)

0,5

 

Từ (*), (**) => x= 0,2 mol = nMg, y = 0,1 mol = nFe

0,5

 

=> mMg = 0,2.24 = 4,8g; msắt = 0,1.56 = 5,6 g

0,5

 

c) Theo PTHH (1), (2) => nHCl = 2x+2y=0,6 mol, => Vhỗn hợp HCl = 0,6/0,5=1,2 (lit)

0,5

 

Tổng điểm

10,0


2. Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa học tập số 2

PHÒNG GD&ĐTVĨNH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMôn: Hóa học- Lớp 8Thời gian có tác dụng bài: 45 phút ít (Không kể thời gian giao đề)

 A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm): Hãy chọn giải đáp đúng trong số câu sau:

Câu 1. Trong các hàng hóa học dưới đây, hàng chất như thế nào làm cho quì tím thay đổi màu xanh?

A. KClO3, NaCl, FeSO4, MgCO3.

B. CaO, SO3, BaO, Na2O.

C. Ca(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.

D. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 2. Xét các chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2. Số oxit; axit; bazơ, muối bột lần lượt là:

A. 1; 2; 2; 3.

B. 1; 2; 2; 2.

C. 2; 2; 1; 2.

D. 2; 2; 2; 1

Câu 3. Nồng độ % của một dung dịch mang đến biết

A. Số gam chất chảy gồm trong 100g nước.

B. Số gam chất rã bao gồm vào 1000ml hỗn hợp.

C. Số gam chất tung có trong 100ml nước.

D. Số gam chất tung bao gồm trong 100g hỗn hợp.

Câu 4. Biết độ tan của KCl sinh sống 300C là 37. Khối ít nước bay khá sống 300C tự 200g hỗn hợp KCl 20% để được hỗn hợp bão hòa là:

A. 52 gam.

B. 148 gam.

Xem thêm: Mất Giấy Khai Sinh Bản Gốc, Xin Cấp Lại Thế Nào? Thủ Tục Xin Cấp Lại Giấy Khai Sinh Như Thế Nào

C. 48 gam

D. 152 gam

B. Phần trường đoản cú luận (8,0 điểm)

Câu 5. Hoàn thành những phương thơm trình hóa học sau cùng cho biết chúng thuộc loại bội phản ứng gì?:

K + ?→ KOH + H2

Al + O2 →?

FexOy + O2→ Fe2O3

KMnO4 → ? + MnO2 + O2

Câu 6. Nêu cách thức nhận thấy các chất khí sau: Khí nitơ, hiđro, oxi, cacbon đioxit, với khí mechảy (CH4). Viết PTHH nếu có?

Câu 7. Cho 5,4 gam bột Nhôm tác dụng vừa đủ với 400ml hỗn hợp HCl

a. Tính nồng độ mol/lít dung dịch HCl sẽ dùng?

b. Lượng khí Hidro nhận được nghỉ ngơi trên mang lại qua bình đựng 32g CuO nung rét thu được m gam hóa học rắn. Tính % khối lượng các chất trong m?


Đáp án đề thi hóa lớp 8 học tập kì 2 - Đề 2

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu 1 2 3 4
Đáp án C B D A
Thang điểm 0,5 0,5 0,5 0,5

B. Phần từ luận: (8đ)

Câu Nội dung Điểm
Câu 1 (3đ)

2K + 2H2O →2 KOH + H2 (Phản ứng thế)

4Al + 3O2→ 2Al2O3 (Phản ứng hóa hợp)

4FexOy +(3x- 2y)O2→ 2xFe2O3 (Phản ứng hóa hợp)

2 KMnO4→ K2MnO4 + MnO2 + O2 (Phản ứng phân hủy)

(HS xác minh không đúng mỗi phản nghịch ứng trừ 0,25đ)

0,75đ

0,75đ

0,75đ

0,75đ

Câu 2 (2đ) Dùng hỗn hợp nước vôi trong nhận biết khí CO2 PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O Dùng tàn đóm đỏ nhận ra khí O2

Phương thơm trình hóa học: C + O2

*
CO2

Ba khí còn lại dẫn qua bột CuO nung rét, khí làm thay đổi màu CuO thành đỏ gạch men là khí H2

Phương thơm trình hóa học: CuO + H2O

*
Cu + H2O

Hai khí sót lại mang đốt, khí cháy được là CH4, còn sót lại là Nitơ

Phương thơm trình hóa học: CH4 +2O2

*
CO2 + 2H2O

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 7 (3đ)

Đổi 400ml = 0,4l

PTHH: 2Al + 6HCl →2AlCl3 + 3H2 (1)

nAl = 5,4/27 = 0,2 (mol)

Theo PTHH (1) nHCl = 3nAl = 3. 0,2 = 0,6 (mol)

CM dd HCl = 0,6/0,4 = 1,5M

Theo PTHH (1) nH2 = 3/2nAl = 3/2.0,2 = 0,3 (mol)

nCuO = 32/80 = 0,4 (mol)

Phương thơm trình hóa học: CuO + H2

*
Cu+H2O

Trước bội phản ứng: 0,4 0,3 (mol)

Lúc bội nghịch ứng: 0,3 0,3 0,3 (mol)

Sau bội phản ứng: 0,1 0 0,3 (mol)

→mCuO dư = 0,1. 80 = 8(g)

mCu = 0,3. 64 = 19,2(g)

Trong m gồm 8g CuO dư với 19,2g Cu

%CuO = 8/27,2.100% = 29,4%; %Cu = 70,6%

(Học sinc tuân theo giải pháp không giống đúng vẫn chấp nhận cho điểm về tối đa)

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

3. Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa học số 3

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong các phản bội ứng hóa học sau, phương trình chất hóa học trực thuộc các loại làm phản ứng cố là:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2

C. CaCO3

*
CaO + CO2

D. 5O2 + 4Phường

*
2P2O5

Câu 2. Độ rã của hóa học khí trong nước đã tăng nếu:


A. Giảm ánh sáng và bớt áp suất

B. Tăng ánh nắng mặt trời và giảm áp suất

C. Giảm nhiệt độ với tăng áp suất

D. Tăng nhiệt độ với tăng áp suất

Câu 3. Chất làm sao dưới đây được dùng làm điều chế oxi trong chống thí nghiệm:

A. K2O và KMnO4

B. KMnO4 cùng KClO3

C. H2SO4 với H2O

D. KOH và KClO3

Câu 4. Các hóa học nào sau đây tung được vào nước:

A. NaCl, AgCl.

B. HNO3, H2SiO3.

C. NaOH, Ba(OH)2.

D. CuO, AlPO4.

Câu 5. Hòa chảy 5 g muối bột lấn sâu vào 45 gam nước. Nồng độ Phần Trăm của dung dịch chiếm được là:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 6. Dãy các hóa học hoàn toàn là phương pháp hóa học của những oxit:

A. SO2, BaO, P2O5, ZnO, CuO

B. SO2, BaO, KClO3, P2O5, MgO

C. CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO

D. SO2, CaO, KClO3, NaOH, SO3

Câu 7. Khí hidro tác dụng được với toàn bộ các chất của nhóm chất nào dưới đây?

A. CuO, FeO, O3

B. CuO, FeO, H2

C. CuO, Fe2O3, H2SO4

D. CuO, CO, HCl

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Hoàn thành những phương trình hóa học sau:

a. K2O + H2O →

b. Na + H2O →

c. Cu + O2 →

d. CxHy+ O2 →

Câu 2. (1,0 điểm) Hãy dự đoán thù hiện tượng lạ xẩy ra với phân tích và lý giải hiện tượng lạ trong những ngôi trường thích hợp sau:

a) Khi quạt gió vào phòng bếp củi vừa mới tắt

b) Khi quạt gió vào ngọn nến vẫn cháy

Câu 3. ( 2,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam Natri thì nên cần V lít khí oxi đo sống (đktc).

a) Viết phương thơm trình hóa học của bội nghịch ứng xảy ra

b) Tính thể tích của khí Oxi sẽ dùng

c) Toàn cỗ thành phầm đem tổng hợp không còn trong nước thì thu được 180g hỗn hợp A. Tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch A.

Câu 4. (1 điểm) Cho 24 gam hỗn hợp oxit CuO cùng Fe2O3 tác dụng trọn vẹn với hidro bao gồm dư nhận được 17,6 gam tất cả hổn hợp nhị kim loại. Tìm khối lượng nước tao thành.

Cho ngulặng tử khối của những nguyên ổn tố: Cu = 64, O = 16, Cl = 35,5, Fe = 56, H = 1, Na = 23

Đáp án đề thi hóa lớp 8 học tập kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

1 2 3 4 5 6 7
A C B C B A A

Phần 2. Tự luận ( 6 điểm)

Câu 1.

a. K2O + H2O → 2KOH

b. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

c. 2Cu + O2

*
2CuO

d. CxHy + (x -

*
) O2 
*
xCO2 +
*
H2O

Câu 2.

a) Lửa vẫn rực rỡ tỏa nắng, bởi lúc quạt gió vào bếp củi thì lượng oxi tăng thêm.

b) Nến đã tắt do Lúc quạt gió vào ngọn nến đã cháy đã làm nhiệt độ hạ thấp tự dưng ngột

Câu 3.

a) PTHH: 4Na + O2

*
2Na2O (1)

b)

*

Theo phương thơm trình (1)

*

=>

*

c)

PTHH: Na2O + H2O → 2NaOH (2)

Theo phương thơm trình (1)

*


Theo phương trình 2

*

=>

*

*

Câu 4.

Đặt số mol H2O tạo thành là x mol

Ta bao gồm số mol H2 bội phản ứng = số mol H2O = x mol

Áp dụng định phương pháp BTKL

24 + 2x = 17,6 + 18x

x = 0,4 mol

Kăn năn số lượng nước là: 0,4 x 18 = 7,2 gam

.............

trăng tròn đề kiểm soát hóa 8 học kì 2 khác phía trong tệp tin cài, mời các bạn cài đặt miễn giá tiền các đề này về qua đường liên kết bên dưới nhằm ôn thi tốt hơn.

Trên trên đây dramrajani.com sẽ ra mắt tới chúng ta trăng tròn Đề thi học tập kì 2 môn Hóa học lớp 8 Có đáp án. Để gồm tác dụng cao hơn nữa trong học tập, dramrajani.com xin ra mắt tới các bạn học viên tư liệu Giải bài tập Toán thù 8, Giải bài xích tập Vật Lí 8, Giải bài bác tập Sinh học 8, Giải bài bác tập Hóa học tập 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà lại dramrajani.com tổng phù hợp và đăng cài đặt.